Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Smit, L.S.

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

The Corporation's Role in Advancing the Public Good

Toward a Republican Theory of the Corporation

De invloed van bedrijven strekt zich ver buiten het bedrijf zelf. Niet alleen werknemers, klanten en investeerders worden geraakt door de beslissingen van een manager, maar ook mensen die niet direct iets met het bedrijf te maken hebben. De dominante rol van het bedrijf in de samenleving wordt vaak geaccepteerd door de grote welvaart die de bedrijfswereld met zich meebrengt. Het liberale gedachtegoed draagt hieraan bij door te stellen dat het bedrijf, waaronder het beursgenoteerde bedrijf (bijvoorbeeld NV), een private organisatie is. Enige bemoeienis van bedrijven met het ‘publieke goed’ is daardoor geheel vrijwillig: het is immers de taak van de overheid om bij te dragen aan een betere wereld. Het bedrijf heeft in het liberale gedachtegoed slechts een (negatieve) plicht om geen schade aan te brengen.

Aan de hand van twee politieke filosofen, Christopher McMahon en David Ciepley, betoog ik echter dat de corporation niet volledig privaat is. Door zijn specifieke vorm van eigendom en zijn historische, analytische en normatieve verbintenis met de overheid beargumenteer ik dat de corporation voorbij het (liberale) onderscheid tussen publiek en privaat is. Deze gedachte brengt de positieve plicht met zich mee om als bedrijf bij te dragen aan het ‘publieke goed’. Maar de praktische invulling die McMahon en Ciepley geven aan de nieuwe rol van het bedrijf komt niet overeen met de werkelijkheid.

Om die reden introduceer ik de republikeinse theorie van het bedrijf. Op basis van het concept corporate citizenship stelt de republikeinse theorie dat bedrijven de positieve plicht hebben om bij te dragen aan het ‘publieke goed’ als gelijkwaardige partners van de overheid. Op die manier beargumenteer ik dat de republikeinse theorie, in plaats van de liberale en wellicht ook de politieke theorie, erin slaagt om de huidige maatschappelijke rol van bedrijven – en de rol die ze zouden moeten hebben – te beschrijven.

Laatst gewijzigd:05 april 2016 17:24
printView this page in: English