Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Brouwer, M.A.

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Over lijden

Lijden en levenseinde bij kinderen

Sinds februari 2014 is euthanasie in België ook toegankelijk voor minderjarigen. In Nederland rijst de vraag of dit voorbeeld zou moeten worden gevolgd. In deze discussie wordt de vraag hoe ondraaglijk lijden bij kinderen begrepen kan worden vaak vergeten. Staat er een leeftijd op lijden? Deze scriptie onderzoekt het lijden van kinderen in het licht van de euthanasiepraktijk.

Na een inleiding in de rechtsgeschiedenis van de euthanasiepraktijk, worden verschillende benaderingen van lijden onderzocht. Hieruit ontstaat een algemeen beeld: lijden als subjectief fenomeen dat iemands 'persoon' aantast. Lijden kan samenhangen met de fysieke, psychische, sociale of zingevende gesteldheid van een persoon.

Met betrekking tot kinderen roept dit twee vragen op. Allereerst rijst de vraag of de ervaring van kinderen wel onder deze interpretatie van lijden past. In hoofdstuk zes luidt het antwoord op deze vraag dat ook kinderen volgens deze definitie kunnen lijden. Verschillende vormen van lijden (zoals fysiek of psychisch lijden) stellen verschillende eisen aan een persoon op het gebied van lichamelijk besef, identiteit of zelfreflectie. Veel van deze aspecten ontwikkelen zich al in de eerste levensjaren van een kind.

Daarnaast stel ik de vraag hoe een arts het lijden van een kind zou kunnen beoordelen gegeven dat lijden een subjectief fenomeen is. In hoofdstuk vijf en zes wordt beargumenteerd dat kennis over lijden toch mogelijk kan zijn doordat het concept zich vormt in een intersubjectief domein, wat communicatie er over mogelijk maakt. Dit betekent echter wel dat lijden niet beschouwd kan worden vanuit de modus operandus van de moderne geneeskunde, namelijk het ideaal van evidence-based medicine.

Laatst gewijzigd:02 maart 2015 15:59