Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Collecties

SP wetenschappelijk tijdschrift

Spanning is het informatie- en opinieblad van het Wetenschappelijk Bureau van de SP. In 1999 verscheen het eerste nummer.

Het DNPP bezit zowel de gedrukte als de digitale versies van Spanning, van jaargang 1 (1999) tot heden. De recente nummers van Spanning zijn te raadplegen op de website van de SP.

Spanning raadplegen:

In het digitale archief van het DNPP:

Op de website van de SP

Laatst gewijzigd:20 februari 2023 13:40