Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Collecties

Tijdschriften

Het DNPP heeft abonnementen op de tijdschriften alle politieke partijen en hun nevenorganisaties. De laatste jaren is het aantal tijdschriften afgenomen, evenals in veel gevallen de verschijningsfrequentie. De communicatie van de partijen met hun leden verschuift steeds meer naar internet. De huidige tijdschriften en die uit het verleden worden uiteraard bewaard door het DNPP. Voor zover het copyright dit toelaat, worden er zoveel mogelijk tijdschriften gedigitaliseerd.

Hieronder staan per partij de overzichten van de tijdschriften waarvan het DNPP (on)volledige jaargangen in de collectie heeft. Om te kunnen zien welke jaargangen er aanwezig zijn, dient de catalogus (SmartCat) geraadpleegd te worden.

Algemeen Ouderen Verbond (AOV)
 • Nieuwsbrief: periodiek AOV-kroniek
 • Nieuwsbrief
Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
 • ARJA: orgaan van de Anti-Revolutionaire Jongeren Actie
 • Arjosbulletin
  voortgezet als C.D.J.A.-bulletin, buitenlandse politiek
 • Bulletins binnenlandse politiek
  voortgezet als C.D.J.A.-bulletin, binnenlandse politiek (in 1981)
 • Documentatiedienst ten behoeve van de ARP
 • Gemeente & gewest
  samengegaan met De magistratuur en Gemeentebeleid, voortgezet als Bestuursforum
 • De gemeenteraad: orgaan van den Bond van anti-revolutionaire gemeenteraadsleden in Nederland
  en van de Vereeniging van christelijke historische leden van gemeentebesturen in Nederland
 • Hou en trou: weekblad ter verbreiding der anti revolutionaire (christelijk-historische) beginselen
 • De houten pomp: A.R. caricaturistisch weekblad
 • De magistratuur: Anti-Revolutionair maandschrift voor gemeentepolitiek: orgaan van het 'Verband van vereenigingen van Anti-Revolutionaire gemeentebestuurders in Nederland'
  samengegaan met Gemeente & gewest, en Gemeentebeleid
  voortgezet als Bestuursforum (in 1976)
 • Nederlandse gedachten
  samengegaan met De Nederlander, en Politiek Nieuws, en CD Aktueel
  voortgezet als CDActueel
 • Nederland waakzaam: christelijk-nationaal volksblad
 • Op wiek: het Arjosblad
  voortgezet als Ad rem
 • De vuurtoren: A.R. propagandablad
Boerenpartij (BP)
 • Ons weekblad
  onvolledige jaargangen: jrg. 30 (1975) - jrg. 35 (1979)
Centrumdemocraten (CD)
 • CD actueel
  onvolledige jaargangen: 1987-1993
 • CD info
  onvolledige jaargangen: 1988 - 1996
  voortgezet als CD-nieuwsbrief
 • CD-nieuwsbrief
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1997) - jrg. 2 (feb. 1998) + herfstnr. 2000
  voortzetting van CD info
  niet verder verschenen
 • Centrumtaal
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1986)
 • Hofstad CD nieuws: uitgave van de CD-raadsfractie van Den Haag
  onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1992)
 • Middenkoers
  onvolledige jaargangen: 1986
Centrumpartij (CP)
 • Centrumnieuws
  onvolledige jaargangen: 1983-1985
 • Middenweg
  onvolledige jaargangen: 1981-1983
Christelijk Historische Unie (CHU)
 • Binding: maandelijks contactblad voor de Christelijk-Historische Unie
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1955/56)- jrg. 3 (1957/58), jrg. 5 (1959/60) - jrg. 7 (1961/62)
  onvolledige jaargangen: jrg. 4 (1958/59), jrg. 11 (1966/67)
  opgegaan in De Nederlander: christelijk historisch weekblad
 • Christelijk Historisch tijdschrift
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1955/56) - jrg. 10 (1964/65); jrg. 12 (1966/67) - jrg. 25, nr. 1/2 (maart 1980)
  register van de jrg. 1 (1955) - jrg. 25 (1980)
  samengegaan met AR staatkunde in christen-democratisch perspectief en Politiek perspectief,
  voortgezet als Christen democratische verkenningen
 • Christelijk-Historisch Weekblad voor Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, Overijsel en Limburg
  onvolledige jaargangen: jrg. 29 (1941)
  voortzetting van: Koningin en Vaderland: christelijk-historisch weekblad voor Gelderland, Overijsel en Utrecht
 • Christelijk-Historisch Weekblad voor Zuid-Holland
  onvolledige jaargangen: jrg. 5 (1936)
 • De Christelijk-Historische Jongeren: maandblad van de Federatie van christelijk-historische jongeren
  onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1927/28) - jrg. 4 (1929/30), jrg. 8 (1933/34)
 • Contact: maandblad voor CH-jongeren in Friesland
  onvolledige jaargangen: jrg. 14 (1962)
 • Gemeentebeleid: orgaan der Vereniging van Christelijk-Historische leden van gemeentebesturen in Nederland
  volledige jaargangen: jrg. 24 (1950) - jrg. 40 (1966)
  onvolledige jaargangen: jrg. 14 (1935/36) - jrg. 20 (1941/42), jrg. 22 (1948) - jrg. 23 (1949), jrg. 42 (1968)
  samengegaan met Gemeente & gewest en De magistratuur, voortgezet als Bestuursforum
 • De gemeenteraad: orgaan van den Bond van anti-revolutionaire gemeenteraadsleden in Nederland en van de Vereeniging van christelijke historische leden van gemeentebesturen in Nederland
  onvolledige jaargangen: jrg. 5 (1915) - jrg. 6 (1916)
 • De Jonge Nederlander: tijdschrift van de christelijk-historische jongerenorganisatie
  volledige jaargangen: jrg. 15 (1948) - jrg. 20 (1953); jrg. 22 (1955); jrg. 30 (1963) - jrg. 31 (1964)
  onvolledige jaargangen: jrg. 21 (1954); jrg. 23 (1956) - jrg. 29 (1962); jrg. 32 (1965) - jrg. 34 (1967)
  voortgezet als Stakkato
 • Koningin en Vaderland : christelijk-historisch weekblad voor Gelderland, Overijsel en Utrecht
  onvolledige jaargangen: jrg. 23 (1935) - jrg. 28 (1940)
  voortgezet als Christelijk-Historisch Weekblad voor Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, Overijsel en Limburg
 • Koningin en Vaderland : christelijk-historisch weekblad voor Nederland
  onvolledige jaargangen: jrg. 43 (1958)
 • De Nederlander : christelijk-historisch dagblad voor Nederland
  onvolledige jaargangen: jrg. 52 (1946) - jrg. 53 (1947)
 • De Nederlande r: christelijk historisch weekblad
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1965) - jrg. 16 (1980)
  samengegaan met Nederlandse gedachten en Politiek Nieuws en CD Aktueel, voortgezet als CDActueel
 • De Nederlander: Nederlandse gedachten tot handhaving en verdieping der christelijk-historische beginselen
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1949/50) - jrg. 2 (1950/51)
 • De Nieuwe Nederlander
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1945)
 • Stakkato: tijdschrift van de christelijk-historische jongerenorganisatie
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1970)
  onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1971)
  voortzetting van De Jonge Nederlander, samengegaan met Politour, voortgezet als Tweek
 • De Stem van de Kamerkring der CHU 's-Gravenhage
  onvolledige jaargangen: 1952
 • Tweek (uitgave van KVPJG en CHJO)
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1972)
  deels voortzetting van Stakkato
  niet verder verschenen
 • Tijdseinen: stemmen uit christelijk-historischen kring
  onvolledige jaargangen: 1937-1941
 • Unieklanken: contact-orgaan voor de Christelijk-Historische Unie
  onvolledige jaargangen: 1951
 • Vrouwengeluiden: kwartaalblad van de Centrale van Christelijk-Historische Vrouwengroepen
  volledige jaargangen: 11 (1956/1957) - 12 (1957/58); 14 (1959/60) - 16 (1961/62); 18 (1964-65); 20 (1965/66) - 22 (1967/68); 24 (1969/70) - 27 (1972/73); 29 (1974/75) - 35 (1980)
  onvolledige jaargangen: 8 (1953/54) - 10 (1955/56); 13 (1958/59); 17 (1962/63); 19 (1964/65); 23 (1968/69); 28 (1973/74)
Christen Democratisch Appèl (CDA)
 • Bestuursforum
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1977) -
 • Appèl: ledenblad van het CDA
  volledige jaargangen: jrg. 18 (1998) - jrg. 19 (1999)
  afgesplitst van CD/Actueel}
  voortgezet als CDAKrant
 • CDAktueel: politiek weekblad van het CDA
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1978/79)
  samengegaan met De Nederlander: christeljk-historisch weekblad, en Nederlandse gedachten, en Politiek nieuws:
  maandblad van de KVP, voortgezet als CDActueel: weekblad van het CDA
 • CD/Actueel: opiniemagazine van het CDA
  volledige jaargangen: 1989-1999
  voortzetting van CDA-actueel, ten dele voortgezet als CDA krant en Appèl,
  vanaf 1996 hierin opgenomen CDA krant, voortgezet als CDA magazine
 • CDActueel: weekblad van het CDA
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1980) - jrg. 6, nr. 1 (1986)
  samensmelting van CD Aktueel, en De Nederlander, en Nederlandse gedachten, en Politiek nieuws gesplitst in CDA-krant en CDA-actueel
  NB. vanaf okt. 1981 o.d.t.: CDActueel
 • CDA-actueel: periodiek van het CDA
  volledige jaargangen: jrg. 6, nr. 2 (1986) - jrg. 9, nr. 3 (1989)
  voortzetting van CDActueel, voortgezet als CD/Actueel
 • CDA-koers: werkgroep Duidelijke Koers CDA
  volledige jaargangen: jrg. 3 (1992) - jrg. 8 (1997); jrg. 9 (1999) - jrg. 11 (2001)
  later uitgegeven door Beweging Christelijke Koers CDA
  voortgezet als Christen-democratische koers
 • CDA krant: ledenblad van het CDA
  volledige jaargangen: jrg. 2 (1985) - jrg. 11 (1995)
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1984)
  afgesplitst van CDActueel, opgegaan in CD/Actueel
 • CDAkrant: ledenblad CDA
