Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Vermeulen, F.

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Wat nu?!

Over het onware aangaande het goede en de vraag wat te doen

In Wat nu?!: over het onware aangaande het goede en de vraag wat te doen verdedig ik de stelling dat we gewoon op moeten houden met moraliteit, indien de morele vergissingstheorie waar is en we haar gaan geloven. De vergissingstheorie stelt namelijk dat morele oordelen (‘’moord is slecht’’) overtuigingen zijn die morele eigenschappen (slecht zijn) toeschrijven aan handelingen, personen en toestanden (moord). Morele eigenschappen bestaan echter niet, zo beweert de vergissingstheorie. Om deze reden stellen vergissingstheoretici dat alle morele oordelen – dus ook ogenschijnlijk evident ware morele oordelen als ‘’babymoord is verwerpelijk’’ – onwaar zijn.

Indien deze theorie waar is en wij dit gaan geloven, kunnen we het morele discours in zijn geheel overboord gooien en ons niet langer uitdrukken in morele termen zo luidt de conclusie van deze scriptie. Het eerste argument voor deze stelling luidt dat er niets anders op zit. Behoudende oplossingen voor het ‘wat nu’-probleem slagen er niet in om de voordelen die zij aan moraliteit toeschrijven te behouden in de context van de mentale toestanden waarin de ‘’moralist’’ zou moeten verkeren. Het tweede argument voor het opdoeken van de hele morele handel betreft het idee dat dit vanuit praktisch rationeel oogpunt wellicht niet eens zo’n vreselijk plan is als het op het eerste gezicht lijkt. Sterker nog, misschien plukken we in sociaal en maatschappelijk opzicht wel de vruchten van het stoppen met moraliteit. Zo zou je kunnen stellen dat het makkelijker wordt om compromissen te sluiten als niet iedereen in zijn eigen morele gelijk blijft hangen. Nadelen zijn er mogelijk ook. Misschien is het bijvoorbeeld helemaal niet mogelijk om niet langer moreel te denken en te spreken. Wellicht is moraliteit onderdeel van de menselijk natuur. Dat zou kunnen. Feit is echter dat dit een empirische kwestie is. Een kwestie met andere woorden die we kunnen onderzoeken door het uit te voeren in de praktijk. Laten we gewoon eens een tijdje ophouden met het hebben van morele gedachten, het vellen van morele oordelen en het verrichten van morele handelingen en kijken waar het schip strandt!

Laatst gewijzigd:13 maart 2017 14:33