Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Gratama Stichting Gratema Grants Subsidierondes

Subsidieronde 2015

Gratama Stichting Uitslag ronde 2015

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap – Vergelijkende Religiewetenschap

Dr P. Berger
Modalities of Conversion: A comparative investigation of the process of religious change in India, € 16.840
Het is uiterst belangrijk bekeringsprocessen te begrijpen. Bekering is een fundamentele verandering voor de betrokken individuen, maar heeft ook zeer significante gevolgen op het culturele, maatschappelijke en politieke vlak. Dit onderzoeksproject richt zich op India. De oorzaken en dynamiek zal worden bestudeerd van bekeringen tot het christelijk geloof die in de Bhil-gemeenschap plaatsvinden en hoe hindoeïstisch-nationalistische organisaties zulke bekeringen proberen te voorkomen.

Letteren – Geschiedenis: Nederland-Rusland Centrum

Prof.dr J.S.A.M. van Koningsbrugge
Graaf Lodewijk van Heiden. De enige zeeheld van Drenthe in dienst van de Russische tsaar, € 10.000
Graaf Lodewijk Sigismund Jacob van Heiden (Russisch: Login Petrovitsj Gejden) werd in het Drentse Zuidlaren geboren. Heiden trad in 1781 reeds op negenjarige leeftijd in dienst bij de marine van de Nederlandse Republiek. Hij is de Russische geschiedenis ingegaan als zeeheld. Heiden diende niet onder tsaar Peter, maar onder Catharina de Grote, Paul I, Alexander I en Nicolaas I. In de eerste fase wordt de basis gelegd met een volledige biografie. In de tweede fase worden publieksgerichte (digitale) activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd in het Drents Archief te Assen en in de derde fase zal zo mogelijk met partners in Nederland en in Rusland een documentaire en een tentoonstelling worden geproduceerd.

Medische Wetenschappen – Neurologie en Alzheimer Research Centrum

A.D. Dekker, MSc
Gedragsveranderingen door dementie bij down-syndroom: van pathologische oorzaak tot vroege diagnostische merker voor de ziekte van Alzheimer, € 23.500
Het voorspellen en monitoren van het dementieverloop is de belangrijkste uitdaging in de hedendaagse gezondheidszorg voor mensen met downsyndroom. Tot op de dag van vandaag is geen enkele gevalideerde procedure beschikbaar om vroege tekenen van dementie (van apathie en depressie tot agressie en slaapproblemen, naast de versnelde cognitieve achteruitgang) op de pikken bij downsyndroom. Een nieuwe BPSD (behavioural and psychological symptoms of dementia)-schaal voor dementie bij downsyndroom is daarom hard nodig.

Medische Wetenschappen – Interdisciplinair Centrum voor Psychopathologie en Emotie regulatie (ICPE)

Mw dr J.A.C.J. Bastiaansen
De wachtlijst benut: zelfmonitoring via mobiele telefoon als een kick-start voor behandeling depressieve klachten, € 24.540
In deze studie wordt onderzocht of de wachtlijst effectief benut kan worden door systematische zelfmonitoring via een Webapplicatie op de mobiele telefoon aan te bieden aan patiënten die zich hebben aangemeld voor ambulante behandeling van depressieve klachten. De Experience Sampling Methode (ESM) maakt een meer betrouwbare en gedetailleerde weergave van het emotionele landschap van het individu door het systematisch verzamelen van zelfrapportage gegevens tijdens het leven van alledag. Studie laat zien dat zelfmonitoring middels ESM met gepersonaliseerde feedback kan leiden tot een significante afname van depressieve klachten tijdens reguliere behandeling.

