Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Driessche, J.L.M. Van

Auteur: Joost Van Driessche
Afstudeerjaar: 2010 (Research Master)
Vakgroep: Praktische filosofie
Titel: Een woord, een ding. Een archeologie van het constructivisme
Samenvatting:
Een woord, een ding. Een archeologie van het constructivisme beschrijft het constructivisme in de wetenschapsfilosofie op het niveau van wat Michel Foucault ‘de formatie van strategieën’ of theoriekeuzes heeft genoemd. De kernvraag is: welk concept van sociologie kan het constructivisme zich nog veroorloven te hanteren? Immers, wie zowel de objecten van de natuur als het subject de mens, én de samenleving waarin hij vertoeft, heeft afgedankt als verklaringsgrond voor wetenschappelijke kennis, kan het verschijnsel wetenschap niet langer duiden aan de hand van de objectieve regelmaat die de sociologie in menselijke samenlevingen meent te bespeuren. Wil het radicaal constructivisme ‘sociologie’ gebruiken, dan moet het het begrip anders invullen. Maar hoe? En waar precies bevindt zich de breuk met het oude sociologieconcept?
Een woord, een ding situeert de fractuur tussen twee, onverenigbare concepties van sociologie en stelt de diffractie voor als een zeer geschikt demarcatiecriterium tussen, enerzijds, een Sociology of Scientific Knowledge (SST), en anderzijds, de Actor Network Theory (ANT).
Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:02