  volledige jaargangen: 2000-2005
  voortzetting van Appèl
  voortgezet als CDA.nl
 • CDA magazine: opinie en discussieblad
  volledige jaargangen: (1999) - (2005)
  voortzetting van CD/Actueel
  voortgezet als CDA.nl
 • CDA Provincie Groningen
  volledige jaargang: (1997-1998)
  onvolledige jaargang: (1999)
 • CDA nieuws (CDA stad Groningen)
  volledige jaargangen: 1985, 1989, 1998-2009
  onvolledige jaargangen: 1981-1984, 1986-1988, 1990-1992, 1995-1997, 2010
  verschijnt vanaf 2009 (deels) digitaal
 • CDA.nl: het tijdschrift
  volledige jaargangen: jrg. 1 (2005) -
  samensmelting van: CDA magazine, CDA krant, Euroflits en Vrouw en politiek
 • CDAV-nieuws
  het nieuwsbericht door en voor CDAVrouwen
  onvolledige jaargangen: 2002
 • Christen-democratische koers
  volledige jaargangen: jrg. 12 (2002) - jrg. 17 (2010)
  voortzetting van CDA-koers
  niet verschenen tussen 2003-2005/6
 • Christen-democratische verkenningen
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1981) -
  samensmelting van AR staatkunde in christen-democratisch perspectief, Christelijk Historisch tijdschrift en Politiek perspectief
 • Euroflits: berichten uit Straatsburg van de CDA delegatie
  volledige jaargangen: 1995-2005
  opgegaan in CDA.nl
 • De groene Groninger: ledencontactorgaan van het provinciaal CDJA-Groningen
  onvolledige jaargangen: jrg. 5 (1985) - jrg. 6 (1986)
 • Interruptie: ledenblad van het CDJA
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1989) -
 • Klimaat: tijdschrift over de klimaatdiscussie en de politieke gevolgen / Vereniging Klimaat
  volledige jaargangen: 2007-2010
 • Nieuwsbulletin: ledencontactorgaan van het CDJA, Groningen stad
  onvolledige jaargangen: jrg. 10 (1990)
 • Nieuwsbrief CDA-secretariaat
  onvolledige jaargangen: 1993
 • Open Forum: CDA, Basisgroep Sociale Zekerheid
  volledige jaargangen: nr. 19 (december 2003) -
 • Perspektief: CDJA opiniemagazine
  volledige jaargangen: jrg. 3 (1985) - jrg. 7 (1989/90)
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1983) - jrg. 2 (1984)
  voortzetting van CDJA-bulletin buitenlandse politiek
  opgegaan in Interruptie
 • Rondom en ronduit: periodiek orgaan van het CDA
  volledige jaargangen: jrg. 2 (1977), jrg. 4 (1979) - jrg. 5 (1980), jrg. 7 (1982)
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1976), jrg. 3 (1978), jrg. 6 (1981)
 • Vrouw en politiek: kwartaalblad van het CDA-Vrouwenberaad
  volledige jaargangen: 1993 - 2004
  opgegaan in CDA.nl
 • Vrouwenberaad signalen (CDA vrouwenberaad)
  volledige jaargangen: 1986 - 1987; 1991 - 1998
  onvolledige jaargangen: 1988 - 1990
ChristenUnie
 • Denkwijzer : studieblad van de ChristenUnie/Wetenschappelijk Instituut de Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting en de Bestuursverenigingen van de ChristenUnie
  volledige jaargangen: jrg. 1 (2001) -
 • HandSchrift: politiek magazine/uitgave ChristenUnie
  volledige jaargangen: jrg. 1 (2000) -
  samensmelting van: Ons Burgerschap, en RPF-signaal
 • Infobulletin/ChristenUnie stad Groningen/Hoogkerk
  volledige jaargangen: jrg. 1 (2003) -
 • Nieuwsbrief Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting
  volledige jaargangen: jrg. 1 (2001) - jrg. 7 (2006)
  voortgezet als elektronische nieuwsbrief
 • Perspex/uitgave PerspectieF. de ChristenUnie-jongeren
  volledige jaargangen: jrg. 1 (2000) -
  samensmelting van Plein, en Alert
  ten dele voortzetting van Stand-by
 • Spektakel: voor jongeren van 12 tot 16 jaar/uitgave van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (2002)
  volledige jaargangen: 2003 - 2004
  opgegaan in Perspex
Communistische Partij Holland (CPH)/Communistische Partij Nederland (CPN)
 • De communist: maandschrift der Communistische Partij Holland, sectie der Communistische Internationale
  onvolledige jaargangen: 1930-1934
  voortgezet als: Kommunisme: maandschrift voor Marxistisch-Leninistische theorie en praktijk
 • De communistische gids: wetenschappelijk maandschrift van de Communistische Internationale in Nederland
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1922) - jrg. 2 (1923), jrg. 4 (1925)
  voortzetting van De nieuwe tijd: revolutionair-socialistisch halfmaandelijksch tijdschrift
 • Communistische notities
  vollledige jaargangen: nr. 1 (dec. 1967) - nr. 80 (juni 1977)
  niet verder verschenen
 • CPN-aktiekrant (CPN Groningen)
  onvolledige jaargangen: 1985 - 1989
  voortzetting van Districtsnieuws
 • CPN-ledenkrant
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1982) - 1991
  niet verder verschenen
 • Districtsnieuws
  onvolledige jaargangen: 1983, 1985
  voortgezet als CPN-actiekrant
 • Doorbraak
  onvolledige jaargangen: 1982-1985
 • Economische kroniek
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1978) - jrg. 3 (1980)
  niet verder verschenen
 • Eenheid: wekelijkse uitgave van de CPN voor de bedrijven
  onvolledige jaargangen: 1978 - 1986
  na 1986 (?) niet verder verschenen
 • Info: internationale informatie
  volledige jaargangen: nr. 1 (dec. 1971) - nr. 21 (juni 1981)
  niet verder verschenen
 • Jeugd / Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV)
  volledige jaargangen: 1975/66 - 1977/78; 1980; 1984; 1986 - 1987
  onvolledige jaargangen: 1945; 1950; 1958; 1961 - 1962; 1964 - 1966; 1968 - 1975; 1979; 1981 - 1983; 1985; 1988 - jrg. 46 (1990)
  na 1992 niet verder verschenen
 • Komma: tijdschrift voor politiek en sociaal onderzoek
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1980) - jrg. 4 (1985)
  onvolledige jaargangen: jrg. 5 (1986)
  samengegaan met Socialisties perspektief, en voortgezet als De helling
 • Kommunisme: maandschrift voor Marxistische-Leninistische theorie en praktijk
  (uitgave van de CPH)
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1935)
  voorzetting van De communist: maandschrift der Communistische Partij Holland, sectie der Communistische Internationale
 • Kontaktbrief (Indonesië-commissie CPN)
  volledige jaargangen: 1982
  onvolledige jaargangen: 1983
 • Kwartaal: overzicht der internationale politiek en economie
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1938/39) - jrg. 2 (1939/40)
  voortgezet als Kwartaal: overzicht van de voornaamste publicaties uit de vooruitstrevende pers
 • Kwartaal: overzicht van de voornaamste publicaties uit de vooruitstrevende pers
  volledige jaargangen: nr. 1 (1947) - nr. 4 (1948); nr. 6 (1949) - nr. 12 (1950)
  onvolledige jaargangen: 1948 (nr. 5 ontbreekt)
  voortzetting van Kwartaal: overzicht der internationale politiek en economie
  Niet verder verschenen
 • De nieuwe tijd: revolutionair-socialistisch halfmaandelijksch tijdschrift
  volledige jaargangen: jrg. 24 (1919)
  voortzetting van De nieuwe tijd: sociaal-democratisch maandschrift (zie onder SDAP)
  voortgezet als De communistische gids
 • Op de hoogte: informatie-bulletin voor raads- en statenleden van de partij
  volledige jaargangen: 1982
 • Partijnieuws: informatiebulletin voor leden van afdelings- en districtsbesturen
  onvolledige jaargangen: 1978-1979
 • Platform: informatie over sociaal-economische vraagstukken
  onvolledige jaargangen: 1982-1983
 • Politiek en cultuur
  volledige jaargangen: jrg. 3 (1937) - jrg. 6 (juni 1940),
  nieuwe reeks: jrg. 1 (1946) - jrg. 54 (1994) + afscheidsnr. april 1995
  voortzetting van Communisme: maandschrift voor politiek en cultuur
  niet verder verschenen
 • De rode draad
  zie onder Pacifistisch Socialistische Partij (PSP)
 • De roze 3: politiek flikkers & pottenblad
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1989) - jrg. 3, nr. 1 (1991)
  voortzetting van 't Vlindertje, voortgezet als De roze links (zie onder GroenLinks)
 • Het Volksdagblad : dagblad voor Nederland
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1937) - jrg. 3 (1940) (op microfilm)
  voortzetting van De tribune
  niet verder verschenen
 • Voor een linkse doorbraak
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1983) - jrg. 2 (1985)
  niet verder verschenen
 • Vrouwen: maandblad van de Nederlandse Vrouwenbeweging
  onvolledige jaargangen: 1985-1990
 • De wrijving: een uitgave van de CPN-jongeren
  onvolledige jaargangen: 1986 - 1989
De Groenen
 • Gras: groene richting andere samenleving
  volledige jaargangen: jrg. 2 (1987) -
 • Groen-melding: vlugschrift van De Groenen
  volledige jaargangen: 1996 -
Democraten 66 (D66)
 • Brussel Vandaag: Europese actualiteiten/D66 Eurofractie
  volledige jaargangen: 2000-2004
  niet verder verschenen
 • D66 international quarterly
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1992) - jrg. 3 (1994)
  onvolledige jaargangen: jrg. 4 (1995) - jrg. 7 (1999)
 • D66 nieuwsbrief: periodiek orgaan D66 regio Groningen
  volledige jaargangen: jrg. 15 (1991) - jrg. 27 (2003)
  onvolledige jaargangen: jrg. 7 (1983) - jrg. 11 (1987)
  voortgezet als Statenbrief Groningen
 • Demo (Jonge Democraten)
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1984) - jrg. 13 (1996); jrg. 15 (1998) - jrg. 17 (2000)
  onvolledige jaargangen: jrg. 14 (1997); jrg. 18 (2001) -
 • Democraat
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1967) -
 • Democraat extra
