Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Smit, M.

Auteur: Marijn Smit
Afstudeerjaar: 2003
Vakgroep: Praktische Filosofie

Scriptie:
Wijsgerige Letterkunde. Een analyse van het filosofisch gebruik van literatuur door Charles Taylor en Richard Rorty.

Samenvatting:

De scriptie is een gecombineerde afstudeerscriptie voor mijn studies algemene literatuurwetenschap en wijsbegeerte van de literatuurwetenschap. Hierin breng ik de systematiek achter de omgang met literatuur door Charles Taylor en Richard Rorty in kaart. Tevens zoek ik een manier om deze systematiek te beoordelen

De scriptie bestaat uit drie delen. De eerste twee delen beschrijven de omgang met literatuur door Taylor en Rorty. In deel een sta ik stil bij belangrijke taalfilosofische, epistemologische en antropologische posities van Taylor. Vervolgens laat ik zien hoe deze posities doorwerken in zijn gebruik van en visie op literatuur in Sources of the Self. Het tweede deel behandelt Rorty. Met de Linguistic Turn, Philosophy and the Mirror of Nature en Contigency, Irony and Solidarity sta ik stil bij diens taalfilosofie en epistemologie. Vervolgens laten zien hoe belangrijke thema's hieruit doorwerken in zijn visie op en gebruik van literatuur.

In het derde deel zoek ik een manier om de werkwijze van Taylor en Rorty te beoordelen. Ik heb daartoe enkele filosofische uitgangspunten tussen Taylor en Rorty tegenover elkaar, uitgangspunten die zijn verweven met het gebruik van literatuur door beide denkers. Vanuit deze filosofische discussie wil ik komen tot een beoordeling van de omgang met literatuur door Taylor en Rorty.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 15:05