Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Law Internationaal en Europees recht
Header image Internationaal en Europees recht

Internationaal en Europees recht

Wil jij een loopbaan in óf buiten Nederland? Wil jij werken aan vraagstukken binnen het Nederlandse recht én in grensoverschrijdende context? Met deze afstudeerrichting kun je beide kanten op!

Internationaal publiekrecht en Europees recht zijn, afzonderlijk of in combinatie, een goede voorbereiding voor een loopbaan in of buiten Nederland. Een loopbaan waarin je niet alleen werkt aan vraagstukken binnen de Nederlandse rechtsorde, maar juist ook in een grensoverschrijdende context. Het kan hierbij gaan om de toepassing van Europees recht of internationaal recht binnen Nederland, de ontwikkeling en toepassing van het Europese recht in de Europese Unie of de ontwikkeling en toepassing van recht dat op wereldschaal geldt.

Je kunt dit doen in veel verschillende rollen, bijvoorbeeld als:

 • advocaat in Nederland die zich bezighoudt met vreemdelingenrecht of met mensenrechten;
 • bedrijfsjurist die geconfronteerd wordt met Europese regelgeving;
 • medewerker op een ministerie waar Europese regelingen omgezet moeten worden in Nederlands recht;
 • vertegenwoordiger van Nederland in internationale onderhandelingen over nieuwe verdragen;
 • medewerker van een internationale organisatie zoals de Europese Unie of de Verenigde Naties.

Deze specialisatie verbreedt je mogelijkheden, maar houdt ook alle opties open voor carrières waarvoor het civiel effect een vereiste is. De internationale en Europese dimensie van het recht staat centraal zonder je loopbaanmogelijkheden als jurist in Nederland te beperken. Nederland én de wereld zijn je werkterrein!

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLB in Rechtsgeleerdheid
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
50700
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?

Deze richting geeft je de mogelijkheid de internationale en Europese dimensies van het recht diepgaander te bestuderen dan mogelijk is binnen bacheloropleidingen elders, terwijl je toch het civiel effect verwerft en dus advocaat of rechter in Nederland kunt worden. Karakteristiek is verder dat de specialisatie niet alleen juridische vakken als internationaal publiekrecht en Europees recht omvat, maar ook vakken op het gebied van politicologie en economie.

Programma

Het eerste jaar legt de basis en heeft een oriënterend karakter. Je krijgt inleidingen in kernvakken, zoals privaatrecht, staatsrecht en strafrecht. Dit eerste jaar is voor alle studenten in de bachelor Rechtsgeleerdheid gelijk. Het is vooral op het Nederlandse recht georiënteerd, al komt in sommige vakken de internationale dimensie kort aan de orde. In het afsluitende vak juridische onderzoeksvaardigheden kun je kiezen om deze Europees- of internationaalrechtelijk in te vullen.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Algemene Rechtswetenschap 1 (10 EC)
Rechtsgeschiedenis 1 (5 EC)
Studiestartgroep
Algemene Rechtswetenschap 2 (10 EC)
Staatsrecht 1 (5 EC)
Bestuursrecht: Inleiding (5 EC)
Burgerlijk Recht 1 (10 EC)
Kies Bewust; jouw beroepsperspectief (facultatief)
Juridische Onderzoeksvaardigheden 1 (5 EC)
Strafrecht 1 (10 EC)

In het tweede jaar bouw je voort op enkele vakken van het eerste jaar en ga je vooral aan de slag met je specialisatie. Hoofdvakken zijn European Law en Public International Law. Deze worden in het Engels gedoceerd en volg je samen met veelal internationale studenten van de opleiding International and European Law. Beide hoofdvakken gaan samen met een groot practicum waarin je onderzoeksvaardigheden verder worden ontwikkeld op beide gebieden. Hier leg je de basis voor je internationale loopbaan!

