Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Evers, J.A.M.

Auteur: Coby Evers
Afstudeerjaar: 1991
Vakgroep:

Scriptie:
Analyses van het begrip propositionele kennis. Het Gettierprobleem.

Samenvatting:

In een in 1963 gepubliceerd artikel problematiseerde Gettier de traditionele analyse van propositionele kennis. Hij schetste een aantal voorbeelden waarin wel sprake zou zijn van een 'gerechtvaardigd ware mening' maar niet van 'kennis'. Als reactie hierop zijn er diverse pogingen ondernomen om het begrip propositionele kennis zodanig te definiëren, dat met de noodzakelijk geachte voorwaarden tevens de voldoende voorwaarde zou ziijn gegeven. Zo heeft men getracht zowel (gereviseerde) epistemische als niet-epistemische (naturalistische) definities van kennis op te stellen, waartegen voorbeelden van het Gettiertype niet zouden kunnen worden ingebracht. Nadere analyse maakt echter duidelijk, dat veel van deze theorieën niet volledig tegenvoorbeeld-bestendig zijn. Daarnaast blijken ook bepaalde epistemologische en ontologische onderstellingen van zowel epistemisch fundamentalisme als van naturalisme aan bezwaren onderhevig te zijn. Deze onderstellingen zijn onder anderen door Naess en Rorty bekritiseerd.

In deze scriptie zullen van enkele fundamentalistische (Chisholm en Swain) en naturalistische (Goldman en Pollock) visies op propositionele kennis genoemde aspecten besproken worden. De kritiek op deze theorieën zal resulteren in een voorstel tot een pragmatische (conversationele) benadering van de begrippen propositionele kennis en rechtvaardiging. Een conversationeel perspectief blijkt vervolgens niet alleen een verklaring te bieden voor het Gettierprobleem, maar legt ook de nadruk op de beperkte relevantie van dit probleem.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23