  volledige jaargangen: 1973, 1983
 • Dixit
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1999)
  voortzetting van Voor de d'Raad
  niet verder verschenen
 • Idee '66 : tijdschrift onder auspiciën van de Stichting wetenschappelijk bureau D66
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1980) - jrg. 11 (1990)
  voortgezet als Idee
 • Idee
  volledige jaargangen: 1991 -
  voortzetting van Idee '66
 • JD nieuwsbrief
  onvolledige jaargangen: (1998 - 2000)
  voortzetting van Profiel
  voortgezet als Open en bloot
 • Open en Bloot
  onvolledige jaargangen: (2000-2003)
  voortzetting van JD Nieuwsbrief
 • Peperbek
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1967) - jrg. 10 (1977)
  niet verder verschenen
 • Postbus 66
  volledige jaargangen: nr. 1 (1992) - nr. 79 (1998)}
  voortzetting van Standpuntenbrief D66
 • Profiel (Jonge Democraten regio Groningen)
  onvolledige jaargangen: 1986-1987, 1989, 1991-1992, 1999
  volledige jaargangen: 1993 - 1998
  voortgezet als JD nieuwsbrief in 1998
  in 1999 verscheen nog Winternummer 1998/1999
 • Stadsnieuws: periodiek D66 Groningen-stad
  volledige jaargangen: 1983, 1991, 1993, 1996-2000
  onvolledige jaargangen: 1981-1982, 1984, 1990, 1992, 1994-1995, 2001-2002
 • Standpuntenbrief D66 Tweede Kamerfractie
  volledige jaargangen: nr. 2 (1991) - nr. 9 (1992)
  onvolledige jaargangen: 1990
  voortgezet als Postbus 66
 • Statenbrief Groningen: D66 Provincie Groningen
  volledige jaargangen: jrg. 1 (2004) -
 • Voor de d'Raad: tijdschrift voor D66 raads- en statenleden
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1982) - Jrg. 16 (1998)
  voortgezet als Dixit
Democraten Socialisten 1970 (DS'70)
 • Het buitenhof: orgaan van Democratisch Socialisten '70
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1978/79) - jrg. 2 (1979/80)
  onvolledige jaargangen: jrg. 3 (1980/81) - jrg. 4 (1981/82)
  voortzetting van Politiek Bulletin van DS'70
 • DS'70 actueel
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1975/76)
  onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1977)
 • Politiek bulletin
  volledige jaargangen: 1970-1978
  voortgezet als Het buitenhof
 • SDJA aktiefkrant (uitgave van sociaal demokratisch jongeren aktief)
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1979/80)
Democratische Partij
 • Vrije arbeid: maandblad voor kunst, wetenschap en handel
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1914) - jrg. 11 (1925)
  samengegaan met Democratie: orgaan der Democratische Partij
  voortgezet als Democratie en vrije arbeid
Economische Bond
 • De loods: politiek-economisch-literair weekblad: orgaan van den Economischen Bond
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1918/19) - jrg. 2 (1919/20)
  onvolledige jaargangen: jrg. 4 (1921)
  niet verder verschenen
Evangelisch Progressieve Partij (EPV)/ Evangelische Volkspartij (EVP)
 • E.P.V.-informatie: partij-orgaan van de Evangelische Progressieve Volkspartij
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1978) - jrg. 4 (1981)
  voortgezet als EVP-info
 • Evangelie & politiek: kwartaalblad voor evangelisch-radikale politiek
  voortzetting van EVP-info en voortgezet als De linker wang (zie onder GROENLINKS)
  volledige jaargangen: 1990-1991
 • EVen Praten: contactblad regio Utrecht-Oost
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1982) - jrg. 3 (1984)
  onvolledige jaargangen: jrg. 4 (1985)
 • EVP-info
  volledige jaargangen: jrg. 4 (1981) - jrg. 13 (1990)
  voortzetting van E.P.V.-informatie en voortgezet als Evangelie & Politiek
 • De fraktiekrant: EVP/PPR, Groningen
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1986)
 • Provinciaal (mededelingen)blad van de Evangelische Volkspartij afdeling Groningen
  onvolledige jaargangen: 1983, 1986
 • Schering en inslag: een uitgave van de Stichting Vorming en Scholing (E.V.P.)
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1988) - jrg. 8 (1995)
  niet verder verschenen
Federatieven
 • Federatieven: bewging voor sociale vernieuwing en bewustwording
  volledige jaargangen: 1994 - 1997
  onvolledige jaargangen: 1992 - 1993
Fryske Nasjonale Partij (FNP)
 • Frijbûtser
  volledige jaargangen: 1983 -
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)
 • GPV periodiek (GPV stad-Groningen)
  volledige jaargangen: 1987-1988
  onvolledige jaargangen: 1985-1986, 1989
 • J&P-Extra
  volledige jaargangen: jrg. 9 (1992) - jrg. 12 (1995)
  voortgezet als Stand-by
 • Jeugd en politiek: kontaktorgaan van de Gereformeerde politieke jeugdstudieclubs
  volledige jaargangen: jrg. 19 (1981/1982) - jrg. 35 (1998)
  onvolledige jaargangen: jrg. 9 (1971/72), jrg. 13 (1975/76), jrg. 15 (1977/78) - jrg. 16 (1979/80)
  voortgezet als Plein
 • Ons burgerschap
  volledige jaargangen: jrg. 29 (1976) - jrg. 53 (2000)
  voorzetting van Ons politeuma, samengegaan met RPF-signaal, voortgezet als Handschrift (zie ChristenUnie)
 • Ons politeuma
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1948) - jrg. 24 (1971), jrg. 26 (1973) - jrg. 28 (1975)
  onvolledige jaargangen: jrg. 25 (1972)
  voortgezet als Ons burgerschap
 • Plein : gereformeerd jongerenblad over politiek en maatschappij / GPJC
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1998) - jrg.3, nr.12 (2000)
  samengegaan met Alert (zie RPF) en voortgezet als Perspex (zie ChristenUnie)
 • Raster: orgaan van de Vereniging van GPV-bestuurders van provincie en gemeente
  volledige jaargangen: jrg. 17 (1988) - jrg. 24 (1995), jubileum- en afscheidsnummer 1996
  opgegaan in Ons Burgerschap
 • Stand-by
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1996) - jrg. 5 (2000)
  voortzetting van J&P-Extra, opgegaan in Perspex (zie ChristenUnie)
GroenLinks
 • Achter de zeewering: de nieuwsbrief van Links Forum
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1990) - jrg. 4 (1994)
  niet verder verschenen
 • Dwars!: blad voor groene en linkse jongeren
  volledige jaargangen: 1996 - 2001
  voortzetting van Voorheen rampspoed
  voortgezet als Dwars krant
 • Dwars in aktie
  onvolledige jaargangen: (1996-1999)
 • Dwars krant
  volledige jaargangen: 2002-2003
  voortzetting van Dwars!
  voortgezet als Overdwars
 • Green matters/Project Eastern Europe
  volledige jaargangen: 1999
  niet verder verschenen
 • Groen Links: politiek maandblad
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1990) - jrg. 5, nr. 1 (1994)
  voortzetting van De vergezicht
  voortgezet als GroenLinks magazine
 • Groen links knipselkrant
  volledige jaargangen: vanaf 25 sept. 1991 - maart 1993
 • De groene klinker: maandblad van Groen Links Groningen
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1990) - heden
  voortzetting van Nieuwsbrief Vereniging Groen Links Groningen
 • GroenLinks magazine
  volledige jaargangen: Jrg. 5, nr. 2 (1994) -
  voortzetting van Groen Links: politiek maandblad
 • De Helling : tijdschrift voor linkse politiek
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1987/88) -
 • Knipselkrant
  volledige jaargangen: 1991 - 1992; 2000
  onvolledige jaargangen: 1993, 1994 en 2003
 • De linker wang: platform voor evangelie en politiek, verbonden met Groen Links
  volledige jaargangen: 1991 -
  voortzetting van Evangelie en politiek
 • Nieuwsbrief vereniging Groen Links Groningen
  volledige jaargangen: nr. 1 (1990) - nr. 3 (1990)
  voortgezet als De groene klinker
 • Nieuwsbrief GroenLinks vrouwenoverleg
  onvolledige jaargangen: 1991; 1994
 • Overdwars
  volledige jaargangen: 2003 -
  voortzetting van Dwars krant
 • Project & Nieuws: uitgave Stichting Duurzame Solidariteit/GroenLinks
  volledige jaargangen: 1999-2004/2005
  niet verder verschenen
 • Provinciaal ledenblad (uitgave van provinciaal bestuur GroenLinks provincie Groningen)
  volledige jaargangen: 1991, 1993
  onvolledige jaargangen: 1992
 • De rode draad
  zie onder PSP
 • De roze links: periodiek van Roze Links, platform voor seksuele diversiteit
  volledige jaargangen: jrg. 3, nr. 2 (1991) - jrg. 8 (1996)
  voortzetting van De roze 3 (zie onder CPN)
 • De Spin: ledenblad van Dwars, Groen Linkse jongerenorganisatie
  onvolledige jaargangen: 1991; 1995-1997
 • Straatsburg times (Regenboog-fractie in het Europees parlement)
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1987) - jrg. 3 (juni 1989)
  voortgezet als De vergezicht
 • De vergezicht
  volledige jaargangen: jrg. 3 (nov. 1989-feb.1990)
  voortzetting van Staatsburg times
  voortgezet als Groen Links: politiek maandblad
 • Voorheen rampspoed
  volledige jaargangen: 1992 - 1995
  voortzetting van Ramspoed, voortgezet als Dwars: blad voor groene en linkse jongeren
 • Wenakker: GroenLinks ledenblad provincie Groningen
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1992) -
Groep Marxisten-Leninisten/Rode Morgen (GML)
 • Rode morgen
  volledige jaargangen: jrg. 8 (1984) - jrg. 22, nr. 5 (1998)
Grondpartij
 • De nieuwe aarde: orgaan der Grondpartij
  volledige jaargangen:
Internationale Kommunistenbond (IKB) Katholieke Volkspartij (KVP)
 • Gemeente en gewest
  volledige jaargangen: jrg. 37 (1974) - jrg. 39 (1976)
 • Jongeren voorop: tijdschrift voor de K.V.P.-Jongerengroepen
