Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Noordenburg, D. van

Auteur: Douwe van Noordenburg
Afstudeerjaar: 2007
Vakgroep: Theoretische Filosofie
Scriptie:
'Over kleine zaken’, Twee interpretaties van de quantumtheorie & de wereldbeelden die zij beschrijven

 

Samenvatting:

De quantumtheorie was een van de meest succesvolle wetenschappelijke theorieën van de twintigste eeuw. In deze scriptie wordt de standaardinterpretatie van de quantumtheorie vergeleken met een alternatieve interpretatie van de Amerikaanse natuurkundige David Bohm. De beide interpretaties hebben dezelfde empirische inhoud, maar verschillen sterk in hun epistemologische en ontologische aannames. In deze scriptie worden de beide interpretaties aan de hand van een aantal vraagstukken uit de quantumtheorie met elkaar vergeleken. In het laatste hoofdstuk wordt onderzocht wat de verschillen tussen de wereldbeelden van de beide interpretaties zijn en waar deze verschillen vandaan komen. Het blijkt dat deze verschillen veelal te herleiden zijn tot de verschillen in de oorspronkelijke epistemologische en ontologische uitgangspunten. Die bepalen voor een belangrijk deel het gehele bouwwerk van een interpretatie.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:53