Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Collecties

Partijdocumenten

Het DNPP verzamelt zoveel mogelijk zogeheten partijdocumenten van alle partijen, zoals verkiezingsprogramma’s, beginselprogramma’s, jaarverslagen, statuten en reglementen en congresstukken. De verkiezingsprogramma's staan opgesteld op de studiezaal; de andere documenten zijn op aanvraag in te zien. Veel van dit materiaal is inmiddels gedigitaliseerd en ook beschikbaar via de DNPP-repositories. Dat geldt in elk geval voor alle verkiezingsprogramma’s (ca. 1000) en beginselprogramma’s (ruim 200) in de DNPP-collecties en een groot deel van de jaarverslagen alsmede de statuten en reglementen. In deze repositories is ook een substantieel aantal redevoeringen van politici en partijvoorzitters te vinden, die overwegend zijn gehouden op partijcongressen of andere partijbijeenkomsten. Ook worden steeds meer gedigitaliseerde rapporten en brochures van partijen en hun neveninstellingen opgenomen in de repositories.

Laatst gewijzigd:21 maart 2024 15:50