Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund

Donateur worden

Doneren

  • U kunt aan het Groninger Universiteitsfonds doneren door uw gegevens via het Webformulier en het GUF éénmalig te machtigen het aangegeven bedrag jaarlijks van uw rekening af te schrijven. Voor studenten bedraagt de jaarlijkse contributie € 5,-.
  • Indien u uw gegevens liever niet online verzendt dan kunt deze gegevens ook per post met behulp van het onderstaande Betalingsformulier zenden naar het Groninger Universiteits Fonds, Postbus 559, 9700 AN Groningen
  • Het is tevens mogelijk het GUF schenkingen te doen of donateur voor het leven te worden voor ten minste € 1.500,- ineens.

IBAN Bankrekening: NL87 INGB 0000873200/ BIC: INGB NL2A van de Stichting Groninger Universiteitsfonds te Groningen.

Nalaten aan het Groninger Universiteitsfonds

De Stichting het Groninger Universiteitsfonds is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en hoeft daarom geen erfbelasting (voorheen successierecht) te betalen. Degenen die bereid zijn het Groninger Universiteitsfonds bij testamentaire beschikking te gedenken, kunnen de erfstelling of het legaat stellen op naam van 'de Stichting Groninger Universiteitsfonds' te Groningen.

Laatst gewijzigd:05 augustus 2019 09:14