  onvolledige jaargangen: jrg. 3 (1964/65) - jrg. 4 (1965/66)
 • Katholiek staatkundig maandschrift
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1947/48) - jrg. 6 (1952/53), jrg. 8 (1954/55) - jrg. 17 (1963/64)
  onvolledige jaargangen: jrg. 7 (1953/54)
 • De Opmars
  onvolledige jaargangen: jrg. 6 (1946), jrg. 15 (1955) - jrg. 16 (1956)
 • KVP politiek overzicht: samengesteld door de K.V.P.-documentatiedienst
  onvolledige jaargangen: 1966-1971
  voortgezet als Politiek overzicht: documentaire uitgave van de politiek-wetenschappelijke instituten van
  de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U.
 • Politiek
  volledige jaargangen: jrg. 18 (1964/65) - jrg. 25 (1971)
  voortzetting van: Katholiek Staatkundig maandschrift
  voortgezet als: Politiek Perspectief
 • Politiek nieuws: maandblad van de KVP
  volledige jaargangen: jrg. 6 (1978) - jrg. 8 (1980)
  onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1973), jrg. 5 (1977)
  voortzetting van KVP: ... maandblad van de Katholieke Volkspartij, samengegaan met De Nederlander,en Nederlandse gedachten, en CD Aktueel
  voortgezet als CDActueel
 • Politiek perspectief
  volledige jaargangen: jrg. 3 (1974) - jrg. 5 (1976), jrg.7 (1978) - jrg. 9 (1980)
  onvolledige jaargangen: 1971 - jrg. 2 (1973), jrg. 6 (1977)
  samengegaan met AR staatkunde in christen-democratisch perspectief en Christelijk Historisch tijdschrift
  voortgezet als Christen democratische verkenningen
 • Politour : informatie en opinieblad van de KVP jongeren
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 nr. 1 (maart 1971)
  voortzetting van Jongeren voorop : tijdschrift voor de K.V.P. Jongerengroepen
  samengegaan met Stakkato en voortgezet als Tweek
 • Tweek (uitgave van KVPJG en CHJO)
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1972)
  deels voortzetting van Stakkato
  niet verder verschenen
Katholiek Politieke Partij (KPP)
 • KPP journaal: uitgave van de Katholiek Politieke Partij
  onvolledige jaargangen: 1995 -
Leefbaar Nederland
 • Leesbaar Nederland: het informatieblad van Leefbaar Nederland
  volledige jaargangen: 2000 - 2002
  Niet verder verschenen
 • De Fundering/Stichting Wetenschappelijk Bureau van Leefbaar Nederland
  volledige jaargang: 2002 (nr. 1)
  niet verder verschenen
Liberale Staatspartij (LSP)/De Vrijheidsbond
 • Het liberale weekblad: officieel orgaan van de Liberale Staatspartij
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1936/37) - jrg. 4 (1939/1940), jrg. 1 (1945/46)
  onvolledige jaargangen: jrg. 5 (1940/41)
  opgegaan in Vrij: weekblad van de Partij van de Vrijheid
 • De vrijheid: algemeen Nederlandsch weekblad
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1921) - jrg. 7 (1928), jrg. 9 (1929/30) - jrg. 19 (1940)
  onvolledige jaargangen: jrg. 8 (1928/29)
  voortzetting van Nationale staatkundige gids, ondertitel varieert
Liberale Unie
 • De vaderlander
  volledige jaargangen: jrg. 15 (1919)
Lijst Pim Fortuyn (LPF)
 • At Your Service! / Lijst Pim Fortuyn
  volledige jaargangen: 2002 - 2003
 • De Vernieuwing: politiek wetenschappelijk tijdschrift van de Lijst Pim Fortuyn
  volledige jaargangen 2004 - 2006
 • Het vrije woord / Jonge Fortuynisten
  volledige jaargangen 2004 - 2006
Nationale Unie
 • tijdschrift: Nationale Unie: orgaan van de Nationale Unie
  volledige jaargang: jrg. 1 (1932/33)
Nederlandse Christen Democraten (NCD)
 • Info
  onvolledige jaargangen: 1980-1981, 1986
Nederlandse Unie
 • De unie: orgaan van de Nederlandsche Unie
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1940) - jrg. 2 (1941)
Nederlandse Volks Unie (NVU)
 • Op mars (Nationaal jeugdfront)
  onvolledige jaargangen: 1983
 • Wij Nederland
  volledige jaargangen: jrg. 10 (1980), jrg. 13 (1983) - jrg. 14 (1984)
  onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1972), jrg. 5 (1975), jrg. 7 (1977) - jrg. 9 (1979), jrg. 11 (1981) - jrg. 12 (1982)
Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)
 • Locomotie : tijdschrift voor politiek en wetenschap
  Uitgave van Stichting Ir. Marten Bierman
  Alternatieve titel: Locomotie : over onafhankelijke politiek
Pacifistisch Socialistische Partij (PSP)
 • Appèl: maandblad van de werkgroep voor pacifistisch-socialisme
  onvolledige jaargangen: 1977
 • Bericht: PSP-nieuwsbrief voor inwoners van de stad Groningen
  onvolledige jaargangen: 1985-1989
 • Bevrijding
  volledige jaargangen: jrg. 22 (1978) - jrg. 33 (1989); jrg. 34 (1991)
  voortzetting van Radikaal: weekblad voor socialisme en vrede
 • Bevrijding: orgaan van de Pacifistisch Socialistische Partij
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1957) - jrg. 10 (1966) voortgezet als Radikaal: weekblad voor socialisme en vrede
 • Gewestelijk blad: PSP-Gewest Groningen)
  volledige jaargangen: 1980
  onvolledige jaargangen: 1978, 1981-1987
 • Informatie-bulletin PSP: maandblad van de PSP afdeling Groningen
  onvolledige jaargangen: 1971
 • Jongenoegen
  onvolledige jaargangen: 1979-1982
  waarschijnlijk opgegaan in Jongerencourant
 • Jongerencourant: keihard tegengeweld!
  onvolledige jaargangen: 1978-1982
  voortzetting van PSP-Jongerencourant: keihard tegengeweld!
  opgegaan in Rampspoed
 • Het kloppend hart: kwartaalblad Zuid-Holland Noord
  onvolledige jaargangen: 1981
 • LOVL: orgaan van de landelijke organisatie vertegenwoordigende lichamen van de Pacifistisch Socialistische Partij
  onvolledige jaargangen: 1967-1968
  niet verder verschenen
 • Megazine (themawerkgroep milieu & energie van de PSP)
  onvolledige jaargangen: 1986-1987
  niet verder verschenen
 • Mitek bulletin: (themagroep milieu & technologie van de PSP)
  onvolledige jaargangen: 1976-1982
 • Ons genoegen: intern PSP-orgaan
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1975) - nr. 215 (1986)
  NB. nr. 5 (1977) waarschijnlijk niet verschenen
  opgegaan in Bevrijding
 • OPSPraak: informatieblad van de PSP Groningen
  volledige jaargangen: 1982
  onvolledige jaargangen: 1983
  voortzetting van Strijdschrift
  voortgezet als PSP Groningen West
 • PSP-bulletin sociaal ekonomische akties
  onvolledige jaargangen: 1984
 • PSP Eemsmond in beweging
  onvolledige jaargangen: 1984, 1985
 • PSP Groningen West
  onvolledige jaargangen: 1984-1986
  voortzetting van OPSPraak: informatieblad van de PSP Groningen
  niet verder verschenen
 • PSP homonieuws/Homobevrijding
  volledige jaargangen: 1981-1982
  onvolledige jaargangen: 1980
 • PSP-Jongerencourant: keihard tegengeweld!
  onvolledige jaargangen: 1979
  voortgezet als Jongerencourant: keihard tegengeweld!
 • PSPost: weekelijks meededelingenblad van de afd. Groningen
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1976) - jrg. 5 (1980), jrg. 7 (1982)
  onvolledige jaargangen: jrg 6 (1981), jrg. 8 (1983) - jrg. 12 (1987)
  voortzetting van De socialist: maandblad van de P.S.P., Afdeling Groningen
 • PSPuck (PSPJG)
  onvolledige jaargangen: 1979
 • PSP-vrouwen nieuwsbrief
  onvolledige jaargangen: 1983-1984
 • Radikaal: weekblad voor socialisme en vrede
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1967) - jrg. 11 (1977)
  voortzetting van Bevrijding: orgaan van de Pacifistisch Socialistische Partij
  voortgezet als Bevrijding
 • Rampspoed (uitgave van PSP jongeren, later van Dwars, jongerenorganisatie van GroenLinks)
  volledige jaargangen: jrg. 3 (1984) - jrg. 4 (1985), jrg. 7 (1988) - jrg. 10 (1991)
  onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1983), jrg. 5 (1986) - jrg. 6 (1987)
  voortgezet als Voorheen rampspoed (zie onder GROENLINKS)
 • De rode draad: PSP Landelijke Werkgroep Parlementair Werk
  volledige jaargangen: 1982 -
  eerst uitgegeven door PSP Landelijke Werkgroep Parlementair Werk, vanaf nr. 50 (mei 1987) samen met PPR Raads- en Statenwerk,
  vanaf nr. 66 (1988/89) samen met CPN, vanaf nr. 74 (april 1990) door GroenLinks
 • Rooie oortjes: officieel orgaan van PSP, Wijkgroep Helpman, Coendersborg & De Wijert
  onvolledige jaargangen: 1980
 • Socialisme en vakbeweging (kommissie vakbeweging van de PSP)
  onvolledige jaargangen: 1969
 • De socialist: maandblad van de P.S.P., Afdeling Groningen
  onvolledige jaargangen: 1971-1974
  voortgezet als PSPost: weekelijks meededelingenblad van de afd. Groningen
 • Socialistisch perspektief: politiek wetenschappelijk tijdschrift van de PSP
  volledige jaargangen: 1972-1973 (onder de titel Socialisties perspektief), jrg. 1 (1978) - jrg. 8 (1987)
  N.B. tussen 1973 en 1978 niet verschenen
  samengegaan met Komma, voortgezet als De helling
 • Spark: maandblad van de PSP afdeling Groningen en het PSP gewest Groningen
  onvolledige jaargangen: 1987-1990
 • Strijdschrift: Gronings blad voor socialisme en vrede
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1975) - jrg. 3 (1977)
  voortgezet als OPSPraak: informatieblad van de PSP Groningen
 • SVS-bulletin: mededelingenblad van de Stichting vorming en scholing PSP
  onvolledige jaargangen: 1978-1989
  niet verder verschenen
 • Uit de klei getrokken: uitgave van het gewestbestuur van de PSP Groningen
  onvolledige jaargangen: 1981-1986
 • Verzetje: orgaan van PSP-afdeling Groningen-Centrum