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Law of the European Union (10 EC)
Strafrecht 2 (5 EC)
Introduction to Common Law (5 EC)
Public International Law (10 EC)
Strafrecht 3 (10 EC)
Research seminar (10 EC)
Handelsrecht (10 EC)

In het derde jaar bestudeer je nog het nodige Nederlandse recht om ook als volwaardig jurist in Nederland aan de slag te kunnen. Naast de puur juridische vakken is er ook aandacht voor politieke wetenschappen en besluitvormingsprocessen en een inleiding in de rechtseconomie aangeboden. Deze fase wordt afgesloten met de zogeheten Studentenrechtbank: voel hoe het is om in een (internationale of Europese) rechtbank een zaak te bepleiten of daarin als rechter te mogen optreden.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Bestuursrecht: Besluitvorming (10 EC)
Burgerlijk Procesrecht 1 (5 EC)
Burgerlijk recht 2 (10 EC)
Law, Power and Politics (5 EC)
Commercial Dispute Resolution (5 EC)
Rechtseconomie (5 EC)
Studentenrechtbank (10 EC)
Bestuursrecht: Rechtsbescherming (5 EC)
Burgerlijk recht 3 (5 EC)
Programma-opties
Richtingen Bachelor rechtsgeleerdheid (track)

In de Bachelor rechtsgeleerdheid is de propedeuse voor iedereen gelijk. Daarna kun je kiezen uit één van de volgende richtingen: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Deze pagina geeft informatie over de richting internationaal en Europees recht binnen de Bachelor rechtsgeleerdheid.

Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra(honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 90 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek
 • VWO Natuur & Gezondheid
 • VWO Economie & Maatschappij
 • VWO Cultuur & Maatschappij
 • HBO propedeuse

  HBO-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 aan de RUG niet meer automatisch toegang tot deze studie. De opleiding kan aanvullende eisen stellen. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is verplicht. Het advies is niet bindend.

 • Er is een online vragenformulier.
 • De opleiding kan de studiekiezer uitnodigen voor een aanvullend gesprek.
 • Er zijn speciale matchingsdagen. Deelname is verplicht.
  • Eén of meer proefcolleges.
  • Een toets (n.a.v. lesstof/college).

Toelichting

Matching is een laatste check van je studiekeuze waarna je definitief besluit of de studie wel leuk en interessant genoeg is en of jij bij de studie past. Alle aankomende studenten hebben recht op deelname aan matchingsactiviteiten.

Als je je voor het eerste jaar van een opleiding, moet je dit uiterlijk op 1 mei doen. Dit is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo'n activiteit check je of jij en de studie bij elkaar passen. Elke opleiding doet de matching een beetje anders. Je krijgt vanzelf bericht en uitleg als je je hebt aangemeld via Studielink.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202301 september 2023
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2022-2023€ 2209voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars:

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

De beroepsmogelijkheden voor juristen die afgestudeerd zijn in de richting internationaal en Europees recht zijn grenzeloos. Met je civiel effect kun je in vrijwel alle Nederlandse juridische beroepen aan de slag, maar ook internationaal. De arbeidsmarkt voor juristen die zich gespecialiseerd hebben in het internationale en/of Europese recht is veelzijdig. Bedenk wel dat de concurrentie op de internationale arbeidsmarkt stevig is; goede prestaties op de universiteit is dan een van de onderscheid

Beroepscategorieën waar veel afgestudeerden in het internationaal en Europees recht terechtkomen zijn: (1) Functies binnen de Nederlandse overheid. Voor velen is een functie als diplomaat een lonkend (maar niet gemakkelijk te realiseren) perspectief. Tegenwoordig hebben vrijwel alle ministeries veel met internationaal en Europees recht te maken. Dit betreft zowel wetgeving, beleidsvoorbereiding en de uitvoering daarvan. (2) Functies in internationale gouvernementele organisaties. Werken in Brussel of Luxemburg bij de EU of bij de Verenigde Naties in New York behoort tot de mogelijkheden, maar er zijn talloze andere internationale organisaties. Denk bijvoorbeeld aan Europol in Den Haag of de VN Vluchtelingenorganisatie. (3) Velen vinden een (start)functie binnen (internationale) niet-gouvernementele organisaties, bijvoorbeeld op het terrein van mensenrechten of milieubescherming. (4) Met een passende master biedt ook het (internationale) bedrijfsleven interessante mogelijkheden.

