Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Gratama Stichting Gratema Grants Subsidierondes

Subsidieronde 2012

Resultaat gesubsidieerde projecten Gratama Stichting 2012

In de ronde 2012 konden alleen Medische Wetenschappen en Science and Engineering aanvragen indienen

Medische wetenschappen

Celbiologie

Giepmans, dr N.N.G ., Een ‘Gene-gun’ ten behoeve van onderzoek in blaarziekten en desmosoom dynamiek; pluripotente cellen en leverziekten, € 24.000
De gene-gun is een soort pistool, waarmee genetisch materiaal (DNA en RNA) in cellen kan worden geschoten. Dit is reeds succesvol toegepast voor huid en weefsels. Via het apparaat wordt een drukgolf gecreëerd dat er toe leidt dat DNA of RNA aan deeltjes in cellen of weefsel wordt geschoten. De gene-gun is ideaal om op een snelle en efficiënte manier en met minimale weefselschade interessante genen uit te schakelen. De methode is veilig, relatief goedkoop en ook gen-transfer in weefsel kan hiermee uitgevoerd worden.

Oogheelkunde & Epidemiologie

Vehof, dr J ., Gepersonaliseerde therapie van droge ogen, € 25.000
Droge ogen (keratoconjunctivitis sicca) is een multifactoriële ziekte van de traanfilm en het oogoppervlak, die zorgt voor symptomen als pijn, irritatie, branderigheid en verminderd gezichtsvermogen. Droge ogenziekte is een chronische aandoening die niet te genezen is. Het onderzoek beoogt primair twee doelen: het inzicht krijgen in de relatie tussen de klachten van droge ogen en de oogafwijkingen en de vraag beantwoorden welke kunsttraan helpt bij welke patiënt, zodat uiteindelijk gepersonaliseerde therapie van droge ogen ziekte kan plaatsvinden. Daarnaast zijn betrouwbare meetinstrumenten van belang om de ingestelde therapie te volgen.

Interne Geneeskunde

Stienstra, mw dr Y ., Pijn: een verwaarloosd aspect van de verwaarloosde tropische infectieziekte in opkomst; Buruli ulcis, € 25.000
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft recent opgeroepen tot het bestrijden van de impact van Buruli ulcis, één van de 17 ‘neglected tropical diseases’ op gezondheid en de socioeconomische ontwikkeling in vele ontwikkel ingslanden. De verantwoordelijke bacterie Mycobacterium ulcerans resulteert in mutilerende zweren. Er is vrijwel geen aandacht voor het bestrijden van pijn bij de patiëntenpopulatie die voor het grootste deel bestaat uit kinderen. Het doel van het project is het ontwikkelen van een protocol voor betere pijnstilling rondom de behandeling van Buruli ulcis patiënten, geschikt voor het gezondheidssysteem in Bénin en Ghana.

Science and Engineering

Theoretische Biologie

Gestel, Msc J. van , Experimentele evolutie als middel voor het optimaliseren van bacteriële biofilms, € 25.000
Biofilms kunnen gevonden worden op de meest uiteenlopende plaatsen, zoals op tanden (in de vorm van tandplak), katheders, protheses, wonden, wortels van landbouwgewassen, stenen in rivierbeddingen, bladeren, bodem, zee- en zoetwatersedimenten, scheepsrompen, water en riolerig pijpleidingen, bioreactoren, etc. Bacteriële cellen verruilen hun solicaire levensstijl voor het leven in een bacteriële groep. Deze groep komt tot stand doordat individuele bacteriën macromoleculen uitscheiden die de cel adhesie bevorderen, waardoor de cellen binnen de groep zich aan elkaar hechten. De groep bacteriële cellen wordt een biofilm genoemd. Het onderzoek in de laboratoria zowel aan de RUG als aan Harvard moet het mogelijk maken om evolutionaire veranderingen te detecteren: DNA resequencing.

Resultaat gesubsidieerde GUF-projecten 2012

Medische wetenschappen

Psychiatrie: Interdisciplinair Centrum voor de Pathologie van Emoties                                            

Groenewold, mw drs N.A ., Doemdenken in de hersenen, € 13.250
Negatieve gedachten die patiënten hebben over zichzelf, de wereld en de toekomst worden gezien als kwetsbaarheid voor depressie. Het samenspel van kwetsbaarheid en stress resulteert in depressieve klachten. Drie studies uit het project zijn gericht op de interactie tussen kwetsbaarheid en stress en twee mechanismen van kwetsbaarheid, namelijk een negatief zelfbeeld en een negatief gekleurde interpretatie. Voor alle drie de studies zal gebruik gemaakt worden van de functionele ‘magnetic resonance imaging’ oftewel fMRI om hersenactivatie in kaart te brengen.

Science and Engineering

Versnellerfysica en Medische Fysica  

Graaf, dr E.R. van der , Een Compton-spectrometer voor onderzoek ten behoeve van de verbetering van protonentherapie, € 9.700
Eén van de grote uitdagingen van radiotherapie is het sparen van het gezonde weefsel. Bestraling bij kankerbehandeling met protonen met behulp van een spectrometer kunnen uitkomst bieden: protonen geven hun maximale dosis af op een bepaalde diepte die afhankelijk is van hun energie.

Laatst gewijzigd:15 maart 2022 11:32