Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Law Internationaal en Europees recht
Header image Internationaal en Europees recht

Internationaal en Europees recht

Wil jij een loopbaan in óf buiten Nederland? Wil jij werken aan vraagstukken binnen het Nederlandse recht én in grensoverschrijdende context? Met deze afstudeerrichting kun je beide kanten op!

Internationaal publiekrecht en Europees recht zijn, afzonderlijk of in combinatie, een goede voorbereiding voor een loopbaan in of buiten Nederland. Een loopbaan waarin je niet alleen werkt aan vraagstukken binnen de Nederlandse rechtsorde, maar juist ook in een grensoverschrijdende context. Het kan hierbij gaan om de toepassing van Europees recht of internationaal recht binnen Nederland, de ontwikkeling en toepassing van het Europese recht in de Europese Unie of de ontwikkeling en toepassing van recht dat op wereldschaal geldt.

Je kunt dit doen in veel verschillende rollen, bijvoorbeeld als:

 • advocaat in Nederland die zich bezighoudt met vreemdelingenrecht of met mensenrechten;
 • bedrijfsjurist die geconfronteerd wordt met Europese regelgeving;
 • medewerker op een ministerie waar Europese regelingen omgezet moeten worden in Nederlands recht;
 • vertegenwoordiger van Nederland in internationale onderhandelingen over nieuwe verdragen;
 • medewerker van een internationale organisatie zoals de Europese Unie of de Verenigde Naties.

Deze specialisatie verbreedt je mogelijkheden, maar houdt ook alle opties open voor carrières waarvoor het civiel effect een vereiste is. De internationale en Europese dimensie van het recht staat centraal zonder je loopbaanmogelijkheden als jurist in Nederland te beperken. Nederland én de wereld zijn je werkterrein!

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLB in Rechtsgeleerdheid
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
50700
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?

Deze richting geeft je de mogelijkheid de internationale en Europese dimensies van het recht diepgaander te bestuderen dan mogelijk is binnen bacheloropleidingen elders, terwijl je toch het civiel effect verwerft en dus advocaat of rechter in Nederland kunt worden. Karakteristiek is verder dat de specialisatie niet alleen juridische vakken als internationaal publiekrecht en Europees recht omvat, maar ook vakken op het gebied van politicologie en economie.

Programma

Het eerste jaar legt de basis en heeft een oriënterend karakter. Je krijgt inleidingen in kernvakken, zoals privaatrecht, staatsrecht en strafrecht. Dit eerste jaar is voor alle studenten in de bachelor Rechtsgeleerdheid gelijk. Het is vooral op het Nederlandse recht georiënteerd, al komt in sommige vakken de internationale dimensie kort aan de orde. In het afsluitende vak juridische onderzoeksvaardigheden kun je kiezen om deze Europees- of internationaalrechtelijk in te vullen.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Algemene Rechtswetenschap 1 (10 EC)
Rechtsgeschiedenis 1 (5 EC)
Studiestartgroep
Algemene Rechtswetenschap 2 (10 EC)
Staatsrecht 1 (5 EC)
Bestuursrecht: Inleiding (5 EC)
Burgerlijk Recht 1 (10 EC)
Kies Bewust; jouw beroepsperspectief (facultatief)
Juridische Onderzoeksvaardigheden 1 (5 EC)
Strafrecht 1 (10 EC)

In het tweede jaar bouw je voort op enkele vakken van het eerste jaar en ga je vooral aan de slag met je specialisatie. Hoofdvakken zijn European Law en Public International Law. Deze worden in het Engels gedoceerd en volg je samen met veelal internationale studenten van de opleiding International and European Law. Beide hoofdvakken gaan samen met een groot practicum waarin je onderzoeksvaardigheden verder worden ontwikkeld op beide gebieden. Hier leg je de basis voor je internationale loopbaan!