  onvolledige jaargangen: 1984
 • Wat zei de PSP
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1969)
Pacifistisch Socialistische Partij 1992 (PSP '92)
 • Knipselkrant PSP'92
  volledige jaargangen: 1991-1994
 • PSP magazine
  volledige jaargangen: 2004 - 2006
  niet verder verschenen
 • Socialisties initiatief: bulletin
  volledige jaargangen: 1996 - 2010
  onvolledige jaargangen: 1991-1995
  niet verder verschenen
Partij van de Arbeid (PvdA)
 • Aktief: diskussieblad voor aktieve jonge socialisten
  volledige jaargangen: jrg. 7 (1988) - jrg. 15 (1996)
  onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1983) - jrg. 6 (1987)
  samengegaan met Clinch, voortgezet als Lava
 • Clinch: progressief jongerenblad (Jonge Socialisten in de PvdA)
  volledige jaargangen: nr. 1 (maart 1993) - nr. 27 ( okt. 1998)
  voortzetting van Linksaf
  samengegaan met Aktief, voortgezet als Lava
 • Copy Rood: een uitgave van de Jonge Socialisten in Groningen
  volledige jaargangen: 1995 -
  onvolledige jaargangen: 1992-1994
 • Democratisch appèl: bulletin van het Comité democratisch appèl in de Partij van de Arbeid
  volledige jaargangen: nr. 1 (1969) - nr. 4 (1970)
  niet verder verschenen
 • Eurokrant (Anne Vondeling Stichting)
  onvolledige jaargangen: 1987-1988
 • EVS-nieuws (Evert Vermeer Stichting)
  volledige jaargangen: 2001-2003; 2006-2011
  onvolledige jaargangen: 2005
  Op 21 juni 2013 is de EVS gefuseerd met de AMS onder de naam FMS (Foundation Max van der Stoel)
 • De gemeente: maandblad uitgegeven voor de sectie 'Gemeente en provincie' van de Wiardi Beckmanstichting
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1946) - jrg. 29 (1975)
 • Info-brief voor het wijkteamwerk (PvdA afdeling Groningen)
  volledige jaargangen: 1982-1986
  onvolledige jaargangen: 1981, 1987
  voortgezet als Pandkrant
 • Kanalje (uitgave van de FJG Groningen)
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1974/75) - jrg. 2 (1976)
 • De kapitalist: officieel orgaan van de Federatie van jongerengroepen van de Partij van de Arbeid
  volledige jaargangen: jrg. 4 (1972)
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1968) - jrg. 3 (1971), jrg. 5 (1973) - jrg. 6 (1974)
  voortgezet als Linksaf
 • Lava
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1999) -
  samensmelting van Clinch en Aktief
 • Linksaf: voor F.J.G.ers en andere socialisten
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1974) - jrg. 3 (1976), jrg. 8 (1981) - jrg. 9 (1982), jrg. 15 (1988) - jrg. 20 (1993)
  onvolledige jaargangen: jrg. 4 (1977), jrg. 6 (1979) - jrg. 7 (1980), jrg. 10 (1983), jrg. 12 (1985) - jrg. 14 (1987)
  voortzetting van De kapitalist
  voortgezet als Clinch
 • Lokaal bestuur
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1976/77) - jrg. 2 (1978), jrg. 11 (1988) -
  onvolledige jaargangen: jrg. 3 (1979), jrg. 9 (1985)
 • Maandbericht van het gewest Groningen, Partij van de Arbeid
  volledige jaargangen: jrg. 12 (1978/79) - jrg. 14 (1980/81), jrg. 17 (1983/84), jrg. 19 (1986/87) - jrg. 21 (1988/89), jrg. 25 (1992) - jrg. 35 (2003)
  onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1968) - jrg. 7 (1973), jrg. 9 (1974/75) - jrg. 11 (1976/78), jrg. 15 (1981/82) - jrg. 16 (1982/83),
  jrg. 18 (1984/86), jrg. 22 (1989/90) - jrg. 24 (1991/92)
  niet verder verschenen
 • Mededelingen voor kontakten en groepen ... (Vrouwenkontakt in de PvdA)
  onvolledige jaargangen: 1972-1974
 • Mededelingen Dr. Wiardi Beckman Stichting
  onvolledige jaargangen: 1946-1947, 1961
 • Morgenrood (FJG-Amsterdam)
  onvolledige jaargangen: 1970
 • Nieuwsbrief Alfred Mozer stichting (Oost-Europa stichting van de PvdA)
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1991) - jrg. 13 (2002)
  voortgezet als digitale nieuwsbrief tot 2013
  Op 21 juni 2013 is de AMS gefuseerd met de EVS onder de naam FMS (Foundation Max van der Stoel)
 • Nieuwsbrief Jonge Socialisten
  volledige jaargang: 1993
 • Nieuwsbrief PvdA
  volledige jaargangen: 1992 - 1993, nr. 6
  voortzetting van Witsenkader nieuwsbrief
  niet verder verschenen
 • Nieuwsbrief: Sharon Dijksma
  volledige jaargangen: 1994-2002
 • Nieuwsbrief werkgroep S.I.P./PvdA weer sociaal
  onvolledige jaargangen: 1992
 • Offensief: marxistisch blad in PvdA en vakbeweging
  onvolledige jaargangen: nr. 41 (1981) - nr. 92 (1988)
 • Ombofoon (Functionele werkgroep ombudswerk PvdA)
  onvolledige jaargangen: 1990-1991
 • Onze binding: maandblad van de PvdA, afdeling Groningen
  volledige jaargangen: 1970 -
  onvolledige jaargangen: 1968 - 1969
 • Opinie: veertiendaags orgaan van de Partij van de Arbeid
  volledige jaargangen: jrg. 3 (1967) - jrg. 5 (1969)
  voortzetting van Paraat: weekblad van de Partij van de Arbeid
  voortgezet als PK: partijkrant van de PvdA
 • Pandkrant (PvdA Groningen)
  volledige jaargangen: 1987
  voortzetting van Info-brief voor het wijkteamwerk
 • PK: partijkrant van de PvdA
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1970) - jrg. 4 (1974), jrg. 6 (1975) - jrg. 10 (1979)
  onvolledige jaargangen: jrg. 5 (1974), jrg. 11 (1979/80)
  voortzetting van Opinie: veertiendaags orgaan van de Partij van de Arbeid
  opgegaan in Voorwaarts
  N.B. PK 1980 is opgenomen in Voorwaarts
 • Pro: maandblad over de Partij van de Arbeid
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1992) - jrg. 10 (feb. 2001)
  voortzetting van Rood, samengegaan met Pro Binnenhof, voortgezet als Pro & contra
 • Pro & contra: partij(krant) van de arbeid
  volledige jaargangen: jrg. 1 (2001) - jrg. 4 (2004)
  voortzetting van Pro en Pro Binnenhof
  niet verder verschenen
 • Pro Binnenhof
  volledige jaargangen: 1996-2000 samengegaan met Pro, voortgezet als Pro & contra
 • Proeflokaal: tijdschrift voor lokaalbestuurders
  volledige jaargangen: afl. 1 (2001) - afl. 29 (2009)
 • PvdA ledenkrant
  onvolledige jaargangen: 1984-1987
  voortgezet als De Toekomst
 • PvdA-vlugschrift: een fax voor sympathisanten en criticasters van de Partij van de Arbeid
  volledige jaargangen: 1995-1999
  niet verder verschenen
 • Het rooie dorp/ PvdA Statenfractie Groningen
  volledige jaargangen: juni 2005 -
 • Rooie vrouw: orgaan van de Rooie vrouwen in de Partij van de Arbeid
  volledige jaargangen: jrg. 2 (1982) - jrg 11 (1991)
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1981)
  voortzetting van Rosa, voortgezet als Rooie vrouwen magazine
 • Rooie vrouwen in de PvdA
  onvolledige jaargangen: 1976/77, 1978/79
  voortgezet als Rosa
 • Rooie vrouwen magazine
  jrg. 1 (1991) - jrg. 6 (1996)
  voortzetting van Rooie vrouw, niet verder verschenen
 • Rosa (Rooie vrouwen in de PvdA)
  volledige jaargangen: 1979/80
  onvolledige jaargangen: 1980
  voortzetting van Rooie vrouwen in de PvdA, voortgezet als Rooie vrouw
 • Socialisme en democratie : maandschrift; in 1946: maandblad van de Partij van de Arbeid
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1939) - jrg. 2 (1940), jrg. 3 (1946) -
  tijdens de Tweede Wereldoorlog niet verschenen
  voortzetting van De socialistische gids
 • Standpunten: actuele informatie van de Partij van de Arbeid
  volledige jaargangen: 1983-1985, 1987-1988
  onvolledige jaargangen: 1986
 • Stuitende taferelen: blad van de werkgroep Socialisten in de PvdA
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1991) - jrg. 4 (1994)
  niet verder verschenen
 • Voorwaarts
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1980) - jrg. 10 (1990)
  voortzetting van Roos in de vuist, samengegaan met De toekomst, voortgezet als Rood
 • Wegwijzer van het Vrouwenkontakt
  onvolledige jaargangen: 1971, 1973-1976
  voortzetting van Ons werk: leidstersblad van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid, opgegaan in Roos in de Vuist
 • Wegwijzer aan gerepatrieerden: orgaan van het Comite van Nederlanders uit Indonesie van de PvdA
  onvolledige jaargangen: 1957-1960, 1962-1963
 • Witsenkader
  volledige jaargangen: 1983 - 1990
  onvolledige jaargangen: 1982
  voortgezet als Witsenkader nieuwsbrief
 • Witsenkader nieuwsbrief
  volledige jaargangen: 1990 - 1992
  voortzetting van Witsenkader
  voortgezet als Nieuwsbrief PvdA
Partij van de Vrijheid (PvdV)
 • Vrij: weekblad van de Partij van de Vrijheid
  volledige jaargangen: nr. 100 (1946) - nr. 198 (1948)
  voortzetting van Slaet op den trommele
  voortgezet als Vrijheid en democratie (zie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD))
Partij voor de Dieren (PvdD)
 • Koerant
  volledige jaargangen: 2007 - 2014
 • Groeiend verzet
  volledige jaargangen: 2015 -
 • Kanarie in de kolenmijn
  volledige jaargangen: 2021 -
Politieke Partij Radikalen (PPR)
 • De fraktiekrant: PPR/EVP, (Groningen)
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1986)
 • Gemeente paper: radikale politiek voor gemeente en provincie
  volledige jaargangen: jrg. 3 (1974) - jrg. 10 (1981/82)
  onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1973)
 • Groeikrant: Studiestichting voor Radikale Politieke Vernieuwing verbonden met de PPR
  onvolledige jaargangen: 1975
  niet verder verschenen
 • De jonge radikalenkrant (PPR-jongerenorganisatie)
  volledige jaargangen: 1988-1990
