Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Collecties

Audiocollectie

De audiocollectie bevat ruim 350 geluidsbanden en 250 cassettes. Belangstellenden kunnen deze op het DNPP beluisteren. De banden en cassettes zijn ontsloten in een afzonderlijke catalogus die per partij een indeling maakt in: integrale opnamen van partijcongressen; interviews met politici; en diverse opnamen. Vanaf 1979 zijn de meeste opnames van congressen globaal ontsloten naar onderwerp of agendapunt.

Integrale opnamen van partijcongressen

Vanaf 1975 tot in de jaren negentig hebben medewerkers van het DNPP opnamen gemaakt van congressen en partijraden van nagenoeg alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen. Aanvankelijk kregen de grote partijen alle aandacht, maar vanaf 1978 werden ook congressen van kleine partijen opgenomen. Bij de selectie van de congressen golden als criteria: de representativiteit en de omvang van een partij en de historische relevantie (het belang dat een bepaald congres waarschijnlijk zal hebben voor de ontwikkeling van de partij in kwestie, al was dat uiteraard vaak moeilijk te voorspellen). Van de VVD heeft het DNPP de volledig uitgetypte geluidsopnamen van alle congressen (algemene vergaderingen) van 1948 tot 2004. Van de meeste partijen verkrijgt het DNPP tevens de congresstukken. Deze kunnen tegelijk met de bandopnamen worden geraadpleegd.

Interviews met politici

In 1974 en 1975 hebben medewerkers van het DNPP circa 25 interviews opgenomen met politici die een rol speelden bij de oprichting van PvdA, KVP, VVD en D66. In 1987 zijn prominente VVD-leden geïnterviewd in verband met een onderzoek naar de geschiedenis van de VVD, en in 1991-1992 leidende personen uit de PSP, CPN en PPR, die waren betrokken bij de totstandkoming van GroenLinks in 1989. Deze interviews bevinden zich onder embargo op het DNPP. In 1989 en 1994 zijn lijsttrekkers en/of voorzitters geïnterviewd van politieke partijen die (nog) niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren. De opnames van 1994 zijn geheel uitgetypt; enkele zijn onder embargo. Daarnaast ontvangt of maakt het DNPP incidenteel geluidsopnames van interviews met partijpolitici. Onder voorwaarden zijn deze interviews te raadplegen.

Laatst gewijzigd:19 februari 2023 16:12