De specialisatie is tevens een algemeen vormende academische opleiding. Ook een beleidsbepalende of leidinggevende functie buiten de typische juridische beroepsgroepen behoort tot de mogelijkheden.


Potentiële beroepen

 • Juridisch of beleidsmedewerker bij de overheid
 • Togaberoepen, ook internationaal zoals bij Internationaal Strafhof
 • Functies bij internationale gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties
 • Functies in het (internationale) bedrijfsleven
 • Functies in de politiek
Onderzoek

Onderzoek internationaal en Europees recht

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het Centre for Law and Governance, waarin alle vakgroepen participeren. Waar mogelijk zullen de docenten het onderzoek betrekken bij de inhoud van de afzonderlijke vakken, bij de onderzoeksvakken in het 1e en 2e jaar en bij het bachelor afsluitende onderdeel.

Onderzoekers in beeld:

Prof. dr. M.M.T.A. Brus

Mr. M. Duchateau

Prof. mr. dr. H.B.B. Vedder

mr. dr. B.C.A. Toebes

Testimonial dr. M.M.T.A. Brus (hoogleraar Internationaal recht):

Wat ik fascinerend vind is dat mensen in de wereld steeds meer met elkaar te maken krijgen. De menselijke omgeving is al lang niet meer het dorp, de regio of de nationale staat. Op velerlei wijze zijn mensen met elkaar verbonden. Er heeft zich een internationaal waardensysteem ontwikkeld dat vooral tot uitdrukking komt in de wereldwijde aandacht voor mensenrechten en armoedebestrijding. De bescherming van ons leefmilieu vereist dat samenlevingen met elkaar oplossingen vinden voor wereldwijde uitdagingen van bijvoorbeeld klimaatverandering en de overbevissing van onze zeeën en oceanen. Het internet verbindt iedereen in de wereld letterlijk met elkaar. Economisch staat geen enkel land of regio meer op zichzelf. Het recht, en in het bijzonder in mijn geval het internationaal recht, is het cement waarmee de internationale samenleving opgebouwd wordt, waarmee het stabiliteit krijgt. Mijn onderzoek richt zich vooral op de wijze waarop het internationale recht zich voegt in de snel globaliserende internationale samenleving. Momenteel doe ik dat door me in mijn onderzoek te richten op internationaalrechtelijke vragen over duurzame winning en gebruik van energie in de wereld. Mijn onderwijs baseer ik het liefst op recent onderzoek, zowel van mezelf als van anderen, en op actuele gebeurtenissen in de wereld. Het laat zien dat internationaal recht alleen maar aan relevantie wint.

Testimonial mr. dr. B.C.A. Toebes (universitair docent):

In mijn onderzoek richt ik me op het verband tussen internationaal recht, mensenrechten en de bescherming van de gezondheid. Als zodanig houd ik mij bezig met onderwerpen als toegang tot zorg, medische ethiek tijdens gewapende conflicten, abortus en euthanasie. Ik gebruik mijn onderzoek in verscheidene vakken die wij doceren vanuit de sectie internationaal recht. Door 'gezondheid' als een thema te gebruiken kan ik de studenten uitleggen hoe het internationale recht zijn toepassing heeft in de praktijk. Bijvoorbeeld,  in het vak 'International Law and Organisation' geef ik een college over de manier waarop internationale organisaties de gezondheid beogen te beschermen, om op die manier inzicht te creeren in de rol van internationale organisaties in onze samenleving. Gezien het interdisciplinaire karakter van mijn onderzoek kan ik studenten tevens prikkelen om voorbij de grenzen van het recht te kijken. Bijvoorbeeld, in het Honours programma geef ik een lezing over privatisering in de zorg vanuit mensenrechtelijk perspectief, en als zodanig komen bevindingen uit de sociale geneeskunde en de health economics aan bod.