  niet verder verschenen
 • Kop d'r veur: uitgave PPR Groningen stad en provincie
  volledige jaargangen: jrg. 13 (1985) - jrg. 14 (1986)
  onvolledige jaargangen: 1982-1984, jrg. 15 (1987) - jrg. 16 (1988)
  samensmelting van PPR krantje en PPR Informatiekrant Groningen
 • PPR informatie en mededelingen (PPRiem) (PPR-afdeling Groningen-Haren)
  onvolledige jaargangen: 1989
 • PPR krantje: Politieke Partij Radikalen, stad Groningen
  onvolledige jaargangen: 1979, 1981-1983
 • PPR nieuwsbrief aktiecentra
  onvolledige jaargangen: 1983-1986
 • PPRAK: PPR aktiekrant
  volledige jaargangen: 1973-1981
  voortzetting van Radikalenkrant: maandblad van de PPR, vanaf nr. 129 (27 oktober 1978) o.d.t. PPR aktiekrant, voortgezet als Radikalenkrant
  met supplement PPR-studieblad
 • PPRiem: Politieke partij Radikalen, afd. Groningen-Haren
  onvolledige jaargangen: 1989
 • PPRik: PPR informatiekrant voor Groningen-stad en provincie
  onvolledige jaargangen: 1977 - 1981
  voorzetting van PPR info
  voortgezet als PPR Informatiekrant Groningen, daarna als Kop d'r veur
 • PPR-studieblad
  onvolledige jaargangen: 1976 - 1977
  supplement op PPRak
 • Radikaal magazine
  december 1989 speciale editie van Radikalenkrant en Radikale notities
 • Radikalenkrant
  volledige jaargangen: 1982-1990
  voortzetting van PPRAK: PPR aktiekrant, vanaf 1987 met supplement Radikale notities
  niet verder verschenen
 • Radikalenkrant: maandblad van de PPR
  volledige jaargangen: 1969 - 1972
  onvolledige jaargangen: 1968, 1973
  voortgezet als PPRAK: PPR aktiekrant
 • Radikale notities
  volledige jaargangen: proefnr. okt. 1982 + jrg. 1 (1983) - jrg. 7 (1989)
  voortzetting van Gemeente paper, in 1987 supplement op Radikalenkrant en ten dele opgegaan in De helling
Politieke Unie 55+/Ouderen Unie 55+
 • Unie vizier: officieel orgaan van de Ouderen Unie 55+
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1995) - jrg. 3 (sept. 1997), (= ook een nr. 1 uit okt. 1994)
  niet verder verschenen
 • Nieuwsbrief
  onvolledige jaargang: 1998
 • Vlugschrift Unie 55+
  onvolledige jaargang: 1999
Protestantse Unie
 • De vrije natie
  volledige jaargangen: 1968-1970, 1972-1983
  onvolledige jaargangen: 1965, 1967, 1971, 1984, 1986/87
Reformatorische Politieke Federatie (RPF)
 • Afgestemd ... op: gezamenlijke uitgave van RPF-bestuurders en de Marnix van St. Aldegonde stichting
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1991) - jrg. 10 (2000) niet verder verschenen
 • Alert: RPF-jongerenblad
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1992) - jrg. 9, nr. 2 (2000)
  samengegaan met Plein (GPV-jongeren), voortgezet als Perspex (ChristenUnie-jongeren)
 • Nieuw Nederland
  volledige jaargangen: jrg. 2 (1976) - jrg. 23 (1997)
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1975)
  voortgezet als RPF-signaal
 • Provinciaal contactblad Groningen
  onvolledige jaargangen: 1979-1981
 • Provinciaal kontaktblad Drenthe
  onvolledige jaargangen: 1980-1984
 • RPF-signaal: officieel orgaan van de Reformatorische Politieke Federatie
  volledige jaargangen: jrg. 23, nr. 11 (1997) - jrg. 26, nr. 6 (2000)
  voortzetting van Nieuw Nederland, samengegaan met Ons Burgerschap, voortgezet als Handschrift
Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij (RSAP)
 • De Nieuwe fakkel: orgaan van de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij
  volledige jaargangen: 1935-1938
  samensmelting van De baanbreker en De fakkel
 • De Rode October: maandschrift van de RSAP
  volledige jaargangen: 1936-1938
  onvolledige jaargangen: 1939- 1940
  voortzetting van: De Internationale
  niet verder verschenen
Roomskatholieke Staatspartij (RKSP)
 • Nederland Overzee
  volledige jaargangen: nr. 1 (1939) - nr. 8 (1941)
  niet verder verschenen
 • R.K. Staatspartij
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1932) - jrg. 9 (1940)
  onvolledige jaargangen: jrg. 10 (1941)
  niet verder verschenen
Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP)
 • De gemeente: maandblad van de Vereeniging van Sociaaldemocratische Gemeenteraadsleden
  volledige jaargangen: jrg 21 (1928) - jrg. 25 (1932), jrg. 28 (1935) - jrg. 31 (1938)
 • Kentering: maandblad van den bond van sociaal-democratische studentenclubs
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1924) - jrg. 6 (1930)
  onvolledige jaargangen: jrg. 7 (1931)
 • De kern: leidersblad van de Arbeiders-Jeugd-Centrale (A.J.C.) en de Jeugdraad van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (N.V.V.)
  volledige jaargangen: jrg. 9 (1934) - jrg. 10 (1935)
 • De nieuwe tijd: sociaaldemokratisch maandschrift
  volledige jaargangen: jrg. 2 (1897/98) - jrg. 6 (1901), jrg. 8 (1903) - jrg. 22 (1917)
  voortgezet als De nieuwe tijd: revolutionair-socialistisch halfmaandelijksch tijdschrift (zie onder CPH/CPN)
 • De notenkraker: politiek-satiriek weekblad
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1907) - jrg. 12 (1918), jrg. 16 (1922), jrg. 21 (1927) - jrg. 24 (1930), jrg. 26 (1932) - jrg. 29 (1935)
  onvolledige jaargangen: jrg. 13 (1919) - jrg. 14 (1920), jrg. 25 (1931), jrg. 30 (1936)
  niet verder verschenen
 • Ons kinderblaadje
  volledige jaargangen: jrg. 9 (1917/18), jrg. 12 (1920/21) - jrg. 14 (1922/23)
  onvolledige jaargangen: jrg. 10 (1918/19), jrg. 11 (1919/20)
  supplement op De proletarische vrouw
 • Opgang: driemaandeliks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1922) - jrg. 5 (1926
  opgegaan in Opwaartsche wegen
 • De proletarische vrouw
  volledige jaargangen: jrg. 11 (1915) - jrg. 18 (1923)
 • De socialistische gids: maandschrift der Sociaal-democratische Arbeiderspartij
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1916) - jrg. 23 (1938)
  voortgezet als Socialisme en democratie (zie onder PvdA)
 • Het volk
  volledige jaargangen: 1902-1906
  voortgezet als De notenkraker
 • Wiekslag: blad van en voor de trekkers der Arbeiders Jeugdcentrale
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1931)
  voortgezet als Jan Klaassen (in 1955)
Sociaal-Democratische Partij (SDP)
 • De Internatonale: onder redactie van het Revolutionair Socialistisch Verbond
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1915) - jrg. 2 (1916) niet verder verschenen
Socialistisch Alternatieve Politiek/Socialistische Arbeiderspartij (SAP) (tot 1983 IKB geheten)
 • De Internationale (IKB/SAP)
  volledige jaargangen: 1990 - 2001; 2004
  onvolledige jaargangen: 1959; 1966; 1973 - 1977
  voortzetting van De Nieuwe weg (zie overige tijdschriften)
  niet verder verschenen
 • Grenzeloos
  volledige jaargangen: 1992 - 2013
  voortzetting van: Klassenstrijd
  niet verder verschenen
 • Klassenstrijd: blad van de Internationale Kommunistenbond
  volledige jaargangen: 1978-1992
  voortgezet als: Grenzeloos
 • Martini rosso: nieuwsbrief van de SAP-Groningen
  onvolledige jaargangen: 1990-1991
 • Proletaries links (IKB)
  volledige jaargangen: jrg. 6 (1977)
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1972), jrg. 3 (1974) - jrg. 5 (1976), jrg. 7 (1978)
Socialistische Partij (SP)
 • A3: SP studentenkrant
  volledige jaargangen: 2000, 2004 - 2006
  onvolledige jaargangen: 2001 - 2003
  samengegaan met: Page-Up en voorgezet als: Code ROOD
 • Blik Opener : uitgave van de studentenwerkgroep van ROOD, jong in de SP en van de SP-Tweede Kamerfractie
  volledige jaargangen: nr. 1 (2008) -
 • Campagne nieuws
  volledige jaargangen: nr. 1 (2001) - nr. 21 (2003)
  niet verder verschenen
 • Code ROOD
  volledige jaargangen: nr. 1 (2007) -
  samensmelting van: Page-Up en A3
 • Gist: studentenblad van de Socialistische Partij (SP)
  volledige jaargangen: nr. 1 (1990) - nr. 11 (1994)
 • Kaderkrant
  volledige jaargangen: nr. 1 (2008) -
 • Offensief
  onvolledige jaargangen: 1999 (nr. 153 ontbreekt)
  volledige jaargangen: 1998; 2000 - nr. 194 (apr. 2010)
  voortgezet als: Socialistisch alternatief
  Voor de oudere uitgave van Offensief (1981-1988): zie tijdschriften PvdA
 • Page-Up: MBO krant
  volledige jaargangen: 2004 - 2006
  samengegaan met: A3 en voorgezet als: Code Rood
 • ROOD-magazine: jong in de SP
  volledige jaargangen: nr. 1 (2006) - nr. 6 (2008)
  niet verder verschenen|
 • Scholingskrant
  volledige jaargangen: nr. 1 (2008) -
 • Socialistisch alternatief
  volledige jaargangen: nr. 1 (okt. 2010) -
  voortzetting van: Offensief
 • Solidair: bedrijvenkrant van de Socialistische Partij
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1990) - jrg. 3 (1993); jrg. 7 (1997) - jrg. 11 (2001)
 • Spanning : informatie- en opinieblad voor actieve SP-leden
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1999) -
 • SP knipselkrant
  volledige jaargangen: 1988-1993
  NB. uit 1990 ontbreken de nrs. 10 en 11
  van nr. 4 (1988) - nr. 18 (1993) o.d.t. De koppensneller / SP knipseldienst
  niet verder verschenen
 • Tribune: nieuwsblad van de Socialistische Partij
  volledige jaargangen: jrg. 11 (1975) -
  ten dele voortzetting van: Rode tribune
 • Zo : een beter Nederland
  volledige jaargangen: nr. 1 (2008) -
  Nr. 1 o.d.t.: Nu : voor een beter Nederland
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