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Law of the European Union (10 EC)
Strafrecht 2 (5 EC)
Introduction to Common Law (5 EC)
Public International Law (10 EC)
Strafrecht 3 (10 EC)
Research seminar (10 EC)
Handelsrecht (10 EC)

In het derde jaar bestudeer je nog het nodige Nederlandse recht om ook als volwaardig jurist in Nederland aan de slag te kunnen. Naast de puur juridische vakken is er ook aandacht voor politieke wetenschappen en besluitvormingsprocessen en een inleiding in de rechtseconomie aangeboden. Deze fase wordt afgesloten met de zogeheten Studentenrechtbank: voel hoe het is om in een (internationale of Europese) rechtbank een zaak te bepleiten of daarin als rechter te mogen optreden.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Bestuursrecht: Besluitvorming (10 EC)
Burgerlijk Procesrecht 1 (5 EC)
Burgerlijk recht 2 (10 EC)
Law, Power and Politics (5 EC)
Commercial Dispute Resolution (5 EC)
Rechtseconomie (5 EC)
Studentenrechtbank (10 EC)
Bestuursrecht: Rechtsbescherming (5 EC)
Burgerlijk recht 3 (5 EC)
Programma-opties
Richtingen Bachelor rechtsgeleerdheid (track)

In de Bachelor rechtsgeleerdheid is de propedeuse voor iedereen gelijk. Daarna kun je kiezen uit één van de volgende richtingen: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Deze pagina geeft informatie over de richting internationaal en Europees recht binnen de Bachelor rechtsgeleerdheid.

Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra(honours)programma van 30 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 90 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek
 • VWO Natuur & Gezondheid
 • VWO Economie & Maatschappij
 • VWO Cultuur & Maatschappij
 • HBO propedeuse

  HBO-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 aan de RUG niet meer automatisch toegang tot deze studie. De opleiding kan aanvullende eisen stellen. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

Matching is een laatste check van je studiekeuze waarna je definitief besluit of de studie wel leuk en interessant genoeg is en of jij bij de studie past. Alle aankomende studenten hebben recht op deelname aan matchingsactiviteiten.

Als je je voor het eerste jaar van een opleiding, moet je dit uiterlijk op 1 mei doen. Dit is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo'n activiteit check je of jij en de studie bij elkaar passen. Elke opleiding doet de matching een beetje anders. Je krijgt vanzelf bericht en uitleg als je je hebt aangemeld via Studielink.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

De beroepsmogelijkheden voor juristen die afgestudeerd zijn in de richting internationaal en Europees recht zijn grenzeloos. Met je civiel effect kun je in vrijwel alle Nederlandse juridische beroepen aan de slag, maar ook internationaal. De arbeidsmarkt voor juristen die zich gespecialiseerd hebben in het internationale en/of Europese recht is veelzijdig. Bedenk wel dat de concurrentie op de internationale arbeidsmarkt stevig is; goede prestaties op de universiteit is dan een van de onderscheid

Beroepscategorieën waar veel afgestudeerden in het internationaal en Europees recht terechtkomen zijn: (1) Functies binnen de Nederlandse overheid. Voor velen is een functie als diplomaat een lonkend (maar niet gemakkelijk te realiseren) perspectief. Tegenwoordig hebben vrijwel alle ministeries veel met internationaal en Europees recht te maken. Dit betreft zowel wetgeving, beleidsvoorbereiding en de uitvoering daarvan. (2) Functies in internationale gouvernementele organisaties. Werken in Brussel of Luxemburg bij de EU of bij de Verenigde Naties in New York behoort tot de mogelijkheden, maar er zijn talloze andere internationale organisaties. Denk bijvoorbeeld aan Europol in Den Haag of de VN Vluchtelingenorganisatie. (3) Velen vinden een (start)functie binnen (internationale) niet-gouvernementele organisaties, bijvoorbeeld op het terrein van mensenrechten of milieubescherming. (4) Met een passende master biedt ook het (internationale) bedrijfsleven interessante mogelijkheden.

De specialisatie is tevens een algemeen vormende academische opleiding. Ook een beleidsbepalende of leidinggevende functie buiten de typische juridische beroepsgroepen behoort tot de mogelijkheden.


Potentiële beroepen

 • Advocaat
 • Bedrijfsjurist
 • Beleidsmedewerker
 • Juridisch medewerker
 • Togaberoepen, ook internationaal zoals bij Internationaal Strafhof
 • Functies bij internationale gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties
 • Functies in het (internationale) bedrijfsleven
 • Functies in de politiek
Onderzoek

Onderzoek internationaal en Europees recht

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het Centre for Law and Governance, waarin alle vakgroepen participeren. Waar mogelijk zullen de docenten het onderzoek betrekken bij de inhoud van de afzonderlijke vakken, bij de onderzoeksvakken in het 1e en 2e jaar en bij het bachelor afsluitende onderdeel.

