Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Practical information Voorlichting
Header image Juridische Bestuurskunde

Alumnus Willemien Gerritsen over onderzoek en congressen tijdens de studie

Datum:28 september 2021
Willemien Gerritsen
Willemien Gerritsen

In deze blog deelt alumnus Willemien Gerritsen haar ervaringen met de master Recht en Bestuur (Juridische Bestuurskunde). Ze vertelt onder andere over het doen van onderzoek en het bezoeken van twee congressen tijdens haar studie.

Mijn naam is Willemien Gerritsen en ik werk bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Amsterdam. Ik werk daar als toezichthouder op het gebied van productontwikkeling en informatieverstrekking richting de klant. Dit houdt in dat ik bijvoorbeeld onderzoek of financiële ondernemingen voldoende rekening houden met het klantbelang bij het aanbieden van financiële producten.

Ik heb voor de master Recht en Bestuur gekozen vanwege de combinatie tussen het juridische (wat zijn de spelregels) en het bestuurskundige (hoe pakt dit uit in de praktijk).  Een combinatie die erg nuttig is voor het werk als toezichthouder. De juridische vakken hebben mij geholpen nieuwe (Europese) wetgeving beter te begrijpen en te interpreteren. De bestuurskundige vakken hebben mij inzicht gegeven in de werking van verschillende belangrijke overheidsorganisaties. Bij het vak Toezicht en Rechtshandhaving heb ik ook meer geleerd over het speelveld tussen overheid en markt, waar markttoezichthouders (zoals de AFM) mee te maken hebben. 

De master Recht en Bestuur heeft verschillende specialisaties. Een aantal vakken volgt iedereen, maar de specialisatievakken zijn naar keuze. Ik heb zelf gekozen voor de specialisatie Openbaar bestuur, vanwege mijn interesse in de (organisatie van) de publieke sector. Onderdeel van deze specialisatie was het vak Politicologie, waarbij in plaats van een tentamen een essay geschreven moest worden voor het eindcijfer. Ik denk dat het belangrijk is dat een master aandacht besteedt aan schrijfvaardigheid, omdat je dat daarna in je werk goed kunt gebruiken.

Daarnaast geeft de master ruimte om een eigen onderzoek uit te voeren in de scriptiefase. Zelf heb ik onderzoek gedaan naar de stelsel- of systeemverantwoordelijkheid in de decentralisatie van de jeugdzorg. Stelsel- of systeemverantwoordelijkheid houdt min of meer het volgende in: ‘de verantwoordelijkheid voor het stelsel of het systeem, maar niet voor concrete beslissingen in de uitvoering’. Voor de jeugdzorg houdt dat in dat de minister wel verantwoordelijkheid heeft voor de nieuwe inrichting van de jeugdzorg, maar dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben voor de uitwerking in hun eigen gemeente. Dat klinkt misschien overzichtelijk, maar de toepassing is ingewikkeld. Ik ben daarom gaan onderzoeken hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan de stelselverantwoordelijkheid in de jeugdzorg. Hierbij heb ik interviews gehouden bij medewerkers van de twee relevante ministeries, de inspectie jeugdzorg, verschillende gemeenten en bij een zorginstelling. Ik vond het erg leerzaam om deze interviews uit te voeren, uit te werken en vervolgens te analyseren. Mijn interesse voor het uitvoeren van onderzoeken is hierdoor aangewakkerd en mede door deze ervaring heb ik gesolliciteerd bij mijn huidige werkgever.

Tijdens mijn master bleek dat mijn scriptieonderwerp vele interessante invalshoeken kende. In samenwerking met twee docenten heb ik daarom bijgedragen aan twee bestuurskundige congressen. Het was leuk om te merken hoe je als student al impact kunt hebben op discussies tussen professionals in het vakgebied. Ook waardeer ik het dat mijn docenten mij daar de mogelijkheid toe gaven. Ik vond dit een leerzame toevoeging aan mijn ontwikkeling tijdens de afronding van mijn master.

Als jij geïnteresseerd bent in vraagstukken in de publieke sector en daarbij zowel de bestuurskundige als de juridische kant van het verhaal wilt begrijpen, en als je tevens op zoek bent naar een master die aandacht besteedt aan schrijfvaardigheid en onderzoek, dan zou ik zeker kijken naar de master Recht en bestuur.

Mocht je het daarnaast interessant lijken om te werken bij de AFM, raad ik je aan te kijken op: https://www.afm.nl/nl-nl/werken-bij-afm/starters , ook studentstages worden op deze pagina geplaatst. Wie weet zie ik je in Amsterdam!

Tags: Alumni