- De banier
volledige jaargangen: jrg. 31 (1952) -
onvolledige jaargangen: herdruk nr. 1, jrg. 1 (1921), nr. 38, jrg 27 (sep. 1948)

- Doelwit
volledige jaargangen: jrg. 1 (1992) - jrg. 4 (1995)
opgegaan in De banier

- In het SGPoor: uitgave van de landelijke stichting tot handhaving (vanaf 1990: ter bevordering) van de staatkundig gereformeerde beginselen
volledige jaargangen: jrg. 3 (1979) -

- Kompas: uitgave van de kiesvereniging en studievereniging Elspeet
onvolledige jaargangen: 1983

- Onderling kontakt: driemaandelijks orgaan van het Landelijk verband van staatkundig gereformeerde studieverenigingen
volledige jaargangen: jrg. 7 (1966) - jrg. 15 (1974)
onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1961)
gesplitst in Zicht en Ons contact

- Ons contact: SGP-jongerenblad
volledige jaargangen: 1975-1980, 1982 -
onvolledige jaargangen: 1981
ten dele voortzetting van Onderling kontakt

- Zicht: studieblad voor gereformeerd zicht op politiek en maatschappij
volledige jaargangen: jrg. 16 (1975) -
ten dele voortzetting van Onderling kontakt

Student en Stad

- Het beukeblad
volledige jaargangen: 1996 - 1999
onvolledige jaargangen: 2000-2001, 2003

- Nieuwsbrief Student en Stad
onvolledige jaargangen: 1997-1998, 2000

Verbond van Communisten in Nederland (VCN)

- Bedrijfsmanifest voor werkers in bedrijven en instellingen
onvolledige jaargangen: 1989-1990

- Manifest
volledige jaargangen: jrg. 1 (1983) -

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

- Districtsbulletin JOVD noord
onvolledige jaargangen: 1988-1991

- Driemaster: maandorgaan van de onafhankelijke liberale JOVD
volledige jaargangen: jrg. 1 (1949) - jrg. 22 (1970), jrg. 28 (1976) - jrg. 30 (1978), jrg. 32 (1980) - jrg. 33 (1981), jrg. 36 (1984), jrg. 40 (1988) -
onvolledige jaargangen: jrg. 23 (1971) - jrg. 27 (1975), jrg. 31 (1979), jrg. 34 (1982) - jrg. 35 (1983), jrg. 37 (1985) - jrg. 39 (1987)
NB. nr. 10 uit jrg. 11 (1959) ontbreekt

- Informatie & nieuws
volledige jaargangen: 1981 - 1985
voortzetting van Inforamtiebulletin
voortgezet als VVD info

- HB-info: mededelingenblad voor distrikten en afdelingen
volledige jaargangen: 1980 - 1981, 1983 - 1986
onvolledige jaargangen: 1978 - 1979, 1982, 1987 - 1988
voortzetting van Mededelingenblad voor districten en afdelingen
voortgezet als HB Nieuwsbrief (JOVD)

- HB Nieuwsbrief (JOVD)
volledige jaargangen: jrg 3 (1995) - jrg. 7 (1999)
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1993) - jrg. 2 (1994)
voortzetting van HB-info
voortgezet als e-zine HB-Nieuwsbrief

- Informatie & nieuws
volledige jaargangen: 1981 - 1985
voortzetting van Informatiebulletin
voortgezet als VVD info

- Informatiebulletin
volledige jaargangen: 1975 - 1981
voortgezet als Informatie & nieuws

- Jong en liberaal: informatieblad van de onafhankelijke JOVD
onvolledige jaargangen: 1984

- De jonge liberaal (JOVD Groningen)
volledige jaargangen: 1986 - 1992, 1994 - 2002
onvolledige jaargangen: 1983, 1985, 1993, 2003 - 2007, 2009 -

- LEF (JOVD)
volledige jaargangen: 1983 - 1999
voortgezet als e-zine Digilef

- Liber: ledenmagazine van de VVD
volledige jaargangen: jrg. 1 (2006) -
voortzetting van: Politiek!

- Liberaal: van liberalen voor liberalen?
onvolledige jaargangen: 1970

- Liberaal Reveil
volledige jaargangen: jrg. 1 (1956) - jrg. 57 (2016)
voortgezet als: Liberale Reflecties

- Liberaal vizier (VVD, afdeling Groningen)
volledige jaargangen: jrg. 1 (1975) - jrg. 10 (1984), jrg. 12 (1986) - jrg. 16 (1990), jrg. 18 (1992) - jrg. 30, nr. 4 (2003)
onvolledige jaargangen: jrg. 11 (1985), jrg. 17 (1991); 2003 - 2005
samengegaan met VVD-info en voortgezet als VVD-actueel

- Liberale Reflecties
volledige jaargangen: jrg. 58 (2017) -
voortzetting van: Liberaal Reveil

- De liberale vrouw
volledige jaargangen: jrg. 6 (1984) - jrg. 20 (2002)
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1979) - jrg. 5 (1983)
niet verder verschenen
N.B. er bestaat ook een 0-nummer uit 1978, en een themanr. uit 1979

- Libertas: uitgave van de Liberale studenten vereniging Nederland
onvolledige jaargangen: 1959-1960, 1969-1976, 1980-1982

- Mededelingen van het hoofdbestuur (VVD)
volledige jaargangen: nr. 247 (1992) - nr. 252 (1993)
voortgezet als Thorbeckehuis nieuws

- Mededelingenblad voor de districten en afdelingen
onvolledige jaargangen: 1974-1978
voortgezet als HB-info: mededelingenblad voor districten en afdelingen

- Parlementaire flitsen (overdrukken uit Vrijheid & Democratie en de Vrije Amsterdammer)
volledige jaargangen: 1950-1962

- PG: Provincie en gemeente, Vereniging van staten- en raadsleden van de VVD)
volledige jaargangen: jrg. 30 (1979) - jrg. 32 (1982), jrg. 38 (1987) -
onvolledige jaargangen: jrg. 29 (1978), jrg. 35 (1984)

- Politiek!: magazine over liberale politiek
volledige jaargangen: jrg. 1 (2000) - jrg. 6 (2005)
Hierin opgenomen: Vrijheid en democratie
voortgezet als: Liber

- Pressie-liberaal
volledige jaargangen: nr. 10 (1991) - nr. 25 (1993)
niet verder verschenen

- Thorbeckehuis nieuws
volledige jaargangen: nr. 1 (1993) - nr. 73 (2002) digitaal voortgezet als Thorbecke Web
voortzetting van Mededelingen van het hoofdbestuur

- Vrijheid en democratie
volledige jaargangen: 1948 - 2000
voortzetting van Vrij: weekblad van de Partij van de Vrijheid, ondertitel varieert
opgegaan in: Politiek! (als zelfstandig) katern

- VVD actueel : voor Stad en Ommelaand / Kamercentrale Groningen en afdeling Groningen
volledige jaargangen: 2005
samensmelting van VVD info en Liberaal vizier
niet verder verschenen na 2006

- VVD-expresse (VVD-Tweede kamerfractie)
volledige jaargangen: 1983-1985, 1987-1988, november 1990 - 2002
onvolledige jaargangen: 1986 (nr. 106 ontbreekt)
tussen januari 1989 en november 1990 niet verschenen, niet verder verschenen

- VVD info (Kamercentrale Groningen)
volledige jaargangen: 1986 - 1996
voortzetting van Informatie & nieuws
in 2005 samengegaan met Liberaal vizier en voortgezet als VVD actueel
Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)

- Jongeren en democratie: orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie
volledige jaargangen: jrg. 8 (1933) - jrg. 9 (1934), jrg. 11 (1936) - jrg. 15 (1940)
onvolledige jaargangen: jrg. 7 (1932), jrg. 10 (1935), 1945 - 1946

- Land en Volk
volledige jaargangen: 1905 - augustus 1911

- De opbouw: democratisch tijdschrift voor Nederland en Indie
volledige jaargangen: jrg. 2 (1919/20)-jrg. 11 (1928/29), jrg. 21 (1938/39) - jrg. 22 (1939/40)
onvolledige jaargangen: jrg. 18 (1935/36) - jrg. 20 (1937/38)


Overige tijdschriften

- Acta politica: tijdschrift voor politicologie
volledige jaargangen: jrg. 1 (1965) - jrg. 5 (1970), jrg. 9 (1974) - jrg. 42 (2007)
onvolledige jaargangen: jrg. 6 (1971) - jrg. 8 (1973)
digitaal beschikbaar: jrg. 43 (2008) -

