Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyKenniscentrum FilosofieStages en projecten

CMO STAMM: Iris Holman

Via de stage mooi werk gevonden

‘Behalve Filosofie studeer ik ook Psychologie. Daar heb ik stage gelopen in een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik merkte toen dat het me heel erg boeide wat er op bestuurlijk niveau allemaal gebeurde. Zoiets wilde ik ook graag doen bij Filosofie, en ik heb een stage gevonden bij een adviesbureau, CMO STAMM. Vaak weten organisaties niet zo goed wat ze nou met een filosoof moeten, maar hier was een vrouw direct heel enthousiast.

Iris Holman
Iris Holman
Van visie naar concrete stappen

Het adviesbureau begeleidde de stichting Sint Jan, in het Groninger Kloosterburen. Die stichting zet zich in om de omgeving leefbaar te houden, door meer met en voor elkaar te doen. Er is bijvoorbeeld een dorpstuin, die door vrijwilligers uit de dorpen en mensen met een verstandelijke beperking wordt verzorgd, en ze wilden een zorgcoöperatie opzetten. Het ouderentehuis verdwijnt, daar moest een oplossing voor komen. Ik heb me daarvoor bezig gehouden met het omzetten van het idee en de visie naar concrete stappen. Hoe moet het bestuur er uit zien, hoe doe je ledenwerving, hoe is de financiële structuur? In de praktijk kwam het neer op veel vergaderen, overleggen met externe partijen, zoals huisartsen, zorgverzekeraar, wethouder en de Commissaris van de Koning, en verslagen schrijven. Het leukst vond ik dat het zo dynamisch is en dat je met heel veel verschillende groepen en professionals te maken hebt.

Het geweten van het project

Ik heb veel baat gehad bij mijn opleiding. Als filosoof kun je abstract en analytisch denken. Je bent opgeleid om een breed scala aan meningen te overzien, om met verschillende perspectieven te werken, en getraind om de juiste vragen te stellen. Voor zo’n project moet je een overkoepelende blik hebben, buiten hokjes en eigen belangen kunnen denken. Typisch iets voor filosofen. Aan het eind van mijn stage werd ik dan ook al 'het geweten van het project' genoemd. Dat voelde heel goed.

Superbelangrijk

Deze stage heeft me richting gegeven voor het werk dat ik later wil doen. Advieswerk in de sociale sector trekt me nu heel erg. Hier ben ik écht geschikt voor, hier ligt mijn passie. Ik vind het mooi dat in zulk werk theorie en praktijk samenkomen. Achteraf denk ik dat stages superbelangrijk zijn. Je vult je rugzak met waardevolle dingen en ontdekt waar je interesses liggen. Het geeft je een beeld van wat je wilt én wat je kunt. Daar kom je door gewoon te studeren toch minder goed achter.’

Naschrift

Inmiddels werkt Iris als adviseur bij CMO STAMM!

Laatst gewijzigd:01 juni 2017 12:31