Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Collecties

Knipsels

Het DNPP beheert een uitgebreide collectie krantenknipsels over de Nederlandse politieke partijen, met het accent op hun activiteiten buiten het parlement. Deze knipselverzameling gaat terug tot circa 1970 en is afgesloten op 1 januari 2009. Vanwege de digitalisering en de beschikbaarheid van krantenartikelen via Nexis Uni was voortzetting niet meer zinvol. Zes kranten werden geknipt: NRC Handelsblad, Trouw, de Volkskrant, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad en het Dagblad van het Noorden (tot 1 april 2002: Nieuwsblad van het Noorden). De knipsels zijn op partijnaam en op een aantal onderwerpen gerubriceerd en binnen de rubrieken in chronologische volgorde opgenomen.

Knipsels: rubrieken

Het merendeel van de collectie krantenknipsels bestaat uit artikelen over Nederlandse politieke partijen. Daarnaast zijn er ook artikelen met biografische gegevens over politici verzameld, en niet-partijgebonden artikelen over de volgende politieke onderwerpen:

 • burgemeesters
 • burgerinitiatief
 • collegevorming
 • Eerste Kamerverkiezingen
 • Europese verkiezingen
 • extreem-links
 • extreem-rechts
 • functioneren parlementair systeem
 • gekozen burgemeester
 • gekozen Commissaris van de Koningin
 • gekozen formateur
 • gekozen minister-president
 • gemeentepolitiek (algemeen)
 • gemeenteraadsverkiezingen
 • Groningen (provincie)
 • Groningen (stad)
 • kabinetscrisis
 • kabinetsformatie
 • kiesstelsel
 • Noord-Nederland
 • opiniepeilingen
 • paarse coalitie
 • partijfinanciën
 • politieke bewegingen
 • Provinciale Statenverkiezingen
 • randpartijen
 • referendum
 • samenwerking progressieve partijen
 • spotprenten
 • Tweede Kamerverkiezingen
 • verbod politieke partijen
 • waterschapsverkiezingen
Laatst gewijzigd:06 februari 2023 14:52