Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Collecties

Voorwerpen

Het DNPP heeft in de loop der jaren een grote collectie voorwerpen van politieke partijen opgebouwd. Deze betreft voornamelijk promotiemateriaal dat gebruikt is voor verkiezingscampagnes en ledenwerving (zoals speldjes, stickers, petjes en dergelijke), maar ook partijparafernalia, zoals een uithangbord van een voormalig partijkantoor. Het DNPP is in 2017 begonnen met het fotograferen en digitaliseren van dit materiaal en het met toevoeging van metadata opnemen in een vrij toegankelijke database. Inmiddels zijn er ca. 1500 voorwerpen beschikbaar in deze database. Sommige partijen zijn daarin oververtegenwoordigd, van andere zijn nog geen voorwerpen opgenomen. De zichtbare collectie is dus nog niet representatief voor de gehele fysieke collectie.

Laatst gewijzigd:06 februari 2023 14:52