Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenMinorities & Multilingualism
Header image Minorities & Multilingualism

Minorities & Multilingualism

Programma

 • 1e jaar

  The lectures in Year 1 are primarily intended to teach you the basics. You first get to know the linguistic, political and cultural backgrounds of minorities. You also follow lectures on linguistics and multilingualism.

  De colleges in het eerste jaar zijn vooral bedoeld om je basiskennis bij te brengen. Je leert allereerst de taalkundige, politieke en culturele achtergronden van minderheden kennen. Je volgt daarnaast colleges over taalkunde en over meertaligheid.

 • 2e jaar

  In the second year you learn to apply the knowledge gained in the first year. You get a solid introduction to research methodology and you will perform two field studies in the field of linguistics and cultural heritage. You will also follow a lecture about the literature of minorities.

  In het tweede jaar leer je de in het eerste jaar opgedane kennis toepassen in de praktijk. Je krijgt een stevige inleiding in onderzoeksmethodologie en doet vervolgens twee veldonderzoeken op het terrein van de taalkunde en cultureel erfgoed. Je volgt nog een college over de literatuur van minderheden.

 • 3e jaar

  In the third year you have many choices. You can stay in Groningen and choose a number of courses outside the program (for example, journalism or a language). You can also choose to stay for half a year (or longer) at a foreign university where you specialize in a minority language and culture of your choice.

  In het derde jaar heb je veel keuzemogelijkheden. Je kunt in Groningen blijven en een aantal vakken kiezen buiten de opleiding (bijvoorbeeld journalistiek of een taal); je kunt ook je specialisatie Fries vervolgen waarmee je in jaar 1 en 2 al kunt starten. Je kunt nu ook kiezen voor een verblijf van een half jaar (of langer) aan een buitenlandse universiteit waar je je specialiseert in een minderheidstaal en -cultuur naar keuze.

Programma-opties

 • Frisian (track)

  Binnen het hoofdprogramma Minorities & Multilingualism kan de student een volledige track Friese taal en cultuur volgen. Voor meer informatie zie de link hierboven.

 • Minoren (minor)

  Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

 • University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

  Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

  Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

  Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
History of European Minorities I: Cult. debate (5 EC)
Introduction to Linguistics I (5 EC)
Introduction to Minority Languages I (5 EC)
History of European Minorities II: Cult. debate (5 EC)
Introduction to Linguistics II (5 EC)
Introduction to Minority Languages II (5 EC)
Landen/samenlevingen, Midden-Oosten I (5 EC, facultatief)
Minorities in Contemporary Europe I (5 EC)
Multilingualism I (5 EC)
Taalvaardigheid Fries Ia (5 EC, facultatief)
1 (10 EC, facultatief)
Eurolab 1: European Migration (10 EC, facultatief)
Landen/samenlevingen, Midden-Oosten II (5 EC, facultatief)
Minorities in Contemporary Europe II (5 EC)
Multilingualism II (5 EC)
Taalvaardigheid Fries Ib (5 EC, facultatief)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Min. repr. in Arts and Literature I (5 EC)
Research Methodology II (5 EC)
Taalvaardigheid Fries IIa (5 EC, facultatief)
Keuzevak 1 (20 EC, facultatief)
Min. repr. in Arts and Literature II (5 EC)
Research Methodology I (5 EC)
Multilingualism and Education I (5 EC)
Taalvaardigheid Fries IIb (5 EC, facultatief)
Geschiedenis van Friesland (10 EC, facultatief)
Into the local Laboratory: Cultural Heritage (10 EC)
Intro to Gender and Sexuality Studies (10 EC, facultatief)
Multilingualism and Education II (5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Friese Literatuur (10 EC, facultatief)
Friese Taalkunde (10 EC, facultatief)
Oud-Fries (10 EC, facultatief)
Vrije Ruimte (30 EC, facultatief)
BA-thesis (10 EC)
International Communication (10 EC)
Into the Laboratory: Language (10 EC)

Disclaimer: The second and third-year course units shown in the table are subject to change in the event of alterations to the programme.

Disclaimer: i.v.m. een programmawijziging kunnen de vakken van jaar 2 en 3 in de tabel hierboven nog wijzigen.

Uitgebreide informatie over de vakken vind je hier: https://www.rug.nl/ocasys/let/vak/showpos?opleiding=5628

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC

Students can spend a term at a University abroad learning about a minority language situation elsewhere. We have existing agreements with Universities in Wales, Northern Germany and the Basque Country, but other areas of the world are possible, just get in touch with us to ask about which opportunities are out there.

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)
Waarom in Groningen?
 • Multilingualism is one of the greatest challenges of modern societies
 • Unique combination of politics, culture and language studies
 • International environment
 • Opportunity to study Frisian language and culture (or another minority language)
 • Direct access to multilingual communities for research
 • Het leren omgaan met meertaligheid en multiculturaliteit is een van de grootste uitdagingen van moderne samenlevingen
 • Een unieke combinatie van politiek, cultuur en taal
 • Internationale omgeving
 • Mogelijkheid van een specialisatie in Friese of een andere minderheidstaal en -cultuur
 • Onderzoek in een meertalige gemeenschap

If you have any questions or doubts about your studies, you can always contact our study advisors. They know all the ins and outs of the programme, the minors offered, studying abroad and personal planning. Study advisors are impartial and everything that is discussed is treated confidentially. They can also help you find the right institutions and student desks for your problems.

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.

Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC). Met deze faciliteiten zorgen we er samen met jou voor dat niet alleen de overgang van school naar universiteit goed verloopt, maar ook dat je je gehele studie met veel plezier en goede resultaten kunt volbrengen.

