Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. J. (Jouke) de Vries

prof. dr. J. (Jouke) de Vries

Voorzitter College van Bestuur
prof. dr. J. (Jouke) de Vries
Contact:
050 36 35282 (Email: i.h.j.bolwijn@rug.nl)
E-mail:

Vakgebied

Overige functies

Voorzitter RvT Groninger Universiteitsfonds (GUF), vicevoorzitter Dagelijks Bestuur Stichting Ubbo Emmius Fonds (UEF), Lid Algemeen Bestuur Stichting Ubbo Emmius Fonds (UEF), voorzitter Algemeen Bestuur Stichting Academische Opleidingen Groningen (AOG), voorzitter Stichtingsraad Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH), RvC RUG Houdstermaatschappij, RvT New Energy Coalition (NEC), Bestuur Netherlands Energy Research Alliance (NERA), International Supervisory Board Energy Delta Institute (EDI), Bestuur Groningen Confucius Instituut, stuurgroep Akkoord van Groningen, VSNU stuurgroep Strategie, Public Affairs & Governance, Bestuur Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB), Wetenschappelijke Adviesraad Waddenacademie, Economic Board Noord-Nederland (EBNN), Bestuur European Medical School Oldenburg-Groningen, Bestuur Nederlands Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs (NASKHO), The Guild of European Research-Intensive Universities, U4 European University Network, Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), Hoogleraar Governance and Public Policy
Laatst gewijzigd:06 maart 2019 07:42

Contactgegevens

Oude Boteringestraat 44
9712 GL Groningen
Nederland
Sophialaan 1
8911 AE Leeuwarden
Nederland

Inge Bolwijn, secretaresse

Telefoon:
050 36 35282 (Email: i.h.j.bolwijn@rug.nl)