Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Practical information Voorlichting
Header image Juridische Bestuurskunde

Alumnus aan het woord: Mark Hollander 

Datum:11 januari 2022
Auteur:Claudia Dijkstra
Mark Hollander
Mark Hollander

Waar komen onze alumni terecht? In de blogreeks ‘Alumnus aan het woord’ spreekt een alumnus over de mogelijkheden als afgestudeerd juridisch bestuurskundige. In deze blog: Mark Hollander, bestuurssecretaris bij Aves stichting voor Primair Onderwijs.

Het eerste jaar na mijn afstuderen ben ik aan de slag gegaan als adviseur en onderzoeker bij juridisch en bestuurskundig onderzoeksbureau Pro Facto. Daarna ben ik gestart met een tweejarig Rijkstraineeship bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Een snelkookpan waarin je op verschillende plekken ervaring opdoet binnen de overheid gecombineerd met een opleiding. Zo heb ik onder andere een half jaar gewerkt bij het Kabinet Minister-President bij het ministerie van Algemene Zaken in het politieke epicentrum van Den Haag.

Na het afronden van het traineeship werkte ik als beleidsmedewerker bij de directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering van het ministerie van OCW. Ik adviseerde de minister waar het gaat om kwaliteitszorg en governance in het hoger onderwijs en over het lerarentekort in het primair onderwijs. In mijn dagelijkse werk schreef ik beleidsstukken, beantwoordde ik vragen van de Tweede Kamer, bereidde ik debatten voor, schreef ik mee aan wetsvoorstellen en bezocht ik regelmatig universiteiten en hogescholen om de praktijk van dichtbij te zien. Door de politieke waan van de dag was geen dag voorspelbaar.

Als projectleider van een experiment op het gebied van kwaliteitszorg heb ik afgelopen jaren alle stadia van overheidsbeleid meegemaakt. Beginnend als beleidsvoorstel, langs de minister en de ministerraad, met advies van de Raad van State en uiteindelijk behandeling in de Tweede Kamer: precies zoals in het Seminaar Wetgeving tijdens mijn studie Juridische Bestuurskunde. Het kwam dan ook dagelijks van pas dat ik zowel een juridische als bestuurskundige achtergrond met daarbij een politieke blik. Een combinatie die onmisbaar is voor elke organisatie in de publieke sector.
Na 5 jaar Den Haag ben ik na een verhuizing op dit moment werkzaam als bestuurssecretaris bij een stichting voor primair onderwijs met 34 basisscholen. Een stichting die onlangs na een fusie is ontstaan en door schaalvergroting behoefte had aan een spin in het web met een bestuurlijke en juridische achtergrond. In deze functie ondersteun ik het college van bestuur bij bestuurlijke en juridische vraagstukken, stuur ik twee teams aan, bereid ik vergaderingen voor van bestuur, medezeggenschap en toezicht en ben ik penvoerder van belangrijke bestuurlijke stukken als de begroting en het jaarverslag. In het afgelopen jaar ben ik daarnaast druk bezig geweest met een rol in het coronacrisisteam van de stichting.
Een nieuw in te richten functie in een nieuwe organisatie waarbij ik ook weer gretig gebruik maak van de kennis opgedaan tijdens de studie zoals de kennis van organisaties en bestuurlijke inrichting, inzicht in (hiërarchische) verhoudingen en de juridische basiskennis. In deze onderwijsorganisatie is de bovenschoolse stichting zo klein mogelijk ingericht, zodat er - en zo hoort het ook- zoveel mogelijk geld naar de klas gaat. Dat maakt dat mijn werk heel divers is en mijn portefeuilles breed. Dit komt ook goed uit. Want ‘slechts’ op één onderdeel in een organisatie actief zijn past niet bij mijn nieuwsgierige en breed geïnteresseerde aard. Juist voor deze diversiteit ben ik breed opgeleid tijdens de studie Juridische Bestuurskunde. Die brede basis maakt ook dat een functie in het hart van een organisatie, zoals in mijn geval als bestuurssecretaris, zeer goed aansluit.

Tags: Alumni

Over de auteur

Claudia Dijkstra
Claudia Dijkstra

Hi! Mijn naam is Claudia Dijkstra, 20 jaar en momenteel student Juridische Bestuurskunde. Daarnaast help ik als student-assistend mee met de promotie van de studie!