Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenMinorities & Multilingualism
Header image Minorities & Multilingualism

Minorities & Multilingualism

Programma

 • 1e jaar

  The lectures in Year 1 are primarily intended to teach you the basics. You first get to know the linguistic, political and cultural backgrounds of minorities. You also follow lectures on linguistics and multilingualism.

  De colleges in het eerste jaar zijn vooral bedoeld om je basiskennis bij te brengen. Je leert allereerst de taalkundige, politieke en culturele achtergronden van minderheden kennen. Je volgt daarnaast colleges over taalkunde en over meertaligheid.

 • 2e jaar

  In the second year you learn to apply the knowledge gained in the first year. You get a solid introduction to research methodology and you will perform two field studies in the field of linguistics and cultural heritage. You will also follow a lecture about the literature of minorities.

  In het tweede jaar leer je de in het eerste jaar opgedane kennis toepassen in de praktijk. Je krijgt een stevige inleiding in onderzoeksmethodologie en doet vervolgens twee veldonderzoeken op het terrein van de taalkunde en cultureel erfgoed. Je volgt nog een college over de literatuur van minderheden.

 • 3e jaar

  In the third year you have many choices. You can stay in Groningen and choose a number of courses outside the program (for example, journalism or a language). You can also choose to stay for half a year (or longer) at a foreign university where you specialize in a minority language and culture of your choice.

  In het derde jaar heb je veel keuzemogelijkheden. Je kunt in Groningen blijven en een aantal vakken kiezen buiten de opleiding (bijvoorbeeld journalistiek of een taal); je kunt ook je specialisatie Fries vervolgen waarmee je in jaar 1 en 2 al kunt starten. Je kunt nu ook kiezen voor een verblijf van een half jaar (of langer) aan een buitenlandse universiteit waar je je specialiseert in een minderheidstaal en -cultuur naar keuze.

Programma-opties

 • Frisian (track)

  Binnen het hoofdprogramma Minorities & Multilingualism kan de student een volledige track Friese taal en cultuur volgen. Voor meer informatie zie de link hierboven.

 • Minoren (minor)

  Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, minor At work in the Netherlands, universitaire minor of pre-masterminor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

 • University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

  Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

  Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

  Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
History of European Minorities I: Cult. debate (5 EC)
Introduction to Linguistics I (5 EC)
Introduction to Minority Languages I (5 EC)
History of European Minorities II: Cult. debate (5 EC)
Introduction to Linguistics II (5 EC)
Introduction to Minority Languages II (5 EC)
Landen/samenlevingen, Midden-Oosten I (5 EC, facultatief)
Minorities in Contemporary Europe I (5 EC)
Multilingualism I (5 EC)
Taalvaardigheid Fries Ia (5 EC, facultatief)
1 (10 EC, facultatief)
Eurolab 1: European Migration (10 EC, facultatief)
Landen/samenlevingen, Midden-Oosten II (5 EC, facultatief)
Minorities in Contemporary Europe II (5 EC)
Multilingualism II (5 EC)
Taalvaardigheid Fries Ib (5 EC, facultatief)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Min. repr. in Arts and Literature I (5 EC)
Research Methodology II (5 EC)
Taalvaardigheid Fries IIa (5 EC, facultatief)
Keuzevak 1 (20 EC, facultatief)
Min. repr. in Arts and Literature II (5 EC)
Research Methodology I (5 EC)
Multilingualism and Education I (5 EC)
Taalvaardigheid Fries IIb (5 EC, facultatief)
Geschiedenis van Friesland (10 EC, facultatief)
Into the local Laboratory: Cultural Heritage (10 EC)
Intro to Gender and Sexuality Studies (10 EC, facultatief)
Multilingualism and Education II (5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Friese Literatuur (10 EC, facultatief)
Friese Taalkunde (10 EC, facultatief)
Oud-Fries (10 EC, facultatief)
Vrije Ruimte (30 EC, facultatief)
BA-thesis (10 EC)
International Communication (10 EC)
Into the Laboratory: Language (10 EC)

Disclaimer: The second and third-year course units shown in the table are subject to change in the event of alterations to the programme.

