Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Gratama Stichting Gratema Grants Subsidierondes

Subsidieronde 2013

Resultaat en korte beschrijving gesubsidieerde projecten Gratama Stichting 2013

Broersma, prof.dr M.J.  
faculteit der Letteren, Journalism Studies and Media  
Twitter Politics. Social Media, Political Reporting and Online Politics, € 7.200
Dit onderzoeksproject bestudeert het gebruik van sociale media in de journalistiek en in politieke communicatie, en de gevolgen hiervan voor de democratie. Onder invloed van sociale media ontstaan nieuwe machtsverhoudingen tussen politici en journalisten. In dit project wordt een nieuwe methode ontwikkeld om tweets automatisch te laten coderen door middel van een computerprogramma.

Wertheim, mw dr Bregje    
Faculty of Science and Engineering, Evolutionaire Genetica
Iedereen is verschillend: de erfelijke oorzaak van verschillen in afweer, € 20.727
Verschillen tussen individuen worden deels bepaald door verschillen in het DNA. Welke van zulke DNA verschillen zijn belangrijk voor de evolutie van een verhoogde afweer bij fruitvliegen? Aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd aan de hand van al bestaand onderzoeksmateriaal. Inzicht hierin zal op termijn helpen om beter te bepalen wat de invloed is van een aanleg om ziek te worden, welke genen en processen belangrijk zijn bij immuniteit, en hoe daarop mogelijk kan worden ingegrepen.

Janzen, Thijs MSc    
Faculty of Sc ience and Engineering, Community and Conservation Ecology      
De drijvende krachten in een aquatisch ecosysteem, € 4.000
Eén van de belangrijkste patronen in een ecosysteem is de abundantieverdeling (de populatiedichtheden) van de verschillende soorten in dat ecosysteem. De specifieke eigenschappen van soorten, gewogen naar deze abundantieverdeling, kan voortschrijdende inzichten opleveren in ecosystemen. In dit project zullen bestaande gegevens voor eigenschappen van de cicliden (baarsachtige vissen) in het Tanganyika-meer in Zambia worden gecombineerd met het verzamelen van abundantiegegevens.

Hemelrijk, mw prof.dr C.K.
faculteit Faculty of Science and Engineering, Behavioural Ecology and Self-organization
Bescherming van vliegtuigen tegen botsingen met vogels, € 22.821
Het onderzoek beoogt bij te dragen aan het verminderen van het aantal aanvaringen van vliegtuigen met vogels door met behulp van realistische computersimulaties in 3D te achterhalen hoe vogelzwermen doeltreffend verdreven kunnen worden van het vliegveld. Het doel is met empirische data de computersimulatie na te gaan hoe het vluchtgedrag van een zwerm vogels door de aanval van een (of meerdere) roofvolgel(s) zo beïnvloed kan worden dat de zwerm van het vliegveld wegvliegt zonder daarbij een bedreiging voor vliegtuigen te vormen. De jaagtaktieken die als beste uit het onderzoek komen zullen als taktieken aanbevolgen worden aan valkeniers om hun roofvogels op te trainen om er zwermen vogels mee te verjagen.

Dendooven, dr Peter
Ke rnfysisch Versneller Instituut, Versnellerfysica en Medische fysica        
State-of-the-art position emission tomography voor kwaliteitsbewaking in protonentherapie, € 20.000
De behandeling van kanker is nog steeds problematisch, de overlevingskans is de afgelopen decennia maar langzaam gestegen. Door een tumor te bestralen met fotonen wordt het omringende gezonde weefse beschadigd. Een dosisafgifte met protonen kan uitkomst bieden door de energie en intensiteit van de protonenbundel te moduleren. Aanschaf van de Technology Evaluation Kit, bestaande uit 2 TOF(time-of-light)-PET(positron emission tomography) detectormodules gebaseerd op de digitale lichtsensoren, elektronica, hardware voor gegevensverwerking, bevat alle onderdelen om onmiddellijk met experimenten te kunnen beginnen.

GUF Subsidieronde 2013

Resultaat en korte beschrijving gesubsidieerde GUF-projecten

Otter, dr A.R. den    
faculteit Medische wetenschappen, Bewegingswetenschappen
De spieractiviteit van CVA patiënten tijdens lopen in de Lokomat, € 4.500
Voor mensen die als gevolg van een beroerte (ook wel Cerebro Vasculair Accicent of kortweg CVA) halfzijdig verlamd zijn is het vaak niet meer vanzelfsprekend dat zij nog kunnen lopen. De Lokomat is een aangedreven exoskelet dat het mogelijk maakt geautomatiseerd (d.i. met minimaal ingrijpen van therapeuten) intensieve looptraining aan te bieden. Voor het ontwikkelen van doelgerichte en toetsbare protocollen voor de Lokomat is het belangrijk te begrijpen op welke wijze de belangrijke trainingsvariabelen in de Lokomat van invloed zijn op de aansturing van het lopen.

Zee, prof.dr E.A. van der    
Faculty of Science and Engineering , Moleculaire Neurobiologie    
Apparatuur voor functionele hersenstimulatie ter bevordering van cognitie bij ouderen / dementie, € 21.394
Dementie gaat ook vaak gepaard met fysieke achteruitgang waardoor actief bewegen niet voor iedereen mogelijk is. Een tijdsefficiënt alternatief voor bewegen is een in dit kader geheel nieuwe benadering in de vorm van sensorische stimulatie door middel van trillingen. Een hele hoge dichtheid van tastzintuigen bevinden zich in de handen. Met de aanschaf van een soort tafelmodel (tablet) kunnen ouderen met en zonder aandoeningen gedurende korte perioden hun handen op de vibrerende plaat leggen om de positieve effecten ervan te kunnen benutten.

Laatst gewijzigd:15 maart 2022 11:32