Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us

Gebouwen van de RUG

In deze lijst vindt u een overzicht van alle gebouwen van de RUG. Voor elk gebouw is er een aparte pagina waar u informatie kunt vinden over onder andere bereikbaarheid, een kaart en reis/routeplanner, parkeermogelijkheden, toegankelijkheid voor mindervaliden en de gebouwnummers.
De nummering van ruimtes binnen de RUG werkt als volgt. Wanneer u bijvoorbeeld in kamer 1121 0295 moet zijn, dan bevindt deze ruimte zich in gebouwnummer 1121, op de tweede verdieping met kamernummer 95.

Gebouwnummer Locatie Faculteit/Dienst Naam van het gebouw
1111 / 1112 Broerstraat 5 Academiegebouw
1113 O Kijk in t Jatstr 39 Centrale Studenten Administratie
1114 O Kijk in t Jatstr 41/41a Alumni Relaties en Fondsenwerving
1121 O Boteringestr 44 Bestuursgebouw en Bureau van de Universiteit
1124 O Boteringestr 38 Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
1126 O Boteringestr 34 Faculteit der Letteren, HOVO
1131 O Boteringestr 52 Faculteit Wijsbegeerte
1134 Broerstraat 9 Archeologie (Letteren)
1211 Broerstraat 4 Universiteitsbibliotheek
1212 Poststraat 6 Archeologie (Letteren)
1213 / 1219 O Kijk in t Jatstr 7a Universiteitsmuseum
1214 O Kijk in t Jatstr 5/7 Rechtstheorie (Rechten)
1215 O Kijk in t Jatstr 9 Faculteit Rechtsgeleerdheid, vakgroep rechtstheorie
1311 / 1312 / 1313 / 1314 / 1315 O Kijk in t Jatstr 26 Letteren/Rechten/Talencentrum Harmoniecomplex
1321 O Kijk in t Jatstr 28 Redactie UK
1323 Turftorenstraat 21 Faculteit Rechtsgeleerdheid, vakgroep Rechtsgeschiedenis en vakgroep Algemene rechtswetenschap, en DOS
1325 Uurwerkersgang 10 Studentendecanen/psychologen
2111 Grote Rozenstr 38 Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (GMW) Nieuwenhuisgebouw
2211 / 2213 Grote Kruisstr 2/1 Psychologie (GMW) Heymansgebouw / Heymansvleugel
2212 Grote Kruisstr 2/1 Lerarenopleiding / Onderwijsruimten GMW Muntinggebouw
2221 Grote Rozenstr 31 Sociologie (GMW) Boumangebouw
2222 Grote Rozenstr 17 Sociologie (GMW) / Onderwijsruimten GMW Gadourekgebouw
2223 Grote Rozenstr 15 Faculteitsbureau (GMW) Snijdersgebouw
2224 Grote Rozenstr 3 Onderwijskunde / GION Van Geldergebouw
2231 N Kijk in t Jatstr 68/70 Sustainable Society Jantina Tammeshuis
3111 Ant. Deusinglaan 2 MRI centrum en Neuroimaging centrum
3126 Bloemsingel 1 Lifelines
3211 Ant. Deusinglaan 1 MWF complex (UMCG)
4122 / 4123 Bloemsingel 36/36a Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
4321 Pelsterstraat 23 Studentenorganisaties + KEI Pelsterpand
4335 A-weg 30 Arctisch Centrum (Letteren)
4336 Munnikeholm 10 USVA cultureel centrum
4345 Hoendiepskade 23/24 University College Groningen
4411 Visserstraat 47/49 ARBO- en Milieudienst
4429 O Boteringestr 23 Faculteit der Letteren
4432 O Boteringestr 19 Van Swinderen Huys
4433 O Boteringestr 13 Studium Generale
5111 / 5112 / 5113 / 5114 / 5115 / 5116 / 5117 / 5118 Nijenborgh 4 Natuur/scheikunde, Techn. BDK (FSE) Nijenborgh
5143 Zernikelaan 1 bewakingsdienst Portiersloge
5158 / 5159 Nijenborgh 6 Energy Academy Europa Energy Academy Europa
5161 Nijenborgh 9 Faculteit FSE (bestuur, ESC, diensten), Wiskunde, Informatica en Kunstmatige Intelligentie Bernoulliborg
5171 / 5172 / 5173 / 5174 Nijenborgh 7 Biologie, Life Sciences en Technology (FSE) Linnaeusborg
5211 Blauwborgje 16 Sportcentrum
5231 Nadorstplein 2a Centrale Vervoersdienst
5236 Blauwborgje 8 Facilitair Bedrijf
5256 Blauwborgje 8-10 Facilitair Bedrijf
5263 Blauwborgje 4 Aletta Jacobs hal
5411 Nettelbosje 2 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Duisenberg Gebouw
5412 Nettelbosje 2 Onderwijsvleugel
5414 Nettelbosje 2 Studentenverenigingen
5415 / 5416 / 5417 Landleven 1 Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, CIT, Lerarenopleiding (GMW) Mercator
5419 Landleven 12 Sterrenkunde/Kapteyn Instituut, SRON Kapteynborg
5431 Nettelbosje 1 CIT Smitsborg
5433 Nettelbosje 2 Paviljon Duisenberg Building
5711 Zernikelaan 25 KVI
7117 Allersmaweg 64 Ezinge Allersmaborg/Alumnihuis Allersmaborg
7112 Heereweg 10 Schiermonnikoog Gedragsbiologie De Herdershut
7441

Wirdumerdijk 34 Leeuwarden

Campus Fryslân

Laatst gewijzigd:30 januari 2020 10:56
printView this page in: English