Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Jong, G. de

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Constructivisme binnen de voedingswetenschap en in het algemeen

Wat is voedsel voor ons? Hoewel iedereen anders eet en met verschillende redenen hun voedsel selecteert, zal het antwoord voor velen min of meer hetzelfde zijn: voedsel is datgene wat we consumeren, voedsel is dat wat er op ons bord ligt. Wanneer we het over voedsel hebben, spreken we daarom vaak over producten, ingrediënten, combinaties, maaltijden, patronen of diëten. Echter, wanneer dezelfde vraag wordt gesteld aan een voedingswetenschapper, dan zal er een ander antwoord gegeven worden. Een groot gedeelte van de voedingswetenschap houdt zich namelijk bezig met andere categorieën: nutriënten en micronutriënten.

Sinds de chemische revolutie aan het einde van de achttiende eeuw is de hoeveelheid publicaties in het voedingsonderzoek aanzienlijk gegroeid. Er werden steeds meer studies opgezet die zich richtten op de fysiologische effecten van steeds kleinere stofjes. Natuurlijk heeft dit veel kennis opgeleverd, maar wat is de relatie van die kennis met de wereld buiten de wetenschap? Waarom is het dat wetenschappers zich massaal op micronutriënten hebben gericht, terwijl er in de buitenwereld simpelweg producten en maaltijden worden geconsumeerd?

Het antwoord op deze vraag moet wellicht niet gezocht worden in de voedingswetenschappen in het bijzonder, maar in de benadering van wetenschap in het algemeen. Daarom stel ik mijzelf de volgende vraag: wat is de relatie tussen wetenschappers en de werkelijkheid? Veel denkers in het veld van Science and Technology Studies (STS) hebben zich verzet tegen het idee dat wetenschappers de werkelijkheid ontdekken, en in plaats daarvan betogen zij dat de werkelijkheid door wetenschappers wordt geconstrueerd. Dit idee wordt in mijn scriptie besproken via verschillende auteurs die zich op verschillende wetenschappelijke disciplines richten. Vervolgens pas ik hetzelfde idee toe op de voedingswetenschap en betoog ik dat ook in deze discipline feiten worden geconstrueerd in plaats van ontdekt.

In het laatste gedeelte van mijn paper wordt de waarde van constructies gewogen. Wat zijn de wetenschappelijke maaksels waard wanneer ze buiten de muren van de wetenschap treden en de buitenwereld beïnvloeden? Deze vraag wordt wederom beantwoord via de bespreking van verschillende disciplines, met de voedingswetenschappen in het bijzonder. Wetenschappelijk constructivisme (zowel binnen als buiten het wetenschappelijk domein) is daarom het onderwerp, met een speciale plaats voor de voedingswetenschap.  

Laatst gewijzigd:18 februari 2016 13:42