Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteKenniscentrum FilosofieStages en projecten

Projecten

voorbeelden van contractonderzoek
Best-practice brochure Ethische vragen in woongroepen
Best-practice brochure Ethische vragen in woongroepen

Democratische Vernieuwing Gemeente Groningen

Ethische vragen in woongroepen, i.s.m. Nijestee en Carex

In samenwerking met Nijestee en Carex keek Marc Pauly naar hoe woongroepen taken en goederen onderling verdelen en hoe zij problemen samen oplossen. Het resultaat van dit onderzoek is als een best-practice brochure beschikbaar (verkrijgbaar bij Nijestee) en kun je inzien: Een huis delen: Hoe hou je het leuk?

Leeswijzers voor Stichting Senia

Stichting Senia organiseert leesgroepen voor senioren op verschillende thema's, waaronder filosofie. Een aantal van onze studenten is betrokken bij het maken van leeswijzers voor boeken die door deze leesgroepen worden gelezen. Sanne Raap schreef over dit project een artikel voor de Wetenschapswinkel-Courant van de RUG.

Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkelingen

Het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkelingen (KADO) verbindt wetenschappers die onderzoek doen naar de sociale en regionale problematiek rond aardbevingen. Het Kenniscentrum Filosofie is zowel bij de organisatie, bijvoorbeeld van een burgerraadpleging, als bij het onderzoek betrokken.

Laatst gewijzigd:03 december 2018 17:08