 • 
						Testimonial van	Iris Kwakkel

  Bijna 90% van alle Nederlandse wetten komen rechtstreeks uit Europa, het is heel interessant om te weten waar onze wetgeving vandaan komt en waarom sommige dingen zo zijn geregeld als ze nu zijn.

  – Iris Kwakkel
  Lees verder

  Het nieuws heeft steeds meer aanknopingspunten. Als je op de RUG Rechten komt studeren, zal je in je eerste week ongetwijfeld het adagium “Het recht is overal” horen. Dat klopt. Of het nu gaat om een grote overname, schade door extreme hagel of een Turkse minister die in Nederland een toespraak wil houden, het recht is overal.

  Meer of minder Europa? Die vraag wordt al jaren gesteld. Feit is dat ongeveer 90% van alle Nederlandse wetten rechtstreeks uit Europa komen. Het is heel interessant om te weten waar onze wetgeving vandaan komt en waarom sommige dingen zo zijn geregeld als ze nu zijn.

  Ik heb voor de specialisatie Internationaal en Europees Recht gekozen omdat ik het gevoel heb dat daar de echte grote problemen zijn op te lossen. In het Internationale en Europese recht gaat het vaak om landen. Dat maakt de hele probleemstelling al veel moeilijker. Naar mijn mening is het in het Internationale recht al een hele overwinning als je het probleem begrijpt. En als je het begrijpt, moet je het nog kunnen toepassen, op bijvoorbeeld een zo veelomvattend conflict als in de Gazastrook, daar zit voor mij de uitdaging.

  Heb je een goed taalgevoel, ben je nieuwsgierig naar hoe dingen geregeld zijn en waaróm ze zo geregeld zijn, wil je mensen helpen en wil je ook echt iets hebben aan je studie? Kies dan rechten.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten

Studieverenigingen

Nexus

Nexus Student Association Groningen is the student association (studievereniging) for the LLB programme in International and European Law and related master programmes.
These programmes mainly consist of international students and, therefore, Nexus is very internationally orientated. Besides organizing activities to integrate internationals into Dutch culture, such as a political debate with local parties in English, Nexus also aims to provide members with the chance to obtain a social network, participate in the organization of guest lectures or informal activities, attend debating trainings, trips and workshops, all in a multicultural environment.
https://www.facebook.com/nexusgroningen

Vintres

Vintres is de vereniging voor internationaal en Europees recht studenten.
VINTRES behartigt de belangen van Internationaal en Europees Recht studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit gebeurt door het organiseren van inhoudelijke activiteiten, studiegerelateerde reizen naar Europeesrechtelijke centra en internationale bestemmingen. Verder onderhoudt VINTRES hechte contacten met universitaire docenten, bedrijven, advocatenkantoren en andere toekomstige werkgevers
https://www.facebook.com/Vintres-342431399181431/
Lees meer
Studentprofiel

Deze veelzijdige specialisatie past bij ambitieuze studenten met een brede belangstelling voor grensoverschrijdende vraagstukken. Je bent geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurt. Bijvoorbeeld in algemene wereldwijde problemen zoals klimaatverandering, mensenrechten of armoedebestrijding. Of juist in wat er zich in de Europese Unie afspeelt. Ook als het internationale bedrijfsleven je trekt, is deze opleiding wat voor jou. Veel bedrijven functioneren immers in een internationale markt.

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar en aan het einde van je tweede studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Hebben zich in het eerste jaar zeer bijzondere, zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden voorgedaan? Dan kan het zijn dat we daar rekening mee houden in het studieadvies, dus meld dergelijke omstandigheden altijd tijdig bij de studieadviseur!

Studiebegeleiding

Voor eerstejaars studenten zijn er studiestartgroepen. Dit is een mentor-systeem waarbij een kleine groep eerstejaars wekelijks begeleid wordt door een ouderejaars student, die je op weg helpt bij het studeren.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Aansluitende master programma's