Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteLNF

2010: Ian Buruma en Tariq Ramadan

In het najaar van 2010 organiseert FORUM, het landelijke Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, het project De mens als vreemdeling, naar aanleiding van het verschijnen, 50 jaar geleden, van de dissertatie van Lolle Nauta met dezelfde titel. Het Lolle Nauta Forum 2010 staat alvast in het teken van dit thema.

Op woensdag 14 april 2010 waren journalist en publicist Ian Buruma en filosoof en islamoloog Tariq Ramadan te gast bij het LNF. Zij spraken over het thema:

De Politiek van Wij en Zij

Hedentendage kunnen we de wereld niet langer opsplitsen in Ik versus de Ander, Wij versus Zij, het Eigene versus het Vreemde – in een geglobaliseerde wereld zijn we immers allemaal met elkaar verbonden. Daarom spreken we ook van universele mensenrechten. Maar globalisering brengt ook differentiatie en diversiteit met zich mee, de proliferatie van specifieke (nationale, religieuze en/of etnische) identiteiten. Hoe beide trends te verenigen? Hoe om te gaan met eenheid en verscheidenheid in deze globale context – met name in termen van politiek en democratie?

Videoregistratie en artikel Die Zeit

Video-opnamen:

Artikel Die Zeit d.d. 22 april 2010

Flyer Lolle Nauta Forum 2010
Flyer Lolle Nauta Forum 2010
Ian Buruma
Ian Buruma

Politiek als Religie - Ian Buruma

De Israëlische filosoof Avishai Margalit maakt een onderscheid tussen politiek als religie en politiek als economie. Politiek als religie wordt bedreven in termen van absolute waarheid, die overigens zowel sacraal als seculier kan zijn (bv. het ‘wetenschappelijk socialisme’). Politiek als economie daarentegen is meer een kwestie van handel, afwegen van kosten en baten, en compromissen sluiten tussen verschillende belangen. Zij die doen en denken in absolute waarheden beschouwen politiek als economie meestal als ‘nihilistisch’ of ‘relativistisch’, en dus als corrupt. Binnen politiek als religie zijn compromissen moeilijk realiseerbaar – deze zouden immers de zuiverheid van het geloof corrumperen. In theocratieën, inclusief seculiere dictaturen gebaseerd op absolutie dogma’s, worden dissidenten beschouwd als idioten, of als mensen met een fout geloof. In beide gevallen moeten ze de kop worden ingedrukt.

Maar toch, zouden de politiek als religie en politiek als economie gedeelde grond kunnen vinden in een liberale democratie? Is een compromis mogelijk? Deze kwestie, die reikt van de Hollandse Calvinisten tot de hedendaagse Islam, zal centraal staan in Buruma’s presentatie.

Ian Buruma (Den Haag, '51) studeerde Chinese literatuur aan de Rijksuniversiteit Leiden en daarna Japanse film aan de Nihon Universiteit in Tokio. Hij bekleedde diverse redactionele en academische posities en heeft verscheidene artikelen gepubliceerd in The New York Review of Books. Buruma vervulde fellowships aan het Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington D.C. en het St. Antony's College aan de Universiteit van Oxford. In 2003 werd hij Luce Professor of Democracy, Human Rights & Journalism aan het Bard College in New York. Sinds 2005 woont hij in deze stad. In 2000 hield Ian Buruma in Leiden de Huizingalezing onder de titel 'De neo-romantiek van schrijvers in exil'. In 2004 werd hem een eredoctoraat aangeboden door de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 werd hij benoemd op de Cleveringawisselleerstoel van de Universiteit Leiden en ontving hij tevens de Erasmusprijs.

Homepage Ian Buruma

Tariq Ramadan (foto Jan van der Ploeg)
Tariq Ramadan (foto Jan van der Ploeg)

Wie is de vreemdeling? - Tariq Ramadan

Wie zijn de vreemden? En wie behoren tot de kring der vertrouwden? Over wie hebben we het als we spreken over ‘Wij’ en ‘Ons’? De aanwezigheid van Moslims in het Westen stelt zowel oude definities van ‘onze’ identiteit ter discussie als ons gevoel van ‘behoren tot’. Kunnen we wel spreken we over onze waarden, onze identiteit, onze religie, of onze cultuur? Globalisering doet de oude referentiepunten schuiven; omdat we niet zeker meer weten wie ‘wij’ zijn, wordt het gemakkelijker om vast te stellen wie ‘wij’ niet zijn. Maar deze negatieve definitie van onze identiteit zet de deur open naar mogelijke nieuwe conflicten, naar afwijzing en zelfs racisme. Het leidt ook regelrecht naar het wederzijdse slachtofferschap – inderdaad, een uiterst gevaarlijke weg. Zijn onze buren een bedreiging of een kans? Zou het kunnen zijn dat onze Moslim buren tot de kring der vertrouwden behoren, zonder dat ‘wij’ het weten? Maar wie is dan de vreemdeling?

Tariq Ramadan (Genève, '62) studeerde af in de filosofie en Franse literatuur (MA) en promoveerde in de Arabische en Islamitische Studies aan de Universiteit van Genève in Zwitserland. Aan de leidende islamitische Al Azhar universiteit in Caïro werd hij door vooraanstaande wetenschappers persoonlijk opgeleid in de klassieke Islamitische leer. Hij was tot 2004 leraar aan het college van Saussure in Genève en professor islamologie aan de universiteit van Freiburg (Zwitserland).

Tegenwoordig is professor Ramadan hoogleraar Contemporary Islamic Studies aan Oxford University. Daarnaast geeft hij les aan de Faculteit Theologie in Oxford en is hij Senior research fellow at Doshisha University (Kyoto, Japan). Hij is tevens president van de
Europese denktank European Muslim Network in Brussel.

Homepage Tariq Ramadan

Datum en tijd, Locatie:

Woensdag 14 april 2010, 15.30 - 17.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Toegangsprijs:

€ 4 of € 2 (voor studenten en leden van Studium Generale)

Kaarten reserveren (vanaf ma 29 maart) en afhalen bij:

Studium Generale Groningen, Oude Boteringestraat 13, Groningen, (050) 363 5463, studium@rug.nl
Faculteit Wijsbegeerte (secretariaat), Oude Boteringestraat 52, Groningen, (050) 363 6161, filosofie@rug.nl

Gereserveerde kaarten kunnen tot een kwartier voor aanvang worden afgehaald. Daarna worden niet-afgehaalde kaarten opnieuw in de verkoop gedaan.

Laatst gewijzigd:26 februari 2015 18:31
printView this page in: English