Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Gratama Stichting Gratema Grants Subsidierondes

Subsidieronde 2007

Resultaat Subsidieronde Gratama Stichting

Faculty of Science and Engineering

  • Dr N.G. Douglas (Sterrenkunde), De Gratama-Telescoop€ 21.314
  • Prof.dr A.J.W. Scheurink (Neuroendocrinologie), De Frehman’s Myth bij Groningse studenten: € 7.800  
  • Dr J. Reneerkens (Dierecologie), Onderzoek naar drieteenstrandlopers, maatschappelijke vertaling in populair-wetenschappelijk boek, website, tentoonstelling en lezingen: € 15.000
  • Mw. prof.dr G.M.M. Groothuis (Farmacokinetiek & DrugDelivery), In vitro prediction of metabolic clearance of drugs: € 22.883  

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

  • Prof.dr A. Johnson (Experimentele & Arbeidspsychologie), Effecten van toegevoegd licht op presentatie en welzijn van werknemers: € 21.400

Faculteit der Letteren

  • Mw ir R.R. Bakker, (NOHA), Veldtrip naar Georgië: € 3.500

Faculteit Medische Wetenschappen

  • Prof.dr E.A.J. Scherder (Bewegingswetenschappen), Veroudering, chronische ziekten en gezondheid: de rol van het circadiane ritme: € 19.650

Laatst gewijzigd:15 maart 2022 11:32