Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyKenniscentrum FilosofieStages en projectenVerslagen

Dormolen, J. van

The School of Life

In dit verslag van mijn zes maanden durende stage, bij The School of Life in Amsterdam, beantwoord en bespreek ik de volgende zaken. Allereerst neem ik de structuur en doelen van de organisatie onder de loep, ik laat zien hoe het bedrijf geld verdient en wat haar visie op filosofie is. Tevens leg ik uit hoe ik heb bijgedragen de doelen van The School of Life te realiseren: ik beschrijf wat mijn werkzaamheden precies waren, of deze gedurende mijn stage zijn gaan afwijken van de oorspronkelijke stageovereenkomst, en wat daar de reden van was. Daarnaast maak ik duidelijk of ik alle, in de stageovereenkomst, gestelde doelen behaald heb en of ook hier verandering in is opgetreden. Vervolgens bespreek ik uitgebreid de link tussen mijn stage en filosofie en hoe de eerste mijn visie op publieksfilosofie beïnvloed heeft. In de bijlagen heb ik enkele documenten toegevoegd die een beeld geven van enkele werkzaamheden die ik verricht heb, respectievelijk: een stukje tekst die ik voor de website geschreven heb over een les die gegeven wordt; een artikel over werk wat ik voor de blog vertaald heb; en een vertaling van een speech van Michael Puett tijdens het Brainwashfestival.

Laatst gewijzigd:02 juni 2017 10:00