 • Testimonial van Lucia Baldassini

  Improving the curriculum together

  I decided to study Minorities and Multilingualism because I wanted to understand the underlying causes of the difficulties in dialogue between majority and minority groups. So far the programme has helped me develop critical thinking, speaking and writing skills, and has given me all the basic tools I need to analyse the complex reality of minority groups.

  What I particularly enjoy is the close contact between lecturers and students, which is made possible by the small scale of the programme. I also had the opportunity to engage in extracurricular activities. With other students I founded the study association of the programme and I’m part of the Programme Committee where education issues, such as evaluation of courses, are on the agenda. I think it’s very important that staff and students work together to improve the curriculum.

  The opportunity to get to know another culture was one of the reasons I chose to study abroad. And Groningen is the best city to live as a student. The city really makes the effort to get its citizens involved in various activities.

  Sluiten
  – Lucia Baldassini
 • Testimonial van Student Ambassador Erandi Guerro Mavrou

  Minorities and Multilingualism is not a program you hear about very often; this makes sense considering how it is focused on aspects which are often overlooked in societies

  About Erandi

  Hello, my name is Erandi and I am studying Minorities and Multilingualism. I am half Mexican and half Cypriot. In Cyprus I acquired an obsession with reading and writing while Mexico taught me to appreciate the visual arts which is why I love painting. However; I have also spent a few years in Spain which drew me into the world of flamenco and now after thirteen years of dancing I have come to consider this more a part of my identity than a hobby.

  Why Minorities and Multilingualism?

  Minorities and Multilingualism is not a program you hear about very often; this makes sense considering how it is focused on aspects which are often overlooked in societies. At school my geography teacher taught us that there are around 68 indigenous languages in Mexico; all in danger of being forgotten even though several of their speakers yearn to pass them on to the next generations. I hoped that this program would help me understand how this happens and which are the best approaches for it. I have learned a lot from my study and it has also led me to even more questions which keep me interested.

  Read more about Erandi Guerro Mavrou and why she chose to study Minorities & Multilingualism in Groningen!

  Questions? Send Erandi an e-mail!

  Sluiten
  – Student Ambassador Erandi Guerro Mavrou
 • Testimonial van

  It is nice to not be a number in the business of education, but a student in the education of the world

  'At the risk of getting all 'eat, pray, love' on you guys, I began to better realise my interests whilst travelling around and this manifested into linguistics, sociology and writing. This course hits the nail on the head, with a combination of all of the above.

  Of course, going into the programme I had a rough idea of what to expect, but now I am extremely happy with my decision. A big plus for me is the hands on approach teachers have with the students- I feel accountable and contactable. My last tertiary experience was in a really large setting with hundreds of students enrolled in the one course. This is fantastic for some people, but for me, I really appreciate being on a first name basis with lecturers and developing a rapport with everyone involved in my education. Not only that, but the teachers are all up to date with what we are learning across all classes within the course and having such complementary classes enables learning to be a lot more enjoyable and cohesive.

  If you are considering an English taught programme in linguistics and have an interest in the sociological impact languages play, then you should really consider this course. It is nice to not be a number in the business of education, but a student in the education of the world.'

  Sluiten
 • Testimonial van Jesse David Marinus

  I needed a programme that would challenge me

  After two years of Applied Law (HBO-Rechten) I needed a programme that would challenge me, one where I could research rather than search. M&M is an interdisciplinary programme that combines anthropology, politics, history, sociology, linguistics and multilingualism. The programme has motivated me to be active, and all the support has made it possible for me to take extra course units, do volunteer work at LGBT organisation COC and the Frisian youth association FYK, serve on the board of DAG (student movement for democratization at RUG), and be chairman of the study association Multi. The small class size makes it possible for the professors and lecturers to focus on individual students and lead an active discussion. Living in Groningen gives a boost to your student life, as it is a vibrant, young and exciting city.

  Sluiten
  – Jesse David Marinus
 • Testimonial van Elise Groot

  A combination of culture, politics, history and linguistics

  It can be very difficult to choose a degree programme, especially when you are interested in many different things. This programme combines linguistics and multilingualism with culture, politics, history and linguistics and is all about minorities – people who are different, treated as unequal or whose culture is in danger.

  I always get very passionate about equality and treating people fairly, and want to do something about it when this is not the case. This programme gives me the opportunity to strive towards that and learn about minorities in many different ways: culturally, politically, linguistically. M&M has taught me that these things are all intertwined. We study how someone's accent can more or less decide their future, how political issues surrounding minorities are addressed, how school systems do or do not support migrant children and how cultural heritage can support a minority. These are just some examples of topics you will encounter in M&M.

  Sluiten
  – Elise Groot
 • Testimonial van Nienke Jet de Vries

  Developing the Province's language policy

  I work as a policy officer at the Province of Fryslân and my portfolio comprises language, education and literacy policy. As a policy officer I develop the Province's language policy together with my colleagues and help implement it. Political and societal developments have a direct effect on my work. On the one hand this makes the work dynamic and sometimes ad hoc, and on the other it gives you a feeling of involvement with the people of the province.

  I came across the Minorities and Multilingualism (Fryske Taal en Kultuer) programme by chance. I was doing the General Linguistics programme and a number of minors at the Frysk Ynstitút. I enjoyed that so much that I decided to do the full programme. After my Bachelor’s degree I did the Master’s in European Literature and Culture and the Master’s in Multilingualism.

  Sluiten
  – Nienke Jet de Vries
printView this page in: English