Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Jager, D. de

Auteur: David de Jager
Afstudeerjaar: 2003
Vakgroep:

Scriptie:
Biografie & Filosofie: Wittgenstein

Samenvatting:
In deze scriptie staat de relatie tussen biografie en filosofie centraal. Het belang van biografie voor de interpretatie en begripsvorming van filosofisch werk wordt onderzocht. Het onderzoek is toegespitst op het leven en werk van Ludwig Wittgenstein. Dit betekent dat de scriptie tevens de filosofie van Wittgenstein in een bepaald daglicht plaatst. Het belang van filosofische biografie, oftewel levensbeschrijving die als doel heeft filosofie begrijpelijk te maken, wordt vanuit een brede opzet onderzocht en aan de hand van drie nadere bepalingen in kaart gebracht. Eerst wordt het soort begrip dat filosofische biografie kan brengen, gespecificeerd als hermeneutisch begrip dat betrekking heeft op de betekenis, bedoeling en toonzetting van een filosofie. Dit soort begrip blijkt bij de filosofie van Wittgenstein van groot belang te zijn. In het tweede hoofdstuk wordt nagegaan waarom dit het geval is, door het karakter te bepalen van filosofie waarbij filosofische biografie en het begrip dat zij kan brengen van belang zijn. Dit gebeurt aan de hand van een onderscheid tussen filosofie als theorie en filosofie als manier van leven. Besproken wordt hoe bij filosofie als manier van leven, leven en filosofie een eenheid vormen. Tevens wordt aannemelijk gemaakt dat zowel Wittgensteins vroege als zijn latere filosofie de kenmerken draagt van filosofie als manier van leven, en daarmee dat zijn biografie een belangrijke bron van begrip van zijn filosofie vormt. De benaderingswijze voor filosofische biografie die deze bron op een passende manier gebruikt, wordt in het derde en laatste hoofdstuk bepaald. Hierbij worden twee benaderingen, de verklarende en de beschrijvende, tegenover elkaar geplaatst. De beschrijvende benadering wordt bepleit. Tenslotte worden elementen uit de filosofie van Wittgenstein zelf gebruikt om het ontstane kader voor filosofische biografie verder te articuleren. Uiteindelijk ontstaat zo een beeld van zowel het belang van filosofische biografie in al haar facetten, als van Wittgensteins filosofie vanuit het perspectief van de filosofische biografie.

Laatst gewijzigd:01 november 2013 15:05