Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Collecties

Affiches

Verkiezingsaffiches

De collectie affiches van het DNPP telt momenteel ruim 4.000 unieke exemplaren. Voor het grootste deel zijn dit affiches die gebruikt zijn in verkiezingscampagnes, maar de collectie bevat ook affiches met oproepen voor bijeenkomsten of buitenparlementaire acties. Alle affiches zijn afkomstig van politieke partijen (of hun nevenorganisaties), of ze betreffen gebeurtenissen waarbij partijen betrokken waren. Ook affiches met stemoproepen van de overheid of van belangenorganisaties zijn opgenomen.

De affiches zijn opgenomen in een openbaar toegankelijke database, waarin gezocht kan worden op verschillende criteria. De affichecollectie biedt goede mogelijkheden bij het illustreren van artikelen of boeken, waarvoor tegen een geringe vergoeding hoge resolutie-scans besteld kunnen worden (zie Tarief reproductie).

Tarief reproductie

Het tarief voor het bestellen van een digitaal bestand van de affiches uit de collectie van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen bedraagt € 25,- per scan. Dit bedrag is exclusief eventuele auteursrechten van derden.

Het DNPP is niet aansprakelijk voor het gebruik van beeldmateriaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht.

Het gebruik op internet van afbeeldingen afkomstig uit de collectie van het DNPP kan uitsluitend met toestemming van het DNPP.

Laatst gewijzigd:17 februari 2023 15:59