Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Contactgegevens

Raad van Toezicht

Aangewezen door de faculteiten

Hoofden van besturen van erkende studentenverenigingen

Aangewezen door de donateurs

  • mr. E.T. Brill-Meijer
  • dr. J.C. Hoekstra
  • drs. S.J. Lohman
  • prof. dr. mr. J. Borgesius
  • prof. dr. H.W. Frijlink

Laatst gewijzigd:16 februari 2024 11:52