Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Nieuwenhuijse, M.S.B.

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

De stem van het lot

Onze huidige democratie is een representatieve democratie. Eens in de vier jaar kiezen stemgerechtigde burgers op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau vertegenwoordigers die de burgerbelangen moeten behartigen. Verkiezing is historisch stil aan verweven geraakt met onze democratische interpretatie en invulling. Een democratie met minder of zelfs zonder verkiezingen zou menigeen vandaag de dag dan ook raar in de oren klinken.

Dat verkiezing lang niet altijd als wezenlijk democratisch instrument werd beschouwd, blijkt uit de masterscriptie (Filosofie & Maatschappij) De stem van het lot, die een historische analyse bevat van de filosofische argumenten voor en tegen politieke loting (de benoeming van politici door middel van het lot in plaats van verkiezing). Twee casestudies staan centraal, namelijk de Atheense democratie uit de oudheid en het Florence uit de late middeleeuwen. In beide gevallen werd gebruikgemaakt van loting. Er was een levendig lotingsdebat, onder meer aangevoerd door Aristoteles, Sokrates, Rinuccini en Guicciardini.

In de scriptie zijn de argumenten gerangschikt naar concept, waardoor zij onderling vergeleken kunnen worden. Verder wordt gekeken naar hun relevantie voor het huidige lotingsdebat, dat op gang is gekomen na verschijning van het pamflet Tegen verkiezingen van de Vlaamse schrijver David Van Reybrouck.

Laatst gewijzigd:19 september 2017 15:07