Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Ben Feringa Fund

Ben Feringa Fonds

In 2020 is het Ben Feringa Fonds opgericht als zelfstandig onderdeel van het GUF.

Prof.dr. Ben Feringa (1951) heeft in 2016 de Nobelprijs voor de Scheikunde toegekend gekregen.

Ben Feringa

Feringa is sinds 1988 hoogleraar organische chemie. Hij is een van de beste wetenschappers van dit moment, zowel in Nederland als mondiaal gezien. Zijn onderzoeksprestaties zijn zo uitzonderlijk dat hij algemeen gezien wordt als één van de meest creatieve en productieve chemici ter wereld. Op verschillende terreinen van de chemie heeft hij doorbraken weten te bewerkstelligen, zoals op het gebied van organische synthese, de katalyse, de supramoleculaire chemie en de nanotechnologie.

Op de pagina nobelprijs scheikunde voor Ben Feringa kunt u meer lezen over het geweldige moment van de toekenning van de prijs en hoe Prof. Feringa erop reageerde.

Prof. Feringa heeft zich voorgenomen om zijn naamsbekendheid te gebruiken om de zichtbaarheid van wetenschap te bevorderen bij een algemeen publiek.
Hij is ervan overtuigd dat het stimuleren van belangstelling voor wetenschap - bijvoorbeeld op scholen - zal resulteren in het vergroten van de appreciatie en fascinatie voor de wetenschap.

Ben Feringa college

Het Ben Feringa Fonds zal zich daarvoor inzetten door middel van publieke events.

Op de website van Ben Feringa kunt u nader kennis maken met zijn groep en de laatste nieuwtjes lezen.

Laatst gewijzigd:11 oktober 2022 15:29