Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Huizenga, A.

Auteur: Anke Huizenga
Afstudeerjaar: 1996
Vakgroep: Sociale filosofie, Sociale kennistheorie en Ethiek

Scriptie:
Homoseksualiteit in de hypothalamus: De geschiedenis van een feit.

Samenvatting:
Simon LeVay deed een onderzoek naar hersenverschillen tussen homoseksuele en heteroseksuele mannen, en vond een verschil in de grootte van de INAH 3, een celcluster in de hypothalamus. Deze scriptie behandelt de geschiedenis van die wetenschappelijke claim, vanaf de presentatie in het onderzoeksverslag totdat hij in andere wetenschappelijke teksten als feit wordt aangehaald.
Een analyse van het onderzoeksverslag laat zien aan welke criteria LeVay heeft voldaan om zijn claim een wetenschappelijke te maken. Op de publikatie van het onderzoeksverslag volgde een discussie, die uiteen blijkt te vallen in enerzijds een discussie over de wetenschappelijke waardering van LeVays onderzoek, en anderzijds een discussie over de mogelijke maatschappelijke gevolgen van dergelijke kennis. Maar wanneer er later in wetenschappelijke publikaties naar dit onderzoek van LeVay wordt verwezen, lijken de tegenargumenten uit de discussies geen gewicht in de schaal te hebben gelegd. Deze gang van zaken lijkt het best te begrijpen door te letten op de manier waarop door wetenschappers de grenzen tussen wetenschappers en leken, en tussen wetenschappen onderling, worden getrokken, verdedigd en verlegd.

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23