Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSteun de RUGGUF

Bijzondere Leerstoelen

Het Groninger Universiteitsfonds speelt een actieve rol bij het instellen van bijzondere leerstoelen. Bijzondere leerstoelen zijn leerstoelen die aan een universiteit gevestigd worden door rechtspersonen anders dan de universiteit zelf.

Op dit moment zijn er 16 bijzondere hoogleraren vanwege het GUF bij de Universiteit aangesteld.

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Letteren

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Faculteit Medische Wetenschappen

  • Dr A.J. Smit, Interne Geneeskunde, i.h.b. de non-invasieve beoordeling en risicoschatting van bloedvataandoeningen
  • Mw dr A. Shapiro, Professionalism and Peer Support

Faculteit Wijsbegeerte

Faculty of Science and Engineering

Laatst gewijzigd:29 augustus 2017 09:38