Onderzoekers in beeld:

Prof. dr. M.M.T.A. Brus

Mr. M. Duchateau

Prof. mr. dr. H.B.B. Vedder

mr. dr. B.C.A. Toebes

Testimonial dr. M.M.T.A. Brus (hoogleraar Internationaal recht):

Wat ik fascinerend vind is dat mensen in de wereld steeds meer met elkaar te maken krijgen. De menselijke omgeving is al lang niet meer het dorp, de regio of de nationale staat. Op velerlei wijze zijn mensen met elkaar verbonden. Er heeft zich een internationaal waardensysteem ontwikkeld dat vooral tot uitdrukking komt in de wereldwijde aandacht voor mensenrechten en armoedebestrijding. De bescherming van ons leefmilieu vereist dat samenlevingen met elkaar oplossingen vinden voor wereldwijde uitdagingen van bijvoorbeeld klimaatverandering en de overbevissing van onze zeeën en oceanen. Het internet verbindt iedereen in de wereld letterlijk met elkaar. Economisch staat geen enkel land of regio meer op zichzelf. Het recht, en in het bijzonder in mijn geval het internationaal recht, is het cement waarmee de internationale samenleving opgebouwd wordt, waarmee het stabiliteit krijgt. Mijn onderzoek richt zich vooral op de wijze waarop het internationale recht zich voegt in de snel globaliserende internationale samenleving. Momenteel doe ik dat door me in mijn onderzoek te richten op internationaalrechtelijke vragen over duurzame winning en gebruik van energie in de wereld. Mijn onderwijs baseer ik het liefst op recent onderzoek, zowel van mezelf als van anderen, en op actuele gebeurtenissen in de wereld. Het laat zien dat internationaal recht alleen maar aan relevantie wint.

Testimonial mr. dr. B.C.A. Toebes (universitair docent):

In mijn onderzoek richt ik me op het verband tussen internationaal recht, mensenrechten en de bescherming van de gezondheid. Als zodanig houd ik mij bezig met onderwerpen als toegang tot zorg, medische ethiek tijdens gewapende conflicten, abortus en euthanasie. Ik gebruik mijn onderzoek in verscheidene vakken die wij doceren vanuit de sectie internationaal recht. Door 'gezondheid' als een thema te gebruiken kan ik de studenten uitleggen hoe het internationale recht zijn toepassing heeft in de praktijk. Bijvoorbeeld,  in het vak 'International Law and Organisation' geef ik een college over de manier waarop internationale organisaties de gezondheid beogen te beschermen, om op die manier inzicht te creeren in de rol van internationale organisaties in onze samenleving. Gezien het interdisciplinaire karakter van mijn onderzoek kan ik studenten tevens prikkelen om voorbij de grenzen van het recht te kijken. Bijvoorbeeld, in het Honours programma geef ik een lezing over privatisering in de zorg vanuit mensenrechtelijk perspectief, en als zodanig komen bevindingen uit de sociale geneeskunde en de health economics aan bod.

 • 
						Testimonial van	Student Cor de Boer

  Veel van onze dagelijkse problemen overstijgen landsgrenzen. Het belang van internationale samenwerking is daarom niet weg te denken.

  – Student Cor de Boer
  Lees verder

  De wereld rondom ons heeft veel impact op Nederland zonder dat we ons daar echt bewust van zijn. Veel van onze dagelijkse problemen overstijgen landsgrenzen. Denk maar eens aan energiecrises, klimaatverandering, pandemieën, oorlogen, enzovoort. Het belang van internationale samenwerking is daarom niet weg te denken. Om die reden heb ik gekozen voor de afstudeerrichting Internationaal en Europees recht.

  De afstudeerrichting Internationaal en Europees recht bied je een brede opleiding. Naast vakken zoals internationaal publiekrecht en het recht van de Europese Unie, krijg je de basis mee van het Nederlandse straf-, bestuurs-, en privaatrecht. Dat is een breed fundament waarmee je toelaatbaar bent tot een flink aantal masterprogramma’s aan de RUG. De mogelijkheden met deze studie zijn kleurrijk en veelzijdig.

  De docenten van deze afstudeerrichting zijn charismatisch, betrokken en bekwaam in hun onderwerpen. Dát maakt het volgen van hun colleges des te interessanter. Naast de verplichte vakken is er ook ruimte om praktijkervaring op te doen, bijvoorbeeld tijdens een stage. Ik kreeg de kans om een waardevolle stage te lopen bij Het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag. Door deze stage ontwikkelde ik een realistischer beeld van wat me te wachten staat in het werkveld. Daarnaast kon ik de theoretische kennis uit mijn studie in praktijk brengen én mijn interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen.

