Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Practical information Voorlichting
Header image Juridische Bestuurskunde

Even voorstellen: Maarten Bouwmeester, promovendus

Datum:17 april 2023
Maarten Bouwmeester
Maarten Bouwmeester

De docenten van de opleiding Juridische Bestuurskunde zijn werkzaam aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht & Bestuurskunde. In deze blog: Maarten Bouwmeester, promovendus.

Maarten Bouwmeester is sinds juli 2022 promovendus aan de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, na een jaar als docent te hebben gewerkt bij dezelfde vakgroep. Hij studeerde Juridische Bestuurskunde (bachelor en master) aan de Rijksuniversiteit Groningen en Public Administration (specialisatie Economics & Governance) aan de Universiteit Leiden.

Naast zijn studie was hij als onderzoeksassistent betrokken in het project ‘De toekomst van de universele verzorgingsstaat’. Zijn promotieonderzoek (onder begeleiding van prof. dr. Gijsbert Vonk, prof. dr. Heinrich Winter en dr. Barbara Brink) richt zich op het verkennen van de interactie tussen beleidsfalen en ‘rechtsstatelijk falen’ in de handhaving van sociale zekerheid. Het doel is daarbij om te komen tot een fundamenteel begrip van het functioneren van rechtsstatelijke controlemechanismen in deze context op basis van casestudies van ‘beleidsfiasco’s’ uit verschillende landen (waaronder het Nederlandse toeslagenschandaal).

Naast zijn promotieonderzoek is Maarten als docent betrokken bij verschillende vakken, zoals Beleidswetenschap en Socialezekerheidsrecht, en de begeleiding van juridisch-bestuurskundige scripties.

Tags: Docenten