Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Practical information Voorlichting
Header image Juridische Bestuurskunde

Alumnus Mark Beukers over het combineren van twee masters 

Datum:23 november 2021
Mark Beukers
Mark Beukers

Mijn naam is Mark Beukers. Na mijn afstuderen in 2017 ben ik werkzaam als onderzoeker en adviseur bij Pro Facto, een bureau voor bestuurskundig en juridisch onderzoek, advies en opleiding in Groningen. Ik hou me vooral bezig met bestuurskundig onderzoek, variërend van grotere onderzoeken in opdracht van ministeries, zoals beleids- en wetsevaluaties, tot onderzoek voor rekenkamercommissies. Deze onderzoeken gaan over een breed spectrum aan onderwerpen: van toezicht en handhaving en openbare orde en veiligheid tot het sociaal domein. Daarnaast hou ik me bezig met juridisch advies, zoals het ondersteunen van bezwaarschriftencommissies die adviseren over bezwaarschriften en het adviseren van overheidsorganisaties bij de ontwikkeling van beleid. Mijn werk is dus erg veelzijdig en ik heb ‘vanaf de zijlijn’ te maken met allerlei verschillende overheidsorganisaties.

 

Ik ben in 2009 begonnen met de studie Technische Planologie aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in Groningen. Na het tweede jaar van de bachelor ben ik vervolgens ook begonnen met de studie Recht en Bestuur (bachelor en master). Deze keuze was vrij snel gemaakt. Ik had altijd al interesse voor het recht en de publieke sector. Planologie heeft ook raakvlakken met bestuurskunde en recht. Het gaat immers om de vraag hoe je de omgeving optimaal kan inrichten en het maken van keuzes over (ruimtelijke) ingrepen in de fysieke leefomgeving, waar veel verschillende belangen spelen. Bij planologie miste ik echter juridische en bestuurskundige vakken. Ter verbreding en ter verdieping was Recht en Bestuur voor mij een logische keuze voor een tweede studie.

 Met de master (en bachelor) Recht en Bestuur krijg je een stevige basis in het (bestuurs)recht en in de studie is er veel aandacht voor beleidsprocessen en de complexe omgeving waarbinnen overheden opereren. Van de combinatie aan bestuurskundige en juridische vakken heb ik in mijn werk nog dagelijks profijt. Zowel bij het geven van juridisch advies als bij het doen van bestuurskundig onderzoek.

 Ik heb één jaar twee studies tegelijk gedaan: het derde jaar Planologie en de propedeuse Recht en Bestuur (nu Juridische Bestuurskunde). Dat was redelijk pittig, maar met een beetje goed plannen en vooruit denken was het zeker te doen. Er zijn bijvoorbeeld vakken waar niet voor elk (werk)college een aanwezigheidsplicht geldt. Dat gaf wat extra flexibiliteit en ruimte. De jaren daarna deed ik de twee studies steeds ‘na elkaar’. Op deze manier heb ik eerst de twee bachelors na elkaar afgerond en heb ik vervolgens twee masters na elkaar gedaan. Omdat ik – met uitzondering van één jaar – beide studies niet tegelijkertijd deed, was dat prima te doen.

 Iedereen die zich wat breder en meer interdisciplinair wil ontwikkelen kan ik een tweede master aanbevelen. Ik zou dan wel aanraden om de masters niet tegelijkertijd te doen maar na elkaar. Dat is minder intensief en dan ben je ook minder bezig met ‘hoe kan ik dit vak het beste halen?’. Het mooie van de master Recht en Bestuur is dat het een brede opleiding is die aansluit bij allerlei studierichtingen.

 Ik heb de specialisatie omgevingsrecht gevolgd. De keuze voor deze specialisatie lag in mijn geval redelijk voor de hand, omdat deze goed aansloot bij mijn planologische achtergrond. De specialisatie bestaat uit de vakken Omgevingsrecht en Publiekrecht en duurzaamheid. Daarbij wordt ingezoomd op het recht op het gebied van milieu, bouwen en ruimtelijke ordening en worden actuele onderwerpen behandeld, zoals de Omgevingswet en de stikstofproblematiek.

 Als je geïnteresseerd bent in politiek en actualiteit en wil bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (binnen het ‘publieke domein’), dan is de master Recht en Bestuur een uitstekende keuze. Recht en Bestuur is een brede, multidisciplinaire opleiding. Je wordt opgeleid tot zowel jurist als bestuurskundige, waardoor je leert om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Uiteindelijk kan je na de studie veel verschillende kanten op, waardoor je een prima beroepsperspectief hebt. Je kan werken bij een overheidsorganisatie, maar bijvoorbeeld ook bij een maatschappelijke organisatie of in het bedrijfsleven als adviseur

Tags: Alumni