Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Kole, S.

Auteur: Sebastiaan Kole
Afstudeerjaar: 1999
Vakgroep: Wetenschapsfilosofie, Logica en Kentheorie

Scriptie:
The Arrow of Time is Cosmology and Statistical Physics.

Samenvatting:
Praktisch alle fenomenen in de natuur vinden plaats in een specifieke richting van de tijd: die van het heden naar de toekomst. De belangrijkste wetten van de natuurkunde verbieden echter niet dat het tijdsomgekeerde van een van die fenomen plaatsvindt, dat wordt alleen nooit geobserveerd. Deze paradox staat centraal in de scriptie. Binnen twee vakgebieden van de natuurwetenschap, de statistische fysica en kosmologie, wordt de paradox nader onderzocht.
In de statistische fysica bestaat een wet die expliciet tijdsasymmetrisch van karakter is: de Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica. Deze wet zegt grofweg dat chaos altijd met de tijd toeneemt. Een rigoureuze afleiding van deze wet, die empirisch tot stand kwam, uitgaande van Newtoniaanse mechanica, is heden ten dage nog niet gevonden. Een verklaring van de irreversibiliteit van natuurfenomenen die deze wet beschrijft blijft buiten het bereik van de tijdssymmetrische mechanica van Newton. Ook de huidige wetenschap blijkt nog geen universeel geaccepteerde verklaring te hebben gevonden.
Een belangrijk tijdsasymmetrisch fenomeen binnen de kosmologie is de uitdijing van het heelal. Het begin van deze expansie, de Big Bang, speelt een belangrijke rol in deze tijdspijl. De toestand van het heelal vlak na de Big Bang was van ongelooflijk grote orde, en wordt als uiteindelijke bron aangewezen voor de mogelijkheid dat chaos altijd maar toeneemt, de Tweede Hoofdwet. De precieze relatie tussen deze twee tijdspijlen en de verklaring voor de grote orde vlak na de Big Bang wordt nader onderzocht. De algemeen geaccepteerde relatie, namelijk dat de kosmologische tijdspijl de thermodynamische fixeert, is naar mijn mening moeilijk houdbaar als het 'branch system' mechanisme hiervoor gebruikt wordt. De afwezigheid van een quantum-gravitatie theorie maakt uitspraken over de precieze toestand van de Big Bang speculatief.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23