Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Practical information Voorlichting
Header image Juridische Bestuurskunde

Mastervak: VAR Pleitwedstrijd

Datum:25 oktober 2023
Aletta Jacobs
Aletta Jacobs

In deze blog kom je meer te weten over de VAR Pleitwedstrijd. Benieuwd naar wat de wedstrijd precies inhoudt? Of twijfel je om mee te doen? Je leest hier alle ins en outs van dit unieke onderdeel in de master.

De VAR Pleitwedstrijd vindt plaats in het tweede semester (blok 3 & 4) van de master Juridische Bestuurskunde. Prof. mr. dr. K.J. (Kars) de Graaf verzorgt samen met prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma de begeleiding. Bij deelname ontvang je 6 ECTS.

In deze door de VAR, vereniging voor bestuursrecht, georganiseerde wedstrijd nemen teams van verschillende rechtenfaculteiten in Nederland het tegen elkaar op in een bestuursrechtelijke procedure. Het eerste onderdeel omvat een schriftelijk gedeelte dat in de maanden voor de daadwerkelijke pleitwedstrijd vorm krijgt. De organisatie van de VAR Pleitwedstrijd zorgt ieder jaar voor een uitdagende bestuursrechtelijke casus. In de schriftelijke ronde schrijf je gezamenlijk met de andere leden van het Groningse team van maximaal 5 personen een beroepschrift en een verweerschrift aangaande die casus. Hierdoor leer je processtukken opstellen en redeneren vanuit het perspectief van een bepaalde partij. Na het schrijven van de processtukken vangt het (oefenen met) pleiten aan. De pleitwedstrijd zelf vindt plaats op één (woens)dag in mei. Op die dag treedt je namens je team op als eiser of verweerder. Voor zowel de schriftelijke stukken als het pleiten ontvang je een beoordeling van de jury, doorgaans bestaat die uit bekende bestuursrechtelijke Nederlanders, zoals bijvoorbeeld leden van de hoogste bestuursrechtelijke colleges. Denk ook aan advocaten, rechters en hoogleraren. De beoordeling is bepalend om door te gaan naar de tweede pleitronde: de (halve) finale. Die vindt plaats op dezelfde dag.

Aan de hand van de beoordeling hoor je of jouw team door is naar de (halve) finale. De (halve) finale is een snelpleitronde. Je krijgt ter plekke een casus en een rol toebedeeld en je moet in zeer korte tijd een zitting van ongeveer 45 minuten voorbereiden. De winnaars van de VAR Pleitwedstrijd krijgen een wisselbeker en worden gehuldigd op de VAR jaarvergadering.

In het collegejaar 2022-2023 deden namens de Rijksuniversiteit Groningen Indira van den Berg, Izabella van Es, Luuk den Hertog en Claudia Dijkstra mee met de pleitwedstrijd. Luuk en Claudia vertellen hieronder meer over hun ervaringen.

Ervaringen van de Groningse studenten

Waarom hebben jullie besloten mee te doen met de pleitwedstrijd?

Luuk: ‘’Het leek mij leuk om ervaring op te doen met het schrijven van de processtukken en om zo’n proces van A tot Z mee te maken. Daarnaast was ik op zoek naar een vak dat mijn schrijfvaardigheid zou verbeteren. Verder trok het praktijkelement mij ook en de mogelijkheid om namens de RUG tegen andere universiteiten te strijden voelde als een soort eer.’’

Claudia: ‘’De VAR Pleitwedstrijd is een leuke manier om laagdrempelig te ervaren hoe de bestuursrechtelijke advocatuur kan zijn. Het vak is heel anders dan andere vakken in de master, omdat het gericht is op de praktijk. Je ziet het bestuursrecht in dit vak tot leven komen! Het leuke van deelname aan deze wedstrijd is dat je je op meerdere aspecten kunt ontwikkelen: je leert processtukken schrijven, redeneren vanuit jouw cliënt, jurisprudentieonderzoek doen en – uiteraard – pleiten! Hierdoor is deelname aan de VAR Pleitwedstrijd echt een aanvulling op je master.’’

Hoe hebben jullie de wedstrijd ervaren en op welke plek zijn jullie geëindigd?

Claudia: ‘’Uiteraard hadden we voor de zittingen gezonde spanning, maar we waren wel overtuigd van onze processtukken en hadden ons goed voorbereid op het pleiten en de vragen die ons tijdens de zitting konden worden gesteld. Door de goede voorbereiding verliepen de zittingen voorspoedig. Dat is ook wel echt een tip voor onze ‘opvolgers’: zorg dat je het dossier van binnen en van buiten kent! Dat voorkomt ongemakkelijke stiltes tijdens de zitting. Uiteindelijk plukten we de vruchten van onze goede voorbereiding, want we hoorden bij de beste teams van de dag, waardoor we door mochten naar de halve finale. Voor de halve finale kregen we een nieuwe casus en traden we op als verweerder. Na ongeveer een half uur voorbereidingstijd ving de zitting aan. Het vuur werd ons behoorlijk aan de schenen gelegd. Uiteindelijk gingen we nipt strijdend ten onder en werden we vierde. Desalniettemin een mooi resultaat!’’

Luuk: ‘’De wedstrijd zelf was snel voorbij. We hadden ons erg goed voorbereid door alle mogelijke vragen al proberen uit te schrijven. Op zitting kan je dan toch behoorlijk worden verrast. Bij de pleitronde van verweerder kregen wij ineens een processuele vraag, daar werden wij even in ons hemd gezet. Dan moet je toch proberen daar een antwoord op te formuleren, niks zeggen kan niet en weggaan kan al helemaal niet. Na de eerste ronde mochten we door in de halve finale. Daarbij kregen wij een casus waarvoor wij kort de tijd kregen om die voor te bereiden en vervolgens te verdedigen. Iets wat bovenmatig veel creativiteit vergde.’’

Bevelen jullie andere studenten aan mee te doen?

Luuk: ‘’Zeker. Het is een vak als geen ander. Ook als je niet in de advocatuur wilt is dit een zeer waardevol vak. Hoe vaak kan je immers de praktijk toepassen tijdens de studie? Heel leerzaam en vooral leuk om het met een team zo goed mogelijk proberen te doen.’’

Claudia: ‘’Absoluut! Het is een onwijs leerzame wedstrijd. Als je interesse hebt in het bestuursrecht en je graag wilt ontwikkelen op het gebied van schrijven en pleiten, dan is dit een hele leuke manier om ervaring op te doen!’’

decoratieve afbeelding
Halve finale
decoratieve afbeelding
Pleitronde eiser
decoratieve afbeelding
Pleitronde verweerder
Tags: Master