- De as: anarcho-socialisties tijfschrift
volledige jaargangen: jrg. 16 (1988) - jrg. 22 (1994)

- B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij
volledige jaargangen: jrg. 25 (1998) - jrg. 38 (2011)
voortzetting van Beleid & maatschappij
digitaal beschikbaar: 2004 -

- Beleid beschouwd
volledige jaargangen: november 1972 - 2001
onvolledige jaargangen: 1964: nr. 75; 1966: nrs. 874-875, 881, 947-950; 1967: nrs. 1029-1060, 1062-1068, 1075-1079, 1081-1083, 1128, 1134-1138, 1172, 1203-1204; 1968: nrs. 1288, 1401-1402; 1969: 1433-1434, 1512; 1970: nrs. 1736-1737; 1971, nrs. 2045-2046, 2048-2053, 2058-2059

- Beleid & maatschappij
volledige jaargangen: jrg. 0 (1973) - jrg. 2 (1975), jrg. 4 (1977), jrg. 9 (1982) - jrg. 25 (1998)
onvolledige jaargangen: jrg. 3 (1976), jrg. 5 (1978) - jrg. 8 (1981)
voortgezet als B en M

- Bevrijding: maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme
volledige jaargangen: jrg. 1 (1929) - jrg. 12 (1940)
voortzetting van De vrije communist: orgaan van de Bond van Religieuse Anarcho-Communisten

- Buiten de perken
volledige jaargangen: nr. 1, 1961 - nr. 59, 1965
niet verder verschenen

- Bulletin Nederlandse arbeidersbeweging
volledige jaargangen: nr. 40, 1990 - 1995
onvolledige jaargangen: 1985 - 1990
niet verder verschenen

- Civis mundi
volledige jaargangen: jrg. 22 (1982) - jrg. 48 (2009)
onvolledige jaargangen: jrg. 10 (1971), jrg. 13 (1974) - jrg. 16 (1977), jrg. 18 (1979) - jrg. 20 (1981)
digitaal beschikbaar: 2010 -

- Critisch fundament: literatuuroverzicht
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1937)
na jrg. 4, nr. 2 (1940) niet verder verschenen

- Daad en gedachte: orgaan gewijd aan de problemen van de zelfstandige arbeidersstrijd
volledige jaargangen: jrg 14 (1978) - jrg. 33 (1997)
onvolledige jaargangen: jrg. 6 (1970), jrg. 9 (1973) - jrg. 13 (1977)
niet verder verschenen

- Europa van morgen
Laatste jaargang wordt bewaard

- Fundament: onafhankelijk tijdschrift voor politiek, economie, cultuur en literatuur
volledige jaargangen: jrg. 1 (1934) - jrg. 2 (1935)
onvolledige jaargangen: jrg. 3 (1936) - jrg. 6 (1939)
na 1940 niet verder verschenen

- Green leaves: bulletin of the Greens in the European Parliament
volledige jaargangen: 1991-1992

- Interlokaal (Vereniging van plaatselijke politieke groeperingen)
volledige jaargangen: 1993 - 2007
onvolledige jaargangen: 1992
niet verder verschenen

- Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging
volledige jaargangen: 1976-1978, 1980

- De jonge gids: halfmaandelijks tijdschrift voor de jeugdbeweging
volledige jaargangen: jrg. 6 (1932/33)
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1927/28) - jrg. 5 (1931/32), jrg. 7 (1933/34)

- Keesings historisch archief
volledige jaargangen: 1948-1958

- Kleintje muurkrant (Muurkollektief Den Bosch)
volledige jaargangen: 1991 (nr. 235) -

- Konfrontatie: onafhankelijk radicaal-links maandblad
volledige jaargangen: nr. 0 (1991) - nr. 39 (1995)
samengegaan met Lekker fris, en voortgezet als Transit

- De krant van Schier
volledige jaargangen: nr. 0 (1993) - jrg.2 (1995)
niet verder verschenen

- Klassenstrijd: is een veertiendaags revolutionair socialistisch blad
volledige jaargangen: jrg. 1 (1926)- jrg. 3 (1928)
Samengegaan met De Vlam en voortgezet als De Nieuwe weg : onafhankelijk revolutionair socialistisch maandschrift

- Levensrecht: maandschrift ter verbreiding der vrije ideeën
volledige jaargangen: jrg. 1 (1904/05) - jrg. 2 (1905/06)

- Maandbericht van de Groningse socialistische discussie-groep "De vlam"
onvolledige jaargangen: 1955

- Namens: tijdschrift over vertegenwoordiging en democratisch bestuur
volledige jaargangen: 1986-1992
niet verder verschenen

- Nieuwe Liefde : magazine voor cultuur, religie en politiek
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (2011)
voorzetting van Roodkoper

- De nieuwe stem: maandblad voor cultuur en politiek
volledige jaargangen: jrg 8 (1953) - jrg. 22 (1967)
niet verder verschenen

- De Nieuwe weg: onafhankelijk revolutionair socialistisch maandschrift
volledige jaargangen: jrg. 4 (1929) - jrg. 9 (1934)
samenstelling van: Klassenstrijd en De Vlam
voortgezet als De Internationale (zie SAP/IKB)

- Nieuwsoverzicht rechts-extremisme: maandelijkse knipselkrant over extreem-rechts in Nederland en Europa (Anne Frank Stichting)
volledige jaargangen: jrg. 1 (1996) - jrg. 5 (2000)
niet verder verschenen

- Oost-West: tijdschrift ter voorlichting over de Oost-West verhouding
volledige jaargangen: jrg. 8 (1969)
onvolledige jaargangen: jrg. 9 (1970)
voortgezet als Civis mundi

- Party politics
volledige jaargangen: jrg. 1 (1995) - jrg. 11 (2005)
digitaal beschikbaar: 1995 -

- PJK-informatie: informatiebulletin over en voor politiek jongerenwerk
volledige jaargangen: 1977, 1979-1980
onvolledige jaargangen: 1978

- Politiek en cultuur (stichting P&C)
volledige jaargangen: 1990 - 1995
zie voor de jaargangen vóór 1990 onder CPN

- Politiek overzicht: documentaire uitgave van de politiek-wetenschappelijke instituten van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U.
volledige jaargangen: jrg. 13 (1972) - jrg. 25 (1985)
voortzetting van KVP politiek overzicht: samengesteld door de K.V.P.-documentatiedienst
niet verder verschenen

- Recht voor allen: orgaan van de Federatie van vrije socialisten
onvolledige jaargangen: 1954-1961/62, 1965/66-1967/68

- Res publica: tijdschrift van het Belgisch Instituut voor politieke wetenschappen
onvolledige jaargangen: jrg. 45, nr. 1 (2003)
volledige jaargangen: jrg. 50 (2008) -

- Roodkoper: onafhankelijk maandblad voor cultuur, religie en politiek
volledige jaargangen: jrg. 1 (1996) - jrg. 15 nr. 2 (2011)
in dec. 1995 en maart 1996 verschenen twee proefnummers o.d.t. TIJDschrift
samenvoeging van Tijd en taak en Werkschrift
voortgezet als Nieuwe Liefde : magazine voor cultuur, religie en politiek

- Rooie berichten: onafhankelijk blad van Internationale socialisten
onvolledige jaargangen: 1981-1986

- Schering en inslag (uitgave van de stichting vorming en scholing Evangelie en samenleving)
volledige jaargangen: 1990-1995
verder niet verschenen
zie voor de jaargangen vóór 1990 onder EVP

- Spartacus: weekblad van de Communistenbond Spartacus
volledige jaargangen: 1976-1979
onvolledige jaargangen: 1975
na 1980 niet verder verschenen

- De stem van Ambon: orgaan van de Stichting "Door de eeuwen trouw"
volledige jaargangen: jrg. 4 (1955) - jrg. 20 (1970)
onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1953) - jrg.3 (1954)
voortgezet als Zelfbeschikking

- Studiën en schetsen op het gebied van staat en maatschappij
onvolledige jaargangen: serie 13 (1922) - serie 14 (1923)

- Tot vrijheid geroepen: reformatorisch politiek en cultureel maandblad (Stichting Johannes Althusius)
volledige jaargangen: 1976-1980
onvolledige jaargangen: 1955-1957, 1961-1964, 1966, 1968-1970, 1981

- Transit: opiniemaandblad voor dromers, denkers en doeners
volledige jaargangen: 1995-1996
nulnummer onder de titel Oh!
voortzetting van: Konfrontatie
niet verder verschenen

- Transparant: orgaan van de Vereniging van Christen-Historici
volledige jaargangen: jrg. 6 (1995) - jrg. 22 (2011)
onvolledige jaargangen: jrg. 4 (1993)

- Tijd en taak: onafhankelijk blad voor religie en socialisme
volledige jaargangen: jrg. 81 (1983) - jrg. 94, nr. 4 (april 1996)
voortzetting van De blijde wereld, samengegaan met Werkschrift, voortgezet als Roodkoper

- De vlam: weekblad voor vrijheid en cultuur
volledige jaargangen: jrg. 1 (1945), jrg. 3 (1947) - jrg. 5 (1949)
onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1946), jrg. 6 (1950) - jrg. 8 (1952)

- Vrouwen: maandblad van de Nederlandse Vrouwenbeweging
volledige jaargangen: jrg. 42 (1989) - jrg. 43 (1990)
onvolledige jaargangen: jrg. 28 (1975) - jrg. 34 (1981), jrg. 38 (1985) - jrg. 41 (1988), jrg. 44 (1991)
voortzetting van Vrouwen voor vrede en opbouw

- De vrijdenker: weekblad van de Vrijdenkersvereniging De dageraad
onvolledige jaargangen: jrg. 22 (1945) - jrg. 35 (1958)

- De vrije: anarchistisch tijdschrift
onvolledige jaargangen: 1969

- De vrije gedachte: vereniging tot bevordering van het zelfstandig denken
onvolledige jaargangen: jrg. 3 (1972) - jrg. 5 (1974)

- De vrije katheder
volledige jaargangen: jrg. 8 (1948) - jrg. 9 (1950)
onvolledige jaargangen: jrg. 5 (1945) - jrg. 7 (1947)
voortzetting van Bulletin ter verdediging der universiteiten
niet verder verschenen

Laatst gewijzigd:23 februari 2023 16:31