Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Philosophy Organization News & Events News

Herman Veluwenkamp benoemd als vice-voorzitter van de ethische commissie van de gemeente Groningen

30 november 2023

Herman Veluwenkamp is door het college van B&W van de gemeente Groningen benoemd tot vice-voorzitter van de ethische commissie data en technologie. De commissie bestaat uit diverse experts op het gebied van data, algoritmen, diversiteit, discriminatie en technologie. Hun eerste taak zal zijn om een advies te geven over het gebruik van data door de gemeente bij het bepalen van de rechtmatigheid van uitkeringen aan inwoners.

Op deze wijze draagt de faculteit substantieel bij aan het verantwoord inzetten van moderne technologieën binnen de gemeente Groningen. Het artikel is te vinden op de website van de gemeente.

Laatst gewijzigd:18 januari 2024 12:05

Meer nieuws