Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund

Bijzondere Leerstoelen

Het Groninger Universiteitsfonds speelt een actieve rol bij het instellen van bijzondere leerstoelen. Bijzondere leerstoelen zijn leerstoelen die aan een universiteit gevestigd worden door rechtspersonen anders dan de universiteit zelf.

Op dit moment zijn er 13 bijzondere hoogleraren vanwege het GUF bij de Universiteit aangesteld.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Letteren

Faculteit Medische Wetenschappen

  • Dr A.J. Smit, Interne Geneeskunde, i.h.b. de non-invasieve beoordeling en risicoschatting van bloedvataandoeningen
  • Dr P.G.M. Mol, Drug Regulatory Science

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Faculteit Campus Fryslân

  • Dr mr T.H.F. Halbertsma, International Studies, with a special focus on East Asia

Laatst gewijzigd:26 april 2024 12:17