Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Collecties

Bibliotheek

Het DNPP beschikt over een bibliotheek met een kleine studiezaal. In deze bibliotheek staan de collecties boeken (ca. 5000), brochures (ca. 8000), grijze literatuur (ca. 500 rapporten, scripties en dergelijke), ingebonden tijdschriften en (in dozen) krantenknipsels opgesteld.

De boekencollectie is ingedeeld in vijf hoofdrubrieken:

I. Studies over Nederlandse politiek in het algemeen
II. Studies over stromingen en Nederlandse politieke partijen
III. Theoretische werken over politieke partijen, partijstelsels, etc.
IV. (Auto)biografieën en egodocumenten van politici
V. Naslagwerken (biografieën, verkiezingsstatistieken, etc.)

De brochures en grijze literatuur zijn ingedeeld naar partij en jaar van verschijnen.

De meeste boeken uit de rubrieken I t/m IV (uitgezonderd de exemplaren die met een rode stip zijn gemarkeerd) kunnen geleend worden volgens de voorwaarden van de Universiteitsbibliotheek. Dat kan via de uitleenautomaten in de UB of door aanvragen in SmartCat. Het andere materiaal is enkel ter inzage op de studiezaal. Een deel van de tijdschriftjaargangen is gedigitaliseerd, in elk geval die van de meeste wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen. Deze gedigitaliseerde tijdschriften zijn beschikbaar via de DNPP-repositories. Ook een klein, maar groeiend aantal rapporten en brochures en een bescheiden aantal gedigitaliseerde boeken zijn te vinden in deze repositories.

Laatst gewijzigd:06 februari 2023 14:52