Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Grit, K.

Auteur: Kor Grit
Afstudeerjaar: 1994
Vakgroep: Sociale filosofie, Sociale kennistheorie en Ethiek

Scriptie:
Economisering en representatie. Over de opmars van het economisch denken en economen aan de hand van een casestudie naar de gemeente Tilburg.

Samenvatting:
De jaren tachtig staan bekend als het ontstaan van het no-nonsense tijdperk. De maatschappij wordt zakelijker en meer individualistisch. Tal van organisaties hebben een meer economisch georiënteerde of marktgerichte manier van werken ontwikkeld. Van het idee van het laten sponsoren van kunstevenementen door het bedrijfsleven of een ondernemende universiteit kijkt niemand meer op. Deze ontwikkelingen kan men samenvatten onder de noemer economisering.
In deze scriptie onderzoek ik economisering vanuit het theoretisch kader van representatie en middels een casestudie naar de gemeente Tilburg.
Waarom representatie? Alvorens economische ideeën of motieven serieus worden genomen, is allereerst daarvan een representatie nodig. Zij behoeven een medium waarin ze present worden gemaakt. Een analyse van de aard van representatie is daarom zinvol. Ik maak daarbij gebruik van het werk van onder meer Popper, Woolgar, Latour, Ankersmit en Bourdieu. In zo'n analyse moeten we niet alleen naar de resultaten - het representatieproduct - kijken, maar ook naar de handelingen die er aan vooraf gaan en de makers die erbij betrokken zijn.
Representatie wijst ook op het belang van het woordvoerderschap. Een interessante vraag is daarom: wie mogen er als woordvoerder optreden en wie of wat wordt er gerepresenteerd? Representanten zijn steeds vaker hoog opgeleide professionals. Economisering wordt vooral gedragen door economen en managers.
Processen van economisering worden empirisch onderzocht aan de hand van de Tilburgse case. De gemeente heeft een bedrijfsmatige werkwijze - het concern-diensten model - ingevoerd. Begrippen als concernstaf, doelmatigheid en zakelijke cultuur zijn belangrijke sleutelwoorden geworden voor Tilburg.
De scriptie wordt afgesloten met enige opmerkingen over de beloftes en gevaren van economisering. Wat zijn de grenzen van economisering?

Laatst gewijzigd:14 maart 2016 11:25