  Het leukste aan deze bacheloropleiding vind ik de (Engelstalige) onderzoeksseminar, waarin je voor het eerst kennis maakt met het doen van onderzoek op het gebied van internationaal en Europees recht. Tijdens deze seminar krijg je de kans om je schrijfvaardigheid naar een hoger niveau te brengen door kwalitatieve feedback van de docenten.

  Kortom, wil je een brede bacheloropleiding waarin de nadruk ligt op internationaal en Europees recht? Is werken bij een internationale organisatie jouw droom? Volg jij met interesse het nieuws over oorlogen of klimaatverandering? Of wil jij gewoon meer weten over de wereld om je heen? Kies dan voor deze afstudeerrichting.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	Student Julia Theelen

  Het volgen van 'Één dag Rechten' is een goede manier om een beter beeld te krijgen van de studie.

  – Student Julia Theelen
  Lees verder

  Ik wist gek genoeg al heel lang dat ik rechten wilde gaan studeren. Al mijn interesses sloten precies aan bij deze studie. Ik hou van maatschappelijke thematiek, lezen, lastige kwesties oplossen, discussiëren en ik vind rechtvaardigheid erg belangrijk. Daarnaast ben ik erg slecht in statistiek en vond ik het wel een heel fijn idee dat het in deze studie niet terugkomt. Het recht is overal op van toepassing. Dit maakt het wat tastbaarder en zo zie je het overal terug in de maatschappij/praktijk.

  Ik heb mij op mijn studiekeuze voorbereid door de open dag te bezoeken, en heb meerdere mensen gesproken die al rechten aan het studeren waren. De doorslaggevende keuze om rechten te gaan studeren waren voor mij de vakken, die leken me erg leuk en interessant. Het feit dat er in Groningen aan een studentenrechtbank wordt gedaan vond ik erg tof. Ook de sfeer in Groningen spreekt me aan. Het heeft alles van een grote stad, maar de gezelligheid van een dorp.

  Toekomst

  Ik weet nog niet welke master ik zou willen doen, maar ik denk dat ik uiteindelijk het liefste advocaat wil worden. Voordat ik hier een keuze over ga maken hoop ik eerst nog een stage te doen in het buitenland.

  Tip

  Bezoek de open dag, maar praat ook veel met studenten die de studie doen of hebben afgerond. Lees je daarnaast alvast wat in in de stof. De tekst en taal kunnen soms wat overweldigend zijn, maar goed zijn in begrijpend lezen brengt je al erg ver. Daarnaast is het volgen van 'Één dag Rechten' ook een goede manier om een beter beeld te krijgen van de studie.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Student Saar Meppelink

  Je kunt de internationale kant op, maar je kunt bijvoorbeeld ook advocaat of jurist worden in Nederland

  – Student Saar Meppelink
  Lees verder

  Ik heb gekozen voor Rechten omdat het een brede studie is met veel afwisseling. Ik wist heel lang helemaal niet wat ik wilde worden maar ik wist wel dat ik liever goed leerde lezen en analyseren dan onderzoek doen, waar veel andere studies zich op richten. Wat mij aansprak om deze studie te gaan doen in Groningen, is dat je aan het einde van jaar 1 kiest uit één van de zes verschillende studierichtingen binnen rechten die de RUG aanbiedt. Zo kun je zelf bepalen om je ergens helemaal in te verdiepen (zoals bijvoorbeeld notarieel of fiscaal recht), of om te kiezen voor een bredere richting waarmee je andere mogelijkheden openhoudt. Zo heb ik gekozen voor de afstudeerrichting Internationaal en Europees Recht, omdat dit mijn studie verder verbreedt.

  Naast de ‘hoofdvakken’ van de afstudeerrichting Nederlands recht volg ik vakken die gaan over rechten van landen over de hele wereld. Hiermee kan ik dus de internationale kant op, maar ik kan bijvoorbeeld ook nog advocaat of jurist worden in Nederland. Verder is Groningen een hele gezellige stad waarbij je met rechten ook nog midden in het centrum studeert én in de mooiste gebouwen. Ik vind het fijn dat ik weinig verplichte uren heb in de week, zodat ik zelf mijn tijd kan indelen en ook veel tijd overhoud voor andere dingen!

  Waarom Rechten?