Medische Wetenschappen - Genetica

P. Deelen, MSc
Verbeterde en versnelde diagnostiek bij pasgeborenen op de intensive care door inzet van RNA sequencing, € 25.000
Op de kinder-intensive care worden regelmatig pasgeboren opgenomen met diverse ernstige aandoeningen, waarbij het onduidelijk is wat de oorzaak van de klachten is. Door het analyseren van RNA in combinatie met DNA diagnostiek zullen we beter in staat zijn om voor meer pasgeborenen op de intensive care een versnelde diagnose te bieden. Doordat we de RNA-seq parallel kunnen uitvoeren naast de DNA meting van het kind, is dit ook veel sneller dan de huidige methode om het DNA van de ouders te bekijken. Bij 30 kinderen en hun ouders willen wij naar het RNA kijken.

Medische Wetenschappen – Neonatologie & Kinderchirurgie

Mw drs F.H. Heida
Bacteriën in de darm van te vroeg geboren kinderen: beschermend of ziekmakend?, € 20.265
Necrotische enterocolitis (NEC) is een zeer ernstig verlopende ziekte van het maagdarm kanaal, die gekenmerkt wordt door een ernstige ontsteking en weefselversterf van de darm. NEC is de meest voorkomende acute darmaandoening op de neonatale intensive care unit bij veel te vroeg en/of veel te klein geboren kinderen. Om een representatief profiel van de darmflora te genereren en correlaties met NEC ontwikkeling te kunnen onderzoeken dienen 10 premature kinderen te worden geïncludeerd in deze studie (5 premature kinderen met ontwikkeling van NEC, 5 premature kinderen zonder de ontwikkeling van NEC).

Gedrags- en Maatschappij Wetenschgappen – Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie

Mw N.C. Jonker, MSc
De rol van aandacht voor beloning en straf in verstoord eetgedrag bij anorexia en obesitas patiënten.
€ 6.680

Overgewicht/obesitas en anorexia nervosa zijn een groeiend probleem in de huidige samenleving. Patiënten met een leeftijd tussen de 10 en 23 zullen worden gevraagd voor deelname aan het onderzoek. In het onderzoek zal zowel een algemene aandachtsbias voor beloning en straf, als een stoornis-specifieke aandachtsbias voor beloning (eten) en straf (dikke lichamen) gemeten worden. Gemeten wordt of (1) patiënten met obesitas relatief veel aandacht voor beloning en weinig aandacht voor straf hebben; (2) patiënten met anorexia relatief veel aandacht voor straf en weinig aandacht vooor beloning hebben. Voor afname van de metingen zijn laptops en responsboxen nodig.

GUF- en WETEX projecten 2015

Letteren – Geschiedenis

Mw dr B. Henkes
Een publieksgids met wandel- en fietsroutes langs sporen van het slavernijverleden in Groningen.
€ 25.000

Dit project sluit aan bij een groeiende maatschappelijke belangstelling naar de Nederlandse betrokkenheid bij het slavernijverleden. Niet in de laatste plaats vanwege actuele maatschappelijke discussie over ‘(zelf)verrijking’, ‘discriminatie’, ‘zwarte piet’ en zijpanelen van de Gouden koets. Tot op heden is de nalatenschap van slavernij en slavenhandel in de drie noordelijke provincies niet tot nauwelijks onderzocht. Door middel van onderzoek, een website, publiekpresentaties en tentoonstelling kan hier effectief verandering in worden gebracht. Zie ook www.mappingslaverygroningen.nl

Letteren – Klassieke & Mediterane Archeologie

dr P.M. (Martijn) van Leusen
Het cartografische werk van Theodorus Beckeringh, € 1.600
Theodorus Beckering (1712-1790) is in zijn tijd een bekende Groninger Jurist met een grote vaardigheid in tekenen en cartografie. Rond 1750 vat hij het plan op om een nieuwe kaart van de provincie Groningen te maken die in 1781 daadwerkelijk is gedrukt. Aan de hand van de schetskaarten is Beckering op de voet te volgen als hij in het midden van de 18e eeuw langs wegen en kanalen op pad gaat en het Groninger landschap karteert. Het cartografisch werk van Beckering wordt ontsloten voor onderzoekers en een breed publiek.

Laatst gewijzigd:15 maart 2022 11:32