Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsAgenda

Culturele studies, omdat het moet of omdat het niet anders kan?

Lezing door prof.dr. Jan Baetens (KU Leuven)

Woensdag 8 juni 2011 15:15 - 17:00 uur, Faculteit Wijsbegeerte, Oude Boteringestraat 52, zaal Omega
Georganiseerd door de vakgroep Praktische Filosofie

Samenvatting 

Culturele studies (niet te verwarren met cultuurwetenschappen) is een beweging die ondertussen ruim een halve eeuw oud is. Maar in tegenstelling tot tien of twintig jaar geleden lijkt culturele studies vandaag veel minder een issue: niemand is nog echt "tegen" (waarschijnlijk omdat iedereen op een of andere manier wel aan culturele studies doet), maar niemand is ook echt "voor" (omdat men vindt dat het niet meer hoeft, zoals vrouwenstudies ook niet meer hoeft, of omdat men vindt dat er toch veel aan schort, theoretisch en methodologisch gesproken).

De receptie van het recente Handboek "Culturele studies", Vantilt, 2009) is daarvan een treffende illustratie. Een groot deel van de discussie of non-discussie heeft te maken met de moeilijke begripsbepaling: iedereen heeft haar of zijn culturele studies, en in functie daarvan zal men de beweging eerder afwijzen of eerder steunen.

In deze lezing zal ik een bepaalde visie op culturele studies voorstellen, met zowel aandacht voor de geschiedenis van de beweging als voor een aantal recente updates (ik laat al enkele namen vallen: Jody Berland, Lisa Zunshine en Jim Collins). Bedoeling van het betoog is te komen tot een vernieuwd en onderbouwd pleidooi voor culturele studies anno 2010.

 

Jan Baetens is hoogleraar aan het Instituut voor Culturele Studies van de KU Leuven. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de interactie tussen woord en beeld, literary theory, theory and critique of (French) poetry, literature and new media, non-canonical literature: comics, graphic novel, evenals theorie van de cultural studies.

Hij is medeoprichter van de bladen Formules, FPC/Formes poétiques contemporaines en Image (&) narrative en de uitgeverij Les Impressions Nouvelles. Hij is auteur van meer dan 170 internationale tijdschriftpublicaties.

Enkele recente boekpublicaties: /La novellisation/Novelization. //Du livre au film. From Film to Novel/ (eds Jan Baetens & Marc Lits, PU Leuven, 2004). Jan Baetens & Ari Blatt (eds), „Writing and the Image Today“, /Yale French Studies/, n° 114, 2008. Jan Baetens & Jean-Jacques Poucel (eds), „Constrained Writing“, /Poetics Today /30:4, 2009, & /Poetics Today/ 31:1, 2010.

Laatst gewijzigd:30 oktober 2012 20:39