Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsAgenda

Symposium Geschiedenis van de Wetenschap, in het bijzonder de Rol van Religie

Strijd in de vroegmoderne wetenschap: Bellarmino, Galileo, Newton en de Dominees van Stadhouder Willem III

Voor studenten Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied en andere belangstellenden

 

15:15 Maarten van Dyck (Universiteit van Gent)
Galileo Galileï en kardinaal Bellarmino: Epistemologische patstelling of theologische provocatie?

16:00 Eric Schliesser (Universiteit van Gent)
Newton, de Epicurist? Of waarom met de Dominees van Stadhouder Willem III niet te spotten valt

Gedurende de bijeenkomst is er ruimschoots gelegenheid voor discussie. Na afloop is er een borrel in de kantine van de faculteit.

Laatst gewijzigd:30 oktober 2012 20:39