Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Practical information Voorlichting
Header image Juridische Bestuurskunde

Alumnus aan het woord: Geert van den Born

Datum:01 september 2021
Geert van den Born
Geert van den Born

Waar komen onze alumni terecht? In de blogreeks ‘Alumnus aan het woord’ spreekt een alumnus over de mogelijkheden als afgestudeerd juridisch bestuurskundige. In deze blog: Geert van den Born, senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Na mijn bachelor en master Recht en Bestuur (nu Juridische Bestuurskunde) begon ik als trainee bij de gemeente Assen. Dit traineeprogramma was een nieuw traject van een jaar. Binnen dat jaar verruilde ik het omgevingsrecht voor het veiligheidsdomein, waarin ik na het traineeprogramma als beleidsadviseur aan de slag kon. Als beleidsadviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente Assen werkte ik in een dynamisch en politiek beladen domein. Het werk verschilde van de aanpak van (woon)overlast tot de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een opkomend of acuut veiligheidsvraagstuk kon mijn agenda voor die dag of zelfs week compleet op zijn kop zetten. Het adviseren van de burgemeester was daarbij heel interessant en vroeg van mij dat ik rekening hield met veel uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen.

De naam van de afdeling - Strategie en Advies - geeft ook direct een goed beeld van de invulling van die functie. Binnen de gemeente Assen was ik bijvoorbeeld als accounthouder voor de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) de aangewezen persoon om de burgemeester te adviseren voor de vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Ook was ik vanuit het team Veiligheid degene die hem voorzag van juridisch advies.

Na een kleine vier jaar verruilde ik begin 2020 Assen voor Den Haag. Daar heb ik welgeteld twee weken rondgelopen, waarna het thuiswerken begon. Gelukkig heeft het voor de inhoud van mijn werkzaamheden weinig gevolgen. Als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid werk ik binnen de Directie Veiligheid en Bestuur. Deze directie kan worden gezien als een link tussen het ministerie en lokale overheden die te maken hebben met vraagstukken van openbare orde en veiligheid. Dit betreffen voornamelijk gemeenten en daarbinnen gaat het veelal (maar niet uitsluitend) om de onderwerpen die onder verantwoordelijkheid van de burgemeester vallen. (Hierbij kan ook gedacht worden aan de “bijzondere gemeenten” in Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.) Hiervoor is mijn vorige functie een nuttige ervaring gebleken. 

Mijn werkzaamheden zijn divers, doordat de dossiers erg verschillend van aard zijn. Zo houd ik mij bezig met enkele bestaande bevoegdheden van de burgemeester. De werkzaamheden die daarbij horen zien onder meer op het onderhouden van contact met gemeenten over de toepassing, het werken aan de beantwoording van Kamervragen aan de minister, het aanvragen van een evaluatieonderzoek en hierbij plaatsnemen in de begeleidingscommissie. Een ander dossier betreft een wetgevingstraject, waarvoor ik in nauwe samenwerking met een wetgevingsjurist werk aan een voorstel en daarbij bijvoorbeeld aan de lat sta voor het schrijven van de memorie van toelichting. Ook houd ik mij bezig met de aanpak van wapenbezit en wapengebruik onder jongeren. Dit is bij uitstek een onderwerp waarbij ik samenwerk met een groot netwerk dat uit veel verschillende partijen bestaat.

De studie Juridische Bestuurskunde is een heel goede voorbereiding geweest op al deze leuke en boeiende werkzaamheden. De kleinschaligheid van de daardoor interactieve colleges en de stage in de bachelor zijn erg leerzaam door de hoge mate van individuele betrokkenheid. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het Seminaar beleidsanalyse. Juist de combinatie van een sterke juridische basis en een bestuurskundige verdieping naar keuze maakt de studie heel waardevol. Hier heb ik dagelijks profijt van!

Tags: Alumni