Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Contactgegevens

Contactgegevens

Correspondentieadres:

Stichting Groninger Universiteitsfonds
GUF secretariaat/Y.M. van Katwijck
Postbus 11103
9700 CC Groningen
E-mail: guf rug.nl
Het GUF is alleen via e-mail te bereiken.

Medewerkers:

mw. Y.M. van Katwijck, secretariaat

Rekeningnummer:

IBAN: NL87 INGB 0000873200
BIC: INGB NL2A

ANBI status

Het Groninger Universiteitsfonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Formulier publicatieplicht

Laatst gewijzigd:19 juli 2023 11:53