Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Gratama Stichting Gratema Grants Subsidierondes

Subsidieronde 2005

Faculteit der Medische Wetenschappen

€ 8.157
Prof.dr P.A. de Graeff (Klinische Farmacologie),
E-learning ter bevordering van rationeel voorschrijfgedrag.

Faculty of Science and Engineering

€ 12.100
Prof.dr R.F. Peletier (Sterrenkunde),
Zonsverduistering 2006 Antalya.

€9.040
Dr U.L.M. Eisel (Biologie),
Beta-Sheet Breakers: innovatie bij bestrijding van Alzheimer.

€ 24.200
Prof.dr H.A.J. Meijer (Natuurkunde),
School CO2-Net.

€ 8.000
Dr M.G. Rots (Farmacie),
Modulating the expression of telomerase on command by ATF.

Faculteit der Letteren

€ 8.500
Drs C. Scheerder,
Van leermeesters en leerlingen: Nederlandse ‘bouwers’ aan het Rusland van Peter de Grote.

Laatst gewijzigd:15 maart 2022 11:32