Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund

Bijzondere Leerstoelen

Het Groninger Universiteitsfonds speelt een actieve rol bij het instellen van bijzondere leerstoelen. Bijzondere leerstoelen zijn leerstoelen die aan een universiteit gevestigd worden door rechtspersonen anders dan de universiteit zelf.

Op dit moment zijn er 16 bijzondere hoogleraren vanwege het GUF bij de Universiteit aangesteld.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

  • Dr mr M.E. Kalverboer, Kind(Ortho)pedagogiek en Kinder- en Vreemdelingenrechten

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

  • Dr J.T.A.G.M. van Ruiten, Receptiegeschiedenis van de Bijbel: historische hermeneutiek

Faculteit der Letteren

  • Dr G.J. de Langen, Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap
  • Dr J. de Jong, Europees-Oost-Aziatische betrekkingen, i.h.b. aangaande Japan
  • Mr dr J. Wiers, Beleidsontwikkelingen van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen
  • Dr R. Wagenaar, Geschiedenis en politiek van het hoger onderwijs

Faculteit Medische Wetenschappen

  • Dr A.J. Smit, Interne Geneeskunde, i.h.b. de non-invasieve beoordeling en risicoschatting van bloedvataandoeningen
  • Dr P.G.M. Mol, Drug Regulatory Science

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Faculty of Science and Engineering

Faculteit Wijsbegeerte

Laatst gewijzigd:08 september 2022 10:33