Disclaimer: i.v.m. een programmawijziging kunnen de vakken van jaar 2 en 3 in de tabel hierboven nog wijzigen.

Uitgebreide informatie over de vakken vind je hier: https://www.rug.nl/ocasys/let/vak/showpos?opleiding=5628

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC

Students can spend a term at a University abroad learning about a minority language situation elsewhere. We have existing agreements with Universities in Wales, Northern Germany and the Basque Country, but other areas of the world are possible, just get in touch with us to ask about which opportunities are out there.

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)
Waarom in Groningen?
 • Multilingualism is one of the greatest challenges of modern societies
 • Unique combination of politics, culture and language studies
 • International environment
 • Opportunity to study Frisian language and culture (or another minority language)
 • Direct access to multilingual communities for research
 • Het leren omgaan met meertaligheid en multiculturaliteit is een van de grootste uitdagingen van moderne samenlevingen
 • Een unieke combinatie van politiek, cultuur en taal
 • Internationale omgeving
 • Mogelijkheid van een specialisatie in Friese of een andere minderheidstaal en -cultuur
 • Onderzoek in een meertalige gemeenschap

If you have any questions or doubts about your studies, you can always contact our study advisors. They know all the ins and outs of the programme, the minors offered, studying abroad and personal planning. Study advisors are impartial and everything that is discussed is treated confidentially. They can also help you find the right institutions and student desks for your problems.

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.

Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC). Met deze faciliteiten zorgen we er samen met jou voor dat niet alleen de overgang van school naar universiteit goed verloopt, maar ook dat je je gehele studie met veel plezier en goede resultaten kunt volbrengen.

 • Testimonial van

  It is nice to not be a number in the business of education, but a student in the education of the world

  'At the risk of getting all 'eat, pray, love' on you guys, I began to better realise my interests whilst travelling around and this manifested into linguistics, sociology and writing. This course hits the nail on the head, with a combination of all of the above.

  Of course, going into the programme I had a rough idea of what to expect, but now I am extremely happy with my decision. A big plus for me is the hands on approach teachers have with the students- I feel accountable and contactable. My last tertiary experience was in a really large setting with hundreds of students enrolled in the one course. This is fantastic for some people, but for me, I really appreciate being on a first name basis with lecturers and developing a rapport with everyone involved in my education. Not only that, but the teachers are all up to date with what we are learning across all classes within the course and having such complementary classes enables learning to be a lot more enjoyable and cohesive.

  If you are considering an English taught programme in linguistics and have an interest in the sociological impact languages play, then you should really consider this course. It is nice to not be a number in the business of education, but a student in the education of the world.'

  Sluiten
 • Testimonial van Desi van der Kleijn

  M&M is een kleinschalige studie waar alle professoren je helpen om het beste uit je studietijd te halen

  Ik heb heel lang gezegd dat ik graag Engelse Taal & Cultuur wilde gaan studeren maar uiteindelijk vond ik dat toch niet de goede keuze voor mij. Op een Open Dag van de RUG kwam ik het kraampje van Minorities & Multilingualism tegen en ik was eigenlijk meteen verkocht. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in taalkunde, sociologie en onze multiculturele samenleving en dat komt allemaal terug in deze studie. Deze studie is enorm actueel en interessant en er is heel veel ruimte voor eigen invulling. Ook is het een kleinschalige studie waarbij alle professoren jou persoonlijk kennen en je willen helpen om het beste uit je studietijd te halen.

  Lees meer over Desi en waarom ze koos voor Minorities & Multilingualism in Groningen.

  Vragen? Stuur Desi een e-mail.

  Sluiten
  – Desi van der Kleijn
 • Testimonial van

  Assistant Professor Nanna Hilton about the challenges of Multilingualism

printOok beschikbaar in het: English