Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Collins, A.

Auteur: Alex Collins

Afstudeerjaar: 2004

Vakgroep: Geschiedenis van de Filosofie

Scriptie: Vrije wil: De filosofie van Leibniz en de kritiek van Bayle

 

Samenvatting

In mijn scriptie ga ik in op de filosofische uiteenzettingen van Leibniz. Leibniz wilde in zijn filosofie plaats maken voor een concept van ‘wilsvrijheid van de mens’. Hij wilde dit doen zonder de notie van de ‘alomtegenwoordigheid van God’ aan te tasten. Inzake de kwestie van wilsvrijheid kan zijn filosofie worden opgevat als het streven om de mens te bevrijden van de deterministische kooi, waarin de filosofie van Spinoza deze mens had geplaatst. In mijn scriptie tracht ik duidelijk te maken dat Leibniz er wel degelijk in slaagt om bovenstaande doelstelling te verwezenlijken.

Voor vele filosofen was/is het zeer de vraag of Leibniz’ filosofie wel een coherent geheel vormt. Ik zal voornamelijk ingaan op de kritiek die Bayle leverde op de uiteenzettingen van Leibniz. In bepaalde teksten heeft Leibniz op deze kritiek gereageerd. Door gebruik te maken van deze teksten zal ik precies kunnen aangeven op welke wijze Bayle de mist in gaat bij het bekritiseren van Leibniz’ filosofische positie.

De kern van het onbegrip van Bayle komt voort uit het feit dat hij er niet in slaagt om inzicht te verkrijgen in de complexe wijze waarop bepaalde substanties, volgens de filosofie van Leibniz, werkzaam zijn in de wereld. Wil men Leibniz’ filosofie doorgronden, dan is het essentieel dat de verschillende wijzen, waarop de verschillende substanties werkzaam zijn, ingezien worden. Volgens de filosofie van Leibniz is het geheel dat door God is geschapen namelijk niets anders als het geheel van substanties. Deze verschillende wijzen waarop substanties werkzaam zijn zullen in deze scriptie uitvoerig aan bod komen.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 15:02