  Als je graag een brede opleiding wil doen waarin je niet alleen wordt opgeleid tot jurist (of advocaat als je dat wil) maar ook heel veel leert over rechten van andere landen en van de mensen die daar wonen, raad ik deze studie zeker aan! Het is de perfecte combinatie als je wilt ontdekken of je de Nederlandse kant op wil, of toch internationaal. Daarbij geldt voor beide opties dat er oneindig veel mogelijkheden zijn voor je uiteindelijke baan en gaat het er vooral om dat het je allebei aanspreekt.

  Ik vind het leuk dat ik in contact kom met zowel Nederlandse als internationale studenten en dat ik zowel Nederlandstalige als Engelse vakken volg. Verder is er veel afwisseling en kan ik elk blok weer kijken of ik iets leuks tegenkom. Het leukste vind ik dan ook dat ik mijn algemene kennis door mijn studie enorm vergroot en dat ik, naast dat ik me verdiep in het recht, hiermee nog alle kanten op kan.

  Uitdagingen

  Naast dat het leuk en afwisselend is om elke periode hele andere vakken te volgen en te switchen tussen Engelstalige en Nederlandse vakken, kan het ook een uitdaging zijn om te schakelen. Elk vak is anders en vraagt weer net een andere manier van aanpak, die je, al helemaal met de online lessen van de afgelopen twee jaar, zelf moet vinden.

  Nevenactiviteiten

  Naast mijn studie ben ik lid van een studentenvereniging. Dit zou ik zeker aanraden omdat het een hele leuke manier is om in één keer heel veel nieuwe mensen te leren kennen. Het is niet alleen ontzettend gezellig maar ook goed om te leren hoe je je studie kunt combineren met ontwikkeling op sociaal vlak. Meestal kun je je namelijk inzetten voor allerlei leuke activiteiten/projecten en krijg je zo de kans om ook op dat vlak te groeien.

  Groningen

  Groningen is een echte studentenstad! 1/3 van de mensen hier is student en dat zie je overal. Er zijn duizend cafeetjes, restaurantjes en uitgaansplekken en heel veel verschillende studentenverenigingen, studieverenigingen en baantjes die je kunt doen als je studeert. Het is daarnaast super overzichtelijk en klein, als je in de stad woont kun je overal lopend naartoe. De universiteit zit ook midden in het centrum, en als je 10 minuten moet fietsen is dat echt ver (al helemaal met rechten). Wat mij betreft natuurlijk de leukste stad om te wonen tijdens je studententijd!

  Sluiten

Inleiding Nederlands Recht

Internationaal en Europees recht is een van de zes afstudeerrichtingen van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Vraag jij je af of de opleiding bij je past? Ben je benieuwd naar de inhoud van dit vakgebied? Neem dan deel aan onze online cursus Inleiding Nederlands Recht. Daarmee maak je nu alvast kennis met een aantal aspecten van het recht (zoals het staatsrecht en het strafrecht) en kun je ontdekken of je de lesstof interessant vindt.

In de cursus Inleiding Nederlands Recht word je aan de hand van video’s, artikelen, oefenvragen en discussies begeleid bij je eerste stappen in de wereld van het recht. Na aanmelding krijg je vijf weken gratis toegang tot de cursus. Ga naar de website van FutureLearn en start meteen!

Lees meer

Studieverenigingen

Nexus

Nexus Student Association Groningen is the student association (studievereniging) for the LLB programme in International and European Law and related master programmes.
These programmes mainly consist of international students and, therefore, Nexus is very internationally orientated. Besides organizing activities to integrate internationals into Dutch culture, such as a political debate with local parties in English, Nexus also aims to provide members with the chance to obtain a social network, participate in the organization of guest lectures or informal activities, attend debating trainings, trips and workshops, all in a multicultural environment.
https://www.facebook.com/nexusgroningen
Lees meer
Studentprofiel

Deze veelzijdige specialisatie past bij ambitieuze studenten met een brede belangstelling voor grensoverschrijdende vraagstukken. Je bent geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurt. Bijvoorbeeld in algemene wereldwijde problemen zoals klimaatverandering, mensenrechten of armoedebestrijding. Of juist in wat er zich in de Europese Unie afspeelt. Ook als het internationale bedrijfsleven je trekt, is deze opleiding wat voor jou. Veel bedrijven functioneren immers in een internationale markt.

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is). Meer informatie: https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/studiekeuze-en-voorlichting/bsa

Studiebegeleiding

Voor eerstejaars studenten zijn er studiestartgroepen. Dit is een mentor-systeem waarbij een kleine groep eerstejaars wekelijks begeleid wordt door een ouderejaars student, die je op weg helpt bij het studeren